Sammio

Syventävä taloushallinnon prosessien kehittäminen | 3.10.2018 | Tapahtumatalo Bank, Helsinki

Järkeistä, yksinkertaista ja automatisoi.

Taloushallinnon prosesseja parantamalla voidaan saada huomattavia hyötyjä niin tehokkuuden, laadun, nopeuden kuin riskien vähenemisenkin kautta. Prosessien kuvaaminen on ensimmäinen vaihe prosessien kehittämisessä. Kuvaamiseen kautta päästään käsiksi turhiin työvaiheisiin, jotka voidaan lopettaa, ja manuaalisiin työvaiheisiin, joita voidaan automatisoida.

Dokumentoiduilla, yhtenäisillä ja mahdollisimman automaattisilla prosesseilla on suuri vaikutus taloushallinnon hallittavuuteen ja sen lopputuloksena syntyvän raportoinnin laatuun. Prosessikehitykseen tulee panostaa vähintäänkin järjestelmäkehityksen yhteydessä, mutta edelläkävijäorganisaatioissa se on osa jatkuvaa tekemistä. Automaatio on mahdollisuus kehittää prosesseja, mutta automaation täysi hyödyntäminen usein myös vaatii prosessien muuttamista. Paras lopputulos saadaan aikaiseksi yhdistämällä sekä taloushallinnon prosessien, järjestelmien että organisoinnin kehitys yhdeksi kokonaisuudeksi.

Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi tapoja taloushallinnon prosessien kehittämiseen. Kehitysmahdollisuuksia havainnollistetaan käytännön toimintaohjeiden, hyväksi havaittujen prosessien kuvausten ja case-esimerkkien avulla. Koulutus antaa osallistujalle työvälineitä oman organisaation taloushallinnon prosessien kehitysmahdollisuuksien arvioimiseksi sekä muutosten läpiviemiseksi.

Koulutus sopii syventäväksi jatkokurssiksi Taloushallinnon prosessien kehittäminen ja automatisointi -koulutuksen käyneille, mutta toimii erinomaisesti myös itsenäisenä valmennuksena taloushallinnon ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita oppimaan taloushallinnon prosessien kehittämisestä syventävästi.

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

9.00

Taloushallinnon prosessien kehittämisen välineet ja työtavat

 • Prosessien kuvaaminen
 • Kehityskohtien tunnistaminen ja muutoksen suunnittelu
 • Prosessien kehittäminen osana järjestelmämuutosta
10.00

Ostolaskuprosessin kehittäminen

 • Hyvät käytännöt ostolaskuprosessissa
 • Työnjaon optimointi taloushallinnon ja muun organisaation välillä. Loppukäyttäjän työn helpottaminen.
 • Verkkolaskujen hyödyntäminen
 • Automaatiomahdollisuudet laskun tiliöinnissä, kierrätyksessä ja täsmäytyksessä
11.15

Matkalaskuprosessin kehittäminen

 • Hyvät käytännöt matkalaskuprosessissa
 • Luottokortti- ja kuittidatan sähköinen hyödyntäminen
 • Turhien työvaiheiden poistaminen matkareskontrassa
 • Loppukäyttäjän työn helpottaminen
12.00

Lounas

13.00

Maksuliikenneprosessin kehittäminen

 • Hyvät käytännöt maksuliikenneprosessissa
 • Uudet maksutavat ja näiden täsmäytys
 • Turhien työvaiheiden poistaminen maksuliikenteessä
 • Tiliotetiliöintien automaatio
13.30

Laskutus- ja myyntireskontraprosessien kehittäminen

 • Hyvät käytännöt laskutus- ja myyntireskontraprosessissa
 • Laskutietojen keräämisen ja laskujen muodostamisen automaatio. Itsepalvelu.
 • Verkkolaskujen hyödyntäminen
 • Perinnän tehostaminen
14.30

Pääkirjanpito- ja käyttöomaisuusprosessien kehittäminen

 • Hyvät käytännöt pääkirjanpito- ja käyttöomaisuusprosessissa
 • Integroidun käyttöomaisuusreskontran hyödyt
 • Kauden katkon tehostaminen
 • Sisäänrakennetut kontrollit ja täsmäytykset
15.15

Raportointiprosessin kehittäminen

 • Ulkoisen ja sisäisen raportoinnin erilaiset vaatimukset
 • Budjetoinnin ja ennustamisen prosessin ohjaus
 • Tehokas konsernikondolidointi
16.00

Päivä päättyy

Seuraava toteutus 3.10.2018

Koulutus järjestetään Tapahtumatalo Bankissa, Helsingin keskustassa, osoitteessa Unioninkatu 20, 00130 Helsinki. Katso koulutuspaikan sijainti ja saapumisohjeet 

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 3.8. asti

1 195 €/ 795 €

Etuhinta 31.8. asti

1 245 €/ 845 €

Normaalihinta

1 295 €/ 895 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounas. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua:

1. Saat käytännönläheistä tietoa talousprosessien hyvistä käytännöistä.

2. Opit taloushallinnon prosessien kehittämisen tapoja ja työkaluja.

3. Ymmärrät taloushallinnon järjestelmien, integraatioiden ja digitaalisten tietovirtojen mahdollisuuksia taloushallinnon kehittämisessä.

4. Parannat valmiuksiasi taloushallinnon kehitysprojektissa toimimiseen tai sellaisen ohjaamiseen.

5. Kuulet esimerkkejä hyvistä ja tehokkaista talousprosesseista eri alojen organisaatioissa.

 • kouluttaja

Sanna Kaarlejärvi

Partner, KTM, Efima Oy

 • Koulutuksesta sanottua:

  “Kiitos hyvälle kouluttajalle.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Kouluttaja oli asiantuntija ja häneltä sai hyviä ajatuksia oman työn kehittämiseen.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Käsiteltiin jokaisen prosessin osalta niitä kohteita, joissa voitaisiin käyttää ohjelmistorobotikkaa.”

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu taloushallinnon kehittämisestä kiinnostuneille ja sen parissa työskenteleville asiantuntijoille. Koulutukseen osallistuvilta odotetaan taloushallinnon perusteiden osaamista.

Tittelisi/työnkuvasi voi olla esimerkiksi:

 • Talouspäällikkö, controller, kirjanpitäjä, reskontravastaava, muu taloushallinnon asiantuntija
 • IT-päällikkö, IT-asiantuntija, prosessivastaava
 • Koulutus
 • Taloushallinto
 • Koulutus
 • Taloushallinto

Konsernilaskenta

28. - 29.8.2018
Lue lisää