Sammio

Sisäinen valvonta osana johtamisjärjestelmää | 28. - 29.8.2018 | Tapahtumatalo Bank, Helsinki

Sisäinen valvonta osana johtamisjärjestelmää

Kuluvan vuosituhannen aikana otsikkoihin päässeet laajamittaiset väärinkäytökset sekä sidosryhmien kasvaneet vaatimukset yrityksen toiminnan ja talouden läpinäkyvyydestä ovat lisänneet yritysten tarvetta kiinnittää enemmän huomiota sisäisen valvonnan järjestämiseen ja siitä raportoimiseen. Tarve ymmärtää sisäistä valvontaa ei enää kuulu vain kirjanpitäjille vaan kokonaisvaltaisesti yrityksen eri osa-alueille, mukaan lukien yritysjohto, esimiehet, taloushallinto, lakimiehet, HR, hankinta, asiakaspalvelu, tuotekehitys, IT, myynti ja niin edelleen.

Sisäinen valvonta on kriittinen osa minkä tahansa organisaation johtamista ja hallintotapaa. Hyvin järjestetty sisäinen valvonta auttaa organisaatiota johtamaan toimintaansa kohti tavoitteitaan, hallitsemaan liiketoimintaansa liittyviä riskejä, suojamaan julkisuuskuvaansa ja näin luomaan itsellensä pysyvän kilpailuedun. Käytännön tasolla jokaisen organisaation tulee ymmärtää omia valvontamekanismejaan. Nämä koostuvat formaaleista ohjauskäytännöistä (työnkuvaukset, valtuutukset, hyväksymysprosessit, järjestelmäkontrollit jne) sekä yrityskulttuuriin sidoksissa olevista kirjoittamattomista säännöistä.

Tämä koulutuksen tavoitteena on luoda osallistujille kokonaiskuva siitä, mistä elementeistä rakentuu hyvä sisäinen valvonta. Se ei koostu ainoastaan kovista kontrolleista ja tarkastamisesta, vaan tärkeä osa sisäistä valvontaa on organisaation johdon esimerkkiin pohjautuva ohjausympäristö, joka toimii perustana päivittäiselle päätöksenteolle ja toiminnalle. Myös esimiehillä ja jokaisella työntekijällä on tärkeä vastuu sisäistä valvonnasta.

Koulutuksen lukuisat käytännön esimerkit havainnollistavat, miten sisäisen valvonnan voi tuoda konkreettiseksi työkaluksi osaksi organisaation johtamisjärjestelmää. Tavoitteena on luoda kokonaiskuva siitä, miten sisäinen valvonta voidaan järjestää niin, että se lainsäädännön noudattamisen lisäksi myös tukee yrityksen liiketoimintaprosesseja ja on niihin sisäänrakennettuna.

Koulutuksessa käsitellään mm. sisäisen valvonnan tavoitteita ja osa-alueita, käytännön näkökulmia sisäisen valvontajärjestelmän rakentamiseen ja kehittämiseen sekä sisäisen valvonnan toimivuuden arviointia. Lisäksi pohditaan useasta eri näkökulmasta, miten sisäisen valvonnan avulla voidaan edistää eettisen organisaatiokulttuurin muodostumista sekä ehkäistä ja havaita väärinkäytöksiä. Mukana on paljon erilaisia käytännön esimerkkejä ja harjoituksia, joiden avulla esitellään ajatuksia sisäisen valvonnan ja sen arvioinnin kehittämiseksi hyvin konkreettisella tavalla. Päivien aikana toteutetaan paljon interaktiivisia ryhmätehtäviä, joiden tavoitteena on herättää keskustelua ja vaihtaa ajatuksia osallistujien kesken sisäisen valvonnan teemoista. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

1. päivä | Mitä on sisäinen valvonta?

8.30

Aamupala

9.00

Tervetuloa

9.15

Sisäinen valvonta – Mitä ja miksi?

 • Mitä sisäinen valvonta on ja miksi se on tärkeää?
 • Ohjeistukset ja lainsäädäntö sisäisen valvonnan järjestämisestä
9.45

Roolit ja vastuut sisäisessä valvonnassa (Kolme puolustuslinjaa)

 • Ylimmän johdon vastuu
 • Esimiesten vastuu
 • Jokaisen työntekijän vastuu
 • Sisäisen tarkastuksen ja Compliance-toiminnon vastuu
10.30

Tauko

10.45

Sisäisen valvonnan osa-alueet – Ohjausympäristö

 • Sitoutuminen rehellisyyteen ja eettisiin arvoihin
 • Valvontavastuun toteuttaminen
 • Rakenteet, toimivalta ja vastuu
 • Henkilöstön pätevyys
 • Henkilöstön tilivelvollisuus
11.30

Sisäisen valvonnan osa-alueet – Riskien arviointi

 • Asianmukaiset tavoitteet
 • Riskien tunnistaminen ja analysointi
 • Väärinkäytösriskien arviointi
 • Merkittävien muutosten tunnistaminen ja analysointi
12.00

Lounas

13.00

Sisäisen valvonnan osa-alueet - Valvontatoimenpiteet

 • Valvontatoimien valinta ja kehittäminen
  • Ehkäisevät, paljastavat ja korjaavat kontrollit
  • Automaattiset ja manuaaliset kontrollit
  • Pehmeät ja kovat kontrollit
  • Työtehtävien eriyttäminen
 • Yleisten IT-kontrollien valinta ja kehittäminen
 • Politiikat ja menettelytavat
14.00

Tauko

14.15

14.15 Sisäisen valvonnan osa-alueet – Tieto ja viestintä

 • Relevantin informaation käyttäminen
 • Sisäinen kommunikointi
 • Ulkoinen kommunikointi
15.00

Sisäisen valvonnan osa-alueet – Seurantatoimenpiteet

 • Jatkuva arviointi ja/tai erilliset arvioinnit
  • Sisäinen tarkastus
  • Sisäisen valvonnan ja riskien itsearviointi – Control Self Assessment
  • Vertaisarviointi
  • Ulkopuolisen toteuttama sisäisen valvonnan arviointi
 • Puutteiden arviointi ja kommunikointi
15.55

Ensimmäisen päivän yhteenveto

16.00

Ensimmäinen koulutus loppuu

2. päivä | Käytännön esimerkkejä

8.30

Aamupala

9.00

Käytännön näkökulmia sisäisen valvontajärjestelmän rakentamiseen ja kehittämiseen

 • Esimerkkejä sisäisen valvonnan osa-alueista
 • Sisäisen valvonnan kehittämisprojektit
 • Prosessien ja kontrollien dokumentointi
 • Sisäisen valvonnan tason ulkopuolinen arviointi
10.15

Tauko

10.30

Konkreettisia esimerkkejä: Hankintaprosessin avainkontrollit ja niihin liittyvät erityiskysymykset

 • Toimittajan valinta
 • Sopimushallinta
 • Toimittaja-masterdatan hallinta
 • Hankintaehdotus ja ostotilaus
 • Tavaran tai palvelun vastaanotto
 • Ostolaskun käsittely
12.00

Lounas

13.00

Konkreettisia esimerkkejä: Henkilöstöhallinnon avainkontrollit ja niihin liittyvät erityiskysymykset

 • Rekrytointi
 • Henkilötietojen käsittely
 • Palkanmaksu ja palkitseminen
 • Työsuhteen päättyminen
14.15

Tauko

14.30

Sisäinen valvonta keinona väärinkäytösten ehkäisemiseen ja raportoimiseen

 • Mikä on ja ei ole väärinkäytös?
 • Miksi ja miten väärinkäytöksiä tehdään?
 • Väärinkäytöksiä ehkäisevät ja paljastavat kontrollit
 • Eettiset ilmoituskanavat ja ilmoitusten käsittely
 • Väärinkäytösten selvittäminen ja tutkinta
 • Roolit ja vastuut väärinkäytösriskin hallinnassa
15.45

Toisen päivän yhteenveto ja palaute

16.00

Koulutus loppuu

Seuraava toteutus 28.-29.8.2018

Koulutus järjestetään Tapahtumatalo Bankissa, Helsingin keskustassa, osoitteessa Unioninkatu 20, 00130 Helsinki. Katso koulutuspaikan sijainti ja saapumisohjeet 

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 29.6. asti

1 445 €/ 945 €

Etuhinta 3.8. asti

1 545 €/ 995 €

Normaalihinta

1 645 €/ 1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua?

1. Opit tunnistamaan oman organisaatiosi sisäisen valvonnan elementtejä sekä niissä olevia kehityskohtia.

2. Saat työkaluja, joiden avulla tehdä sisäinen valvonta organisaatiosi jäsenille konkreettisemmaksi ja helpommin ymmärrettäväksi.

3. Saat konkreettisia eväitä ja työkaluja organisaatiosi sisäisen valvonnan arvioimiseen ja kehittämiseen.

4. Ymmärrät paremmin, miten käyttää sisäistä valvontaa organisaatiosi johtamisen työkaluna.

5. Tapaat uusia kollegoita, joiden kanssa voit vaihtaa ajatuksia sisäistä valvontaa koskevista tärkeistä teemoista.

Koulutukseen osallistujille jaetaan ensimmäinen suomenkielinen sisäiseen valvontaan keskittyvä Niina Ratsulan kirjoittama teos, ”Yrityksen Sisäinen Valvonta”, jonka ensimmäinen painos on jo loppuunmyyty. Kirja tarjoaa kattavan, opettavan ja käytännönläheisen kokonaisuuden aiheesta, jonka kautta saat uusia ajatuksia ja inspiraatiota oman organisaatiosi sisäisen valvonnan kehittämiseen!

 • Kouluttaja

Niina Ratsula

Ethics & Compliance Adviser, CEO, Code of Conduct Company Oy

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Kouluttajalla innostunut asenne ja asiantunteva ote.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  Paljon konkreettisia asioita toteuttavaksi omassa organisaatiossa.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Todella asiantunteva ja selkeä koulutus.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Osaava kouluttaja, hyvä aineisto, käytännön esimerkkejä.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Koin koulutuksen tarpeelliseksi ja tarpeeksi ”maanläheiseksi”, pystyi hyvin olemaan mukana, vaikkei itselläni ollut aiempaa kokemusta sisäisestä valvonnasta.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Hyvä ja kattava koulutusmateriaali.”

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on suunnattu yritysten ja muiden organisaatioiden hallitusten jäsenille, talousjohtajille, toimitusjohtajille ja muulle johdolle, tilintarkastajille, sisäisille tarkastajille sekä muille taloushallinnon ja riskienhallinnan ammattilaisille sekä prosessien kehittämisestä vastuussa oleville asiantuntijoille.

 • Koulutus
 • Taloushallinto
 • Koulutus
 • Johtaminen & esimiestyö
 • Koulutus
 • Johtaminen & esimiestyö