Sammio

Sertifioitu prosessin johtaja | 9. - 12.10.2018 | Tapahtumatalo Bank, Helsinki

Laadukas prosessijohtaminen vaikuttaa koko organisaatioon

Sulavat prosessit, asiakastyytyväisyys, tehokas työn resursointi. Sertifioitu prosessin johtaja -koulutus tarjoaa sinulle näköalapaikan parhaimpiin prosessinjohdollisiin käytäntöihin. Uudistettu sisältö tarjoaa entistä enemmän käytännön harjoituksia, ryhmätöitä sekä uudistettuja teemoja. Työkalut, johtamismenetelmät, mittaristot sekä strategian ja prosessien yhdistäminen ovat esimerkkejä aiheista, joita käydään läpi tiivistetyn nelipäiväisen koulutuksen aikana. Tapahtumaan osallistuneet kollegasi ovat olleet erittäin tyytyväisiä koulutukseen.

Voit halutessasi suorittaa lopputentin. Tentin läpäistyäsi saat henkilökohtaisen sertifikaatin. Sertifioijana toimii Aalto yliopiston professori Paul Lillrank.

“Jos haluat luoda kokonaisvaltaisen kuvan liiketoiminnan prosesseista, prosessijohtamisesta ja prosessinomistajuudesta, voin lämpimästi suositella tätä kurssia.”  Paul Lillrank, professori, AALTO YLIOPISTO

Osallistu koulutukseen, ja nouse uudelle tasolle projektin omistajana!

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

1. päivä | PROSESSIEN JOHTAMINEN

Kouluttajana: Pertti Melonen, toimitusjohtaja, PRO HR CONSULTING OY

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Koulutusohjelman esittely ja tavoitteet

 • Osallistujien esittely ja kehittämisodotukset

Prosessien johtamisen tulevaisuuden toimintaympäristössä

 • Organisaation kehitysfoorumit ja kehittämisympäristöt
 • Prosessien johtaminen johtamistoimintana ja osana johtamisjärjestelmää-toteuttamismalleja
 • Prosessijohtamisen hyödyt ja vaikuttavuus organisaatiossa
 • Prosessit ja verkostot tulevaisuuden johtamisympäristöinä

Prosessin johtajan vastuut ja roolit

 • Mitkä ovat prosessin johtajan keskeisimmät roolit ja vastuut ?
 • Miten sovitetaan yhteen eri toimijoiden vastuut / roolit prosessien johtamisessa?
 • Mitkä ovat prosessien johtamisen kriittiset onnistumistekijät?
 • Prosessien suunnittelu, resursointi ja prosessien kehittäminen
11.45-12.45

Lounas

Prosessien johtamisen kriittiset onnistumistekijät

 • Mitkä ovat prosessien johtamisen kriittiset onnistumistekijät?

Muutoksen johtaminen prosessien avulla

 • Prosessien johtajan rooli muutoksen johtajana
 • Muutoksen johtamisen kriittiset onnistumistekijät
 • Muutoksen toimeenpanon johtaminen läpi koko organisaation
16.00

Koulutuspäivän yhteenveto ja päätös

2. päivä | MITTAA, ARVIOI JA ANALYSOI PROSESSEJA

Jussi Moisio, DI johtava kouluttaja, konsultti, pääarvioija, Qualitas Fennica / Arter Oy

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Prosessien strategiaan kytkeytyvät mittarit

 • Mittarien tunnistamisen valmisteluja
 • Strategisten tavoitteiden vyöryttäminen prosessien tavoitteiksi ja mittareiksi
 • Suora vyörytys tai tuloskorttien hyödyntäminen

Prosessien operatiiviset mittarit

 • ”Effectiveness & efficiency”-näkökulma tunnistamisessa
 • Laatu-, aika-, kustannus-, kapasiteetti-, joustavuusnäkökulmat
 • Asiakas- ja sidosryhmävaatimusten soveltaminen
 • Liian yleisluonteisten asiakas- ym. vaatimusten purkaminen tarkemmalle tasolle

Ennakoivat ja reaktiiviset mittarit sekä mittariston ylläpito

 • Reaktiivisiin mittareihin vaikuttavien ennakoivien mittarien tunnistaminen (syötteet, toiminnot ja prosessien rajapinnat ennakoivien mittareiden aihioina)
 • Mittariston hierarkia ja jäsentely
 • Mittariston jatkuva kehittäminen
12.00-13.00

Lounas

Lean näkökulma prosessien kehittämisessä

 • Lean-periaatteet prosessin / arvovirtojen kehittämisessä

Arvovirta ja hukan vähentäminen

 • Hukka, arvoa lisäävä toiminta, ei arvoa lisäävä toiminta
 • Hukan tunnistus ja vähentäminen
 • Arvovirtakäsite kehittämisessä

Virtaustehokkuuden parantaminen

 • Resurssitehokkuuden ja virtaustehokkuuden ristiriita
 • Virtauksen jatkuva parantaminen
16.00

Koulutuspäivän yhteenveto ja päätös

3. päivä | PROSESSIT STRATEGIAN TOTEUTTAJINA JA TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESSÄ

Kouluttajana: Kimmo Järvelin, DI, toimitusjohtaja, SIMBAIN CONSULTING

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Prosessien, strategian ja tietojärjestelmien yhtäaikainen kehittäminen

 • Prosessien määrittely arvon luomisen näkökulmasta
 • Tietojärjestelmien kehittäminen tukemaan arvon luomista, ei vain rutiinien tehokkuutta
 • Prosessin johtaja linjajohdon ja tietojärjestelmien kehittäjien yhteistoiminnan mahdollistajana
 • Ketteryys kehittämisessä
12.00-13.00

Lounas

Case-harjoitus

 • Prosessien, strategian ja tietojärjestelmien yhtäaikainen ketterä kehittäminen

Toimintajärjestelmän kehittäminen

 • Uuden luominen vahvuuksia ja toimivia menettelyjä tuhoamatta
 • Prosessien kautta johdettavan yrityksen toimintajärjestelmä: strategian toteutuminen, laatu, turvallisuus, ympäristö, riskit
16.00

Koulutuspäivän yhteenveto ja päätös

4. päivä | PROSESSITOIMINNAN ARKI

Kouluttajana: Kimmo Järvelin, DI, toimitusjohtaja, SIMBAIN CONSULTING

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Kehittämisprosessin erityispiirteet

 • Vaiheisiin ja etappeihin perustuva kehittämisprosessi
 • Ketterä kehittäminen
 • Kehittämisprosessin kriittiset tekijät
 • Palvelumuotoilu palvelu- ja tuotekehityksessä

Toimitusprosessin erityispiirteet

 • Erilaiset tuotteet ja palvelut tarvitsevat erilaisen toimitusprosessin
 • Toimitusprosessin elementit
 • Toimitusprosessin kriittiset tekijät
12.00-13.00

Lounas

Palveluprosessin erityispiirteet

 • Asiakaslähtöisyys prosessien mullistajana
 • Palveluprosessin kriittiset tekijät

Loppukeskustelu

 • Prosessien kehittämisen ja johtamisen sudenkuopat
16.00

Koulutuksen yhteenveto ja päätös

Seuraava toteutus 9.-12.10.2018

Koulutus järjestetään Tapahtumatalo Bankissa, Helsingin keskustassa, osoitteessa Unioninkatu 20, 00130 Helsinki. Katso koulutuspaikan sijainti ja saapumisohjeet 

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 10.8. asti

2 395 €/ 1 845 €

Etuhinta 7.9. asti

2 495 €/ 1 945 €

Normaalihinta

2 595 €/ 2 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Koulutuksen aiheita ovat mm:

1. Liiketoimintaprosessien kuvaaminen ja kehittäminen.

2. Prosessin johtajan roolit ja vastuut.

3. Mittaristojen rakentaminen – osaprosesseista yksilökohtaisiin mittareihin.

4. Prosessien kehittämisen ja johtamisen sudenkuopat.

5. Asiakaslähtöisyyden vaikutus prosesseihin.

 • Sertifioija

Paul Lillrank

professori, AALTO YLIOPISTO

 • Kouluttaja

Pertti Melonen

toimitusjohtaja, PRO HR CONSULTING OY

 • Kouluttaja

Jussi Moisio

DI johtava kouluttaja, konsultti, pääarvioija, Qualitas Fennica / Arter Oy

 • Kouluttaja

Kimmo Järvelin

DI, toimitusjohtaja, SIMBAIN CONSULTING

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Hyvä ja mukaansa tempaava tapa esittää kuivakkaa prosessiasiaa. Paras tähän astisista kouluttajista prosessipuolella.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Erittäin monta kivaa langanpäätä, joita voi sellaisenaan ottaa käyttöön omassa työssä. Tämän perusteella ehdottoman kannattava reissu!”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Hyvä kokonaisuus, sopivan kokoinen ryhmä.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Koulutuksen sisältö oli todella hyvä paketti.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Koulutustilat olivat todella hyvät ja järjestelyt muutenkin kohdillaan. Mukavaa oli myös se, että lopputentin sai suorittaa tietokoneella, jolloin kirjoittaminen ja tekstin muokkailu hoituivat nopeammin.”

 • Koulutus
 • Johtaminen & esimiestyö