Sammio

Sisäisen tarkastuksen kehittäminen | 3. - 4.10.2018 | Helsinki

Sisäinen tarkastus on organisaation johtamisen tukitoiminto, jonka perustehtäviin kuuluu arvioida sisäistä valvontaa, riskienhallintaa ja hyvän hallintotavan noudattamista sekä antaa suosituksia toiminnan parantamiseksi. Sisäisen tarkastuksen rooli, asema ja työnkuva ovat muuttuneet viime vuosina toimintaympäristön vaatimusten ja lainsäädännön kehityksen mukana. Siltä odotetaan entistä parempaa kykyä tuottaa todellista lisäarvoa yrityksen toiminnalle.

Koulutuksessa annetaan eväitä sisäisen tarkastuksen toiminnon kehittämiseen tai perustamiseen. Tavoitteena on luoda kokonaiskuva siitä, miten sisäinen tarkastus voi toimia tehtävänsä mukaisesti organisaatiolle lisäarvoa tuottavana elimenä. Koulutuksessa käsitellään mm. sisäisen tarkastuksen tehtäviä ja roolia organisaatiossa sekä sisäisen tarkastuksen toimeksiantojen suunnittelua, toteutusta ja raportointia. Sisäisen tarkastuksen ammatillinen viitekehys ja ammattistandardit luovat perustan koulutuksessa käsiteltäville teemoille. Mukana on runsaasti käytännön esimerkkejä ja harjoituksia, joiden tavoitteena on herättää uusia ajatuksia sekä vaihtaa kokemuksia ja parhaita käytäntöjä osallistujien kesken sisäiselle tarkastukselle tärkeistä teemoista.

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

1. päivä | SISÄISEN TARKASTUKSEN ROOLI JA TEHTÄVÄT

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Tervetuloa

9.15

Sisäinen tarkastus tänään

 • Mitä sisäinen tarkastus on ja mitä se ei ole?
 • Ammatillisten käytäntöjen ajatusmalli (ammattistandardit)
10.00

Tauko

10.15

Sisäiseltä tarkastajalta vaadittavat tiedot, taidot ja pätevyys

 • Minkälainen on hyvä sisäinen tarkastaja?
 • Riippumattomuus ja objektiivisuus
 • Ammatillinen huolellisuus
 • Jatkuva ammatillinen kehittyminen
 • Eettiset säännöt
11.30

Harjoitus

12.00

Lounas

13.00

Sisäisen tarkastuksen strateginen rooli

 • Sisäisen tarkastuksen järjestäminen ja organisatorinen asema
 • Sisäinen tarkastus organisaation ylimmän johdon kumppanina
 • Miten lunastaa paikkansa organisaatiossa?
13.45

Harjoitus

14.00

Kahvitauko

14.15

Sisäisen tarkastuksen rooli riskienhallinnan, valvonnan ja johtamisjärjestelmän arvioimisessa ja kehittämisessä

14.00

Tauko

15.00

Sisäisen tarkastuksen rooli väärinkäytösriskin hallinnassa ja eettisen kulttuurin edistäjänä

15.45

Ensimmäisen päivän yhteenveto

2. päivä | SISÄISEN TARKASTUKSEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Harjoitus

9.30

Sisäinen tarkastuksen suunnittelu

 • Vuosisuunnittelu
 • Yksittäisen tarkastustoimeksiannon suunnittelu
 • Tarkastuskohteen ymmärtäminen
 • Työsuunnitelma
10.15

Tauko

10.30

Tarkastuksen toteuttaminen - laadukas tarkastusevidenssi

 • Minkälaista evidenssiä tarvitaan?
 • Evidenssin keräämistekniikoita
 • Minkälaiset ovat hyvät työpaperit?
12.00-13.00

Lounas

13.00

Harjoitus

13.30

Tarkastusraportointi

 • Tarkastussuositusten kirjoittaminen
 • Tarkastusraportit
 • Eväitä tarkastustulosten kommunikointiin
 • Korjaavien toimenpiteiden seuranta
 • Miten sitouttaa tarkastuskohde kehitysehdotusten toteuttamiseen?
14.00

Tauko

14.15

Edellinen aihe jatkuu

14.45

Harjoitus

15.15

Sisäisen tarkastuksen konsultointipalvelut

 • Konsultoinnin ja tarkastuksen erot
 • Tarkastajan objektiivisuus ja itsenäisyys tarkastustehtävissä
 • Konsultoinnista saatujen tietojen hyödyntäminen tarkastuksissa
15.45-16.00

Yhteenveto ja palaute sekä koulutuksen päätös

Seuraava toteutus 3.-4.10.2018

Koulutus järjestetään Helsingissä, sijainti tarkentuu myöhemmin. Katso koulutuspaikkojen sijainnit ja saapumisohjeet 

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 3.8. asti

1 445 €/ 945 €

Etuhinta 31.8. asti

1 545 €/ 995 €

Normaalihinta

1 645 €/ 1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua?

1. Saat konkreettisia eväitä organisaatiosi sisäisen tarkastuksen perustamiseen tai kehittämiseen.

2. Saat uusia ajatuksia ja työkaluja organisaatiosi johtamisjärjestelmän, riskien ja sisäisen valvonnan arvioimiseen.

3. Tapaat uusia kollegoita, joiden kanssa voit vaihtaa ajatuksia sisäisestä tarkastuksesta ja siihen liittyvistä teemoista.

4. Kuulet mielenkiintoisia esimerkkejä sisäisen tarkastuksen käytännön toteuttamisesta.

5. Saat uusia ajatuksia siitä, miten sisäinen tarkastus voi toimia määritelmänsä mukaan lisäarvoa tuottavana johdon kumppanina.

 • Kouluttaja

Niina Ratsula

KTM, CCEP-I, CIA, CCSA, CRMA, Kemira

 • Head of Controls & Compliance, TNS Mobile

Paula Niemi

Paula Niemi on toiminut sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja väärinkäytöstutkinnan asiantuntijatehtävissä Nokian, Microsoftin ja Nordean palveluksessa. Hän on Sisäiset tarkastajat ry:n koulutustoimikunnan jäsen ja kouluttaa sisäisen tarkastuksen, väärinkäytöstutkinnan, riskienhallinnan sekä vuorovaikutustaitojen aihealueita. Tällä hetkellä Paula toimii Head of Control & Compliance tehtävässä TNS Mobile Oy:ssä. Tässä roolissa hän johtaa globaalisti yrityksen toimintojen compliance asioista sekä sisäisen valvonnan kehittämistä.

 • Kommentteja osallistujilta:

  ”Kurssin juoksutus oli hyvä, ja ammattitaitoinen kouluttaja sai mielenkiinnon säilymään koko ohjelman ajan.”

 • Kommentteja osallistujilta:

  Keskustelu koulutuspäivien aikana oli hyvää ja kynnys kysyä/keskustella oli matala. Koulutus vastasi tarpeeseeni ja odotuksiini erinomaisesti. Kiitos!

 • Kommentteja osallistujilta:

  ”Koulutus antoi hyvän yleiskuvan sisäisen tarkastuksen tehtävistä ja siitä, miten sisäisen tarkastajan tulisi työtään hoitaa.”

 • Kommentteja osallistujilta:

  ”Todella hyvä tietopaketti!”

 • Kommentteja osallistujilta:

  Innostava ja asiantunteva kouluttaja. Koulutuksen rakenne oli hyvä ja sisälsi konkreettisia esimerkkejä

 • Koulutus
 • Markkinointi & viestintä
 • Koulutus
 • Johtaminen & esimiestyö
 • Koulutus
 • Johtaminen & esimiestyö
 • Koulutus
 • Markkinointi & viestintä