Sammio

Valmentava potilastyö (Oulu) | 22. - 23.11.2018 | Radisson Blu Hotel Oulu

Valmentava potilastyö – Miten kohtaan potilaan ja luon luottamuksellinen potilassuhteen? 

Hoitotyö on murroksessa – potilaan tarpeet muuttuvat ja sitä myötä myös hoitotyö. Mitkä ovat hoitotyön megatrendit? Mitä odotuksia potilailla on hoidon suhteen?

Hoitotyössä korostuu valmentava potilasote. Potilaan kohtaaminen, kuunteleminen ja läsnäolo ovat keskiössä. Potilaat haluavat aitoa kohtaamista, inhimillistä ja yksilöllistä hoitokokemusta. Potilas haluaa tulla kohdatuksi yksilönä, ei vain hoitotapahtumana.

Potilaskokemus on kilpailutekijä terveydenhoitolalla. Liika hierarkkisuus tai kyvyttömyys kohdata potilas kiireen keskellä voi muodostua esteeksi hyvin hoitotulosten saavuttamiselle. Hoitotyön ammattilaisen rooli on valmentaa potilasta ja luoda aidosti välittävä hoitaja-potilassuhde.  Potilaat googlaavat, etsivät tietoa itsenäisesti ja haastavat hoitoalan ammattilaiset. Potilas on oman terveytensä paras asiantuntija. Parhaimmillaan hoitotyö on yhteistyötä yhteisiä tavoitteita kohti.

Valmentava potilastyö -koulutuksessa saat parhaita keinoja kohdata potilaita arjen työssä. Opit uuden tavan tehdä potilastyötä. Koulutuksessa käydään läpi valmentavan potilastyö viitekehys ja työkalut. Harjoituksissa käydään läpi aitoja vuorovaikutustilanteita. Harjoitukset auttavat soveltamaan opittuja asioita käytäntöön. Koulutus on hyvin käytännönläheinen ja antaa valmiudet myös haastaviin vuorovaikutustilanteisiin. Koulutus innostaa ja antaa uutta näkökulmaa työhösi.

Koulutuksen jälkeen osaat kohdata potilaan ja saat aikaan luottamuksellisen potilas-hoitajasuhteen. Koulutuksessa voit jakaa kokemuksia vertaiskollegoiden kanssa ja verkottua. Saat itsevarmuutta työhösi ja nostat hoitotyön taistosi seuraavalle tasolle.

” Hoitotyön ammattilainen valmentaa ja motivoi potilasta ottamaan vastuun omasta terveydestään. Hoitotyön ammattilainen on potilaan paras kumppani hänen terveyden hoitamisessa ja ylläpitämisessä.” 

Helka Pirinen 

Tervetuloa mukaan!

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

1. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Hoitotyön murros   

 • Muuttuva hoitotyö  
 • Hoitotyön megatrendit  
 • Potilas keskiössä – miten vastata potilaan odotuksiin? 
 • Potilas oman terveytensä asiantuntija  
10.15

Kahvitauko

10.30

Valmentaja potilastyö  

 • Potilaskokemus
 • Valmentava potilastyö- viitekehys
 • Vuorovaikutus, läsnä oleminen ja potilaan kohtaaminen
 • Luottamuksen luominen
 • Harjoituksia erilaisista vuorovaikutustilanteista
 • Caseja ja esimerkkejä
12.00

Lounas

13.00

Vuorovaikutustaidot

 • Kuuntelemisen jalo taito – potilaan kuulluksi tuleminen 
 • Eri vuorovaikutustyylit -harjoitus 
 • Kysymysten voima 
 • Opitun yhteenvetoa ja esimerkkien jakoa  
14.15

Kahvitauko

14.30

Ei-kielellinen viestintä

 • Ei kielellinen viestintä: ilmeet, eleet, liikkeet   
 • Harjoituksia ja simulaatiota  
15.30-16.00

Yhteenveto päivästä

2. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Vaikeat vuorovaikutustilanteet

 • Toimiva vuorovaikutus 
 • Valmentava potilasote  
 • Vaikeiden asioiden esille ottaminen  
 • Harjoituksia vuorovaikutustilanteista 
 • Kokemusten jakoa ryhmissä  
10.15

Kahvitauko

10.30

Hoitaja-potilassuhteen luominen

 • Toimivan potilassuhteen luominen  
 • Potilaan omatoimisuuden tukeminen  
 • Ymmärrys, luottamus ja arvostus 
 • Eri sukupolven hoitotyössä  
 • Potilaan motivointi ja kannustus  
 • Potilasyhteistyön kulmakivet  
 • Caseja ja esimerkkejä   
12.00

Lounas

13.00

Tiimityö ja potilaskokemus

 • Työyhteisön ilmapiirin vaikutus potilastyöhön  
 • Tiimityö ja työn ilo  
 • Kollegiaalisuus ja yhteistyö  
14.15

Kahvitauko

14.30

Oma kehittämissuunnitelma

 • Hoitotyö ammattina – tulevaisuuden trendit  
 • Oman ammattitaidon ylläpitäminen  
 • Henkilökohtainen kehittämissuunnitelma: vahvuudet ja kehittämiskohteet  
 • Itsereflektio ja paricoaching
15.30-16.00

Yhteenveto päivästä

Koulutus järjestetään  Radisson Blu Hotel Oulussa, osoitteessa Hallituskatu 1, 90100 Oulu. Katso koulutuspaikan sijainti ja saapumisohjeet 

Mediuutiset on terveysalan ammattilaisten sitoutumaton uutis- ja ajankohtaismedia. Vastaamme Suomen asiantuntevimmasta terveysalan uutislehdestä, verkkosivuista sekä sosiaali- ja terveysalan koulutuksista ja tapahtumista. 

Hinnat

Etuhinta 21.9. asti

595 €

Etuhinta 19.10. asti

645 €

Normaalihinta

695 €

Haluatko ottaa mukaan kollegasi? Kysy ryhmätarjousta yli 3 hengen seurueelle:
events.oulu@almamedia.fi

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua:

1. Opit valmentavan potilasotteen ja saat uusia keinoja potilaan kohtaamiseen työssäsi

2. Nostat hoitotyön osaamisesi ja ammattitaitosi seuraavalle tasolle

3. Päivität osaamisesi potilastyönmegatrendeistä – Mitä on valmentava potilastyö? Miten potilastyö on muuttunut?

4. Jaat kokemuksia vertaiskollegoiden kanssa, verkostoidut ja kuulet hyviä esimerkkejäja kokemuksia muista organisaatioista potilastyöhön liittyen

5. Saat inspiraatiota, uutta virtaa ja motivaatiota työhösi

 • Kouluttaja

Helka Pirinen

toimitusjohtaja, valmentaja & tietokirjailija, People & Leadership Consulting PLC Oy 

Kenelle koulutus on tarkoitettu? 

Koulutus on tarkoitettu terveydenhoitoalan ammattialisille, potilastyötä tekeville, hoitotyön johtajille ja esimiehille sekä hoitotyön kehittämistehtävissä toimiville henkilöille  

Työnkuvasi voi olla esimerkiksi:  

 • Hoitotyön esimies ja johtaja  
 • Sairaanhoitaja ja lähihoitaja 
 • Ylihoitaja, osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja 
 • Hoitotyön kehittämistehtävän asiantuntija 
 • Koulutus
 • Sosiaali- ja terveydenhuolto