Sammio

Presentoi vakuuttavasti | 6. - 7.11.2018 | Tapahtumatalo Bank, Helsinki

Harva syntyy esiintyjäksi – esiintyjäksi opitaan.

Esiintymis- ja presentointitaidot ovat nykyään myös välttämätön osa työntekijöiden perustaitoja organisaation joka portaalla.

Johdon on osattava viestiä visiosta ja tavoitteista organisaatiolleen tavalla, joka saa aikaan motivaatiota ja sitoutumista. Managerit ja asiantuntijat joutuvat myös hallitsemaan viestintäkortin molemmat puolet – he esiintyvät sekä työyhteisölle että asiakkaille. Myyjien olisi tuiki tarpeellista osata tehdä vaikuttavia esityksiä asiakastilanteisiin.

Tässä valmennuksessa perehdytään niin vaikuttavaan esittämiseen, viestin suuntaamiseen kohderyhmälle kuin koko esityksen rakenteen, esitysmateriaalin ja puhumisen suunnitteluun. Valmennuksessa tehdään käytännön harjoituksia, ja jokainen osallistuja saa kehittävää palautetta niin vahvuuksistaan kuin kehittämiskohteistaan.

Koulutuksen päiväohjelma

Esitehtävä: Kukin osallistuja tulee kurssille mukanaan oma esitys (puolivalmis sellainen) muistitikulla. Tämä esitys tai osa siitä käydään läpi coachaten valmennuksessa. Kunkin esityksestä oppii jokainen. Tehtävä on vapaaehtoinen mutta toivottava!

1. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Vuorovaikutteisuus onnistuneessa presentaatiossa

 • Konkreettisen oman tavoitteen asettaminen valmennukseen
 • Informaation jakamisesta interaktiiviseen ja taitavaan esittämiseen
 • Opi puhumaan sujuvasti ja selkeästi hyvin valituin sanakääntein
 • Esittämisen tavoite ohjaamaan kommunikointia
 • Visuaalinen-Auditiivinen-Kinesteettinen -kommunikointikanavat
 • Inspiroiva esiintyminen luo kiinnostuksen

HARJOITUS: Testi VAK – kommunikointikanavani

10.30

Kahvitauko

10.45

Kontaktin ja onnistunut vuorovaikutus presentaatiossa

 • Hyvä kontakti kuulijoihin, hyvä läsnäolo
 • Osuva viesti juuri näille kuulijoille, kuinka pidät mielenkiinnon yllä
 • Verbaali ja non-verbaali kommunikointi
 • Vuorovaikutteisuuden luominen esitykseen
 • Opi tuomaan henkilökohtainen karismasi esiin

Coaching – Esiintymisharjoituksia

 • Henkilökohtaista coachingia ja palautetta jokaiselle osallistujalle

Esitykset pidetään pitkin päivää, ja niistä nostetaan esiin kaikille hyödyllisiä oppeja.

12.00

Lounas

13.00

Coaching – Esiintymisharjoituksia

 • Henkilökohtaista coachingia ja palautetta jokaiselle osallistujalle

Esitykset pidetään pitkin päivää, ja niistä nostetaan esiin kaikille hyödyllisiä oppeja

14.30

Kahvitauko

14.45

Toimiva rakenne presentatioon

 • Presentaation sisällön suunnittelu
 • Hyvän presentaation rakenne kolmella tavalla
 • Informaatiosisällön kasaaminen ja puhutun osuuden käsikirjoitus
 • Oheismateriaali ja muu materiaali kuulijoille
16.00

Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

2. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Online-presentaatio, esiintyminen tai koulutus

 • Kuinka esitys rakennetaan online-tilaisuuteen?
 • Online-esityksen rakenne ja diat
 • Online-presentaation tai koulutuksen vuorovaikutteisuus
 • Kuinka tiedät, miten viesti menee online-kanavan kautta perille?

Käytännön taitoja hallita esiintymistilaisuutta

 • Onnistunut avaus
 • Havainnointi, kuulijoiden seuraaminen
 • Keinot saada huomio takaisin sen hiipuessa ja pitää se yllä koko esityksen ajan
 • Oman vahvuuden, henkilökohtaisen karisman löytäminen
 • Käytännön keinoja esiintymisjännityksen purkamiseen
 • Presentaation rytmittäminen kiinnostavuuden ja toimivuuden lisäämiseksi

Coaching – Esiintymisharjoituksia

 • Henkilökohtaista coachingia ja palautetta jokaiselle osallistujalle

Esitykset pidetään pitkin päivää, ja niistä nostetaan esiin kaikille hyödyllisiä oppeja.

10.30

Kahvitauko

10.45

Viestin suuntaaminen eri kuulijasegmenteille

 • Miten huomioin yleisöni eri segmentit? Ota ammatti ja tehtävä huomioon, ja suuntaa viestisi kiinnostavasti.
 • DISC – käyttäytymistyylit erilaisille ihmisille viestimisen viitekehyksenä
 • Kuinka perustelen, argumentoin ja puhun kuulijoille tyylejä hyödyntäen?
12.00

Lounas

13.00

Sujuva esiintyminen

 • Käytännön keinoja esiintymisjännityksen purkamiseen
 • Kuinka tuoda olennaiset asiat esille esityksessä ja materiaalissa
 • Kuinka edetä jumiutumatta yksityiskohtiin
 • Kysymysten ja keskustelun hallinta
 • Kuulijoiden mukaan vetäminen, vuorovaikutteisuus, kysymyssessiot tai muu interaktiivisuus tilaisuuden onnistumisen tukena
 • Argumentoinnin taito

Coaching – Esiintymisharjoituksia

 • Henkilökohtaista coachingia ja palautetta jokaiselle osallistujalle
 • Esitykset pidetään pitkin päivää, ja niistä nostetaan esiin kaikille hyödyllisiä oppeja.
14.30

Kahvitauko

14.45

Eri kokoiset tilat, ryhmät ja yleisöt

 • Eri kokoisille ryhmille puhuminen erilaisissa tiloissa
 • Tilan järjestäminen isosta yleisötilaisuudesta pieneen presentaatioon
 • Kuinka saada kunnon ote erikokoisista ryhmistä ja yleisöistä?
 • Kuinka hyödyntää ja järjestää eri kokoiset tilat? Miten ja missä esiintyminen tapahtuu?
15.45

Yhteenveto ja koulutuksen päätös

 • Yhteenveto: kuinka kehittää omaa esitystään, materiaalia, oheismateriaalia ja itse esittämistä?
16.00

Koulutus päättyy

Seuraava toteutus 6.-7.11.2018

Koulutus järjestetään Tapahtumatalo Bankissa, Helsingin keskustassa, osoitteessa Unioninkatu 20, 00130 Helsinki. Katso koulutuspaikan sijainti ja saapumisohjeet 

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 7.9. asti

1 445 €/ 945 €

Etuhinta 5.10. asti

1 545 €/ 995 €

Normaalihinta

1 645 €/ 1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua:

1. Opit kokoamaan kiinnostavan ja vakuuttavan presentaation.

2. Tiedät, kuinka esityksen tavoite ja ydinviestit rakennetaan ja rytmitetään presentaation informaation lomaan.

3. Opit tuomaan esiin henkilökohtainen karismasi ja vaikutusvaltasi esiintyessäsi.

4. Opit erot, miten presentoida livenä ja kuinka toteuttaa esitys verkon välityksellä.

5. Saat varmuutta esiintymiseen ja henkilökohtaista palautetta.

 • Kouluttaja

Satu Pitkämäki

CEO, Founder, Coach

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Koulutus oli erittäin mielenkiintoinen ja siinä lähestyttiin esiintymistä monesta eri suunnasta.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Satu oli kannustava, asiantunteva ja hyödynsi laajasti omassa esiintymisessään ja kouluttamisessaan kurssin oppeja, jolloin oli helppo huomata, miten opetetut asiat toimivat käytännössä.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Sain paljon hyviä vinkkejä miten parantaa omaa esiintymistä.”

 • Koulutuksesta sanottua:”

  ”Tosi antoisa koulutus ja Sadun tapa vetää koulutus oli mukaansatempaava!”

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu kaikille, joiden tehtäviin kuuluu tehdä presentaatiota ja esiintyä eri kokoisissa tilanteissa. Kurssi sopii myös kaikille, joiden tehtäviin kuuluu tuloksellisen palaverin vetäminen ja siinä vaikuttavien puheenvuorojen pitäminen. Voit olla korkeimmasta johdosta, manageri, myyjä tai asiantuntijatehtävissä – valmennuksessa kukin pääsee harjoittelemaan niitä tilanteita, joissa esiintyy/presentoi.

 • Koulutus
 • Itsensä kehittäminen