Sammio

RPA Advanced – johda ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa! | 31.10.2018 | Huone Tapahtumahotelli, Helsinki

Mitkä ovat seuraavat askeleet ohjelmistorobotiikan polulla?

Robotiikan välittömät hyödyt ja käsitys sovelluskohteista ovat useassa organisaatiossa jo selvillä. Tuottavuutta, laatua ja läpimenoaikoja voi parantaa robotiikan, mutta isoimmat hyödyt löytyvät usein muualta kuin pelkän taloushallinnon prosessien automatisoinneista.

Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto vaatii osaamista oman organisaation käyttökohteiden tunnistamisesta, arvioinnissa ja priorisoinnissa. Samalla robotiikan hyödyntämisen edellyttää yhteisesti sovittua toimintamallia, jonka perusteella toimenpideaskelia priorisoidaan ja robotiikan hyödyntämisen ohjataan. Myös robotiikan teknologiakentän ja eri teknologioiden ominaisuuksien ymmärtäminen auttaa tekemään viisaita päätöksiä jo suunnitteluvaiheessa. Monissa organisaatioissa on lisäksi koettu tarpeelliseksi kasvattaa laajemmalti omaa osaamista oman osaamiskeskuksen muodossa.

Robotiikan soveltaminen on hyvin käytännönläheistä ja sen voi oppia parhaiten kokeilujen kautta. Hyödyntämisessä olennaista on turvata osaamisen kehittyminen omassa organisaatiossa. Tehokkaimmillaan robotiikkaan hyödynnetään ketterän kehityksen mallien mukaisesti yrityksen liiketoimintayksiköiden työkaluna niin, että IT-yksikkö tukee tätä toimintaa.

RPA Advanced – johda ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa -koulutus etenee ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksista konkretiaan ja robotiikan käyttöönottoon. Koulutus käsittelee mm. seuraavia kysymyksiä: Mitä RPA:n käyttöönotto edellyttää? Mikä on Robotiikka Road Map? Mitkä ovat eri teknologioiden erityispiirteet?

Koulutus kartoittaa RPA-prosessin seuraavia vaiheita mahdollisuuksien ja hyötyjen tunnistamisen jälkeen. Kurssin jälkeen tunnistat robotiikkapolun seuraavat vaiheet ja vältät yleisimmät sudenkuopat.

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

8.30

Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00

Ohjelmistorobotiikka – hyödyntämisen perusteet ja vaiheet

 • Intro
 • Learning by doing, MVP ja Agile – miten saadaan osaaminen organisaation?
 • Mihin kaikki johtaa: DIY vs. ulkoistus
 • Sudenkuopat

Keskustelu

10.15

Kahvitauko

10.30

Robotiikkaohjelman rakentaminen ja johtaminen

 • Käyttötapausten tunnistaminen ja priorisointi
 • Taloudellisten vaikutusten arviointi ja liiketoimintalaskelmat
 • Prosessien kehittäminen osana robotisointeja
 • Ketterän kehittämisen mallin hyödyntäminen
 • RPA-käyttöönoton johtaminen LT:stä käsin
 • RPA-toimintamalli osana organisaation toimintaa

Keskustelu

12.00

Lounas

13.00

Ohjelmistorobotiikkateknologiat ja palvelutoimittajat

 • Teknologiakenttä Suomessa ja maailmalla
 • Eri teknologioiden ominaisuudet – hyödyt ja erityispiirteet
 • Palveluiden tarjoajat ja tarjonta
 • Palveluiden ostaminen ja kilpailuttaminen

Harjoitus/keskustelu

14.15

Kahvitauko

14.30

Päivän sisällöt käytäntöön harjoitustyön/case studyn avulla! 

 • Prosessianalyysi
 • Road mapin rakentaminen

Loppukeskustelu/-yhteenveto

16.00

Päivä päättyy

Seuraava toteutus 31.10.2018

Koulutus järjestetään Tapahtumahotelli Huoneella, Helsingin Jätkäsaaressa, osoitteessa Länsisatamankatu 16, 00180 Helsinki. Katso koulutuspaikan sijainti ja saapumisohjeet 

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 31.10. asti

1 195 €/ 795 €

Etuhinta 28.9. asti

1 245 €/ 845 €

Normaalihinta

1 295 €/ 895 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounas. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua:

1. Ymmärrät, miten robotiikkaohjelma rakentuu käyttötapausten pipelinen ja hyödyntämisen roadmapin pohjalta.

2. Ymmärrät hyödyntämisen taloudellisia vaikutuksia ja pystyt perustelemaan ylimmälle johdolle tarvittavia investointeja.

3. Pystyt hallitsemaan toimittajia, tinkimään parhaat hinnat ja välttämään ’ulkoistusloukun’.

4. Osaat johtaa robotiikkaohjelmaa, rakentaa osaamiskeskuksen (CoE) ja osallistuttaa organisaation mukaan muutokseen.

5. Tunnet RPA-teknologiakenttää, ja tiedostat eri teknologioiden ominaisuuksia ja erityispiirteitä.

 • Kouluttaja

Tomi Torri

Partner, tietotyön automaation praktiikka, Korkia

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu yritysten RPA-hankkeista vastaaville henkilöille.

 • tietohallintojohtaja/-päällikkö/-vastaava
 • prosessikehityspäällikkö
 • tietojärjestelmien kehittäjä/asiantuntija/suunnittelija
 • järjestelmäpäällikkö/-arkkitehti/-asiantuntija/-suunnittelija
 • kehitysjohtaja/-päällikkö
 • liiketoimintajohtaja/-päällikkö/-vastaava
 • asiantuntija (vastuu automaation tai prosessien kehittämisestä)
 • liiketoiminnan kehityspäällikkö/-johtaja
 • IT kehityspäällikkö
 • teknologiajohtaja
 • operatiivinen johtaja
 • digitalisaatiosta vastaava johtaja
 • Koulutus
 • ICT