Sammio

Perhekuntoutus intervallihoitona (Oulu) | 4. - 5.12.2018 | Radisson Blu Hotel Oulu

Perhekuntoutuksen uudet mallit haltuun!

Perhekuntoutus on yksi voimakkaimmin kasvavia lastensuojelun palvelumuotoja. Perhekuntoutusta tehdään tällä hetkellä sekä perheiden elinympäristöön että laitosmuotoisena. Mitä jos nämä voisi yhdistää?

Tätä mallia, ns. intervallihoitoa on pienimuotoisesti pilotoitu ja se odottaa laajamittaisempaa käyttöönottoa. Tämä koulutus antaa näkökulmaa kyseiseen malliin ja tarjoaa mahdollisuuden tarkastella perhekuntoutuksen eri osa-alueita laaja-alaisesti.

Koulutuksessa käydään läpi perhekuntoutuksen keskeisimmät osa-alueet niin avoperhekuntoutuksen kuin laitoskuntoutuksen osalta ja samalla pohditaan workshopeissa sekä tulevaisuuden visioita että konkreettisia käytännön asioita kuten vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta vaativassa kuntoutustyössä. Osallistujat pääsevät myös vaikuttamaan koulutuksen sisältöön. Osallistujilta kerätään toiveet työpajatyöskentelyä ja päivien tarkempia sisältöjä varten.

Tervetuloa mukaan oppimaan muun muassa näistä:

Perhekuntoutus laitosympäristössä ja avoperhekuntoutus kotona – mitä yhteistä?
Millä eri keinoilla ja menetelmillä perhekuntoutusta tehdään?
Miten perhekuntoutuksen onnistumiset siirretään koti/elinympäristöön?
Mikä on perhekuntoutuksen mahdollinen tulevaisuus SOTE/maakuntauudistuksessa?
Intervallikuntoutus ja mitä sillä tarkoitetaan?
Miten vaikuttavuutta ja tuloksia voitaisiin parantaa?

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

OHJELMA 1 päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Perhekuntoutuksen nykytilanteen katsaus ja missä mennään nyt?

 • Orientoituminen teemaan, perhekuntoutuksen lyhyt historia ja miten tähän on tultu?
 • Perhekuntoutus laitosympäristössä ja avoperhekuntoutus kotona – mitä yhteistä, mitä eroa?
 • Perhekuntoutuksen asiakkaat, keitä he ovat ja miten he hyötyvät kuntoutuksesta?
10.15

Kahvitauko

10.30

Perhekuntoutuksen tulevaisuus

 • Tulevaisuuden malleja, miten työ rakentuu työn murroksessa?
 • Intervallikuntoutus ja mitä sillä tarkoitetaan?
 • Muita mahdollisia malleja vai muuttuuko mikään?
12.00

Lounas

13.00

Työpaja/ryhmätyö-työskentelyä - kiertävä Learning cafe-tyyli/ryhmätyö

 • Työpajat osittain toiveiden perusteella
 • Ryhmiin jako ja tehtävät:
 • Millaista kuntoutusta meidän kunnassa/maakunnassa/yrityksessä tulisi järjestää?
 • Mitkä ovat kuntoutuksen tavoitteita ja miten ne saavutettaisiin?
 • Miten perhekuntoutuksen onnistumiset siirretään koti/elinympäristöön?
14.15

Kahvitauko

14.30

Ryhmätöiden purku ja jäsennys

 • Yhteinen kommentointi ja jatkotyöstö
 • Työskentelyn päättäminen ja johtopäätökset
15.30-16.00

Yhteenveto päivästä

OHJELMA 2. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Perhekuntoutusta pienessä ja isossa mittakaavassa

 • Yhteenveto aikaisemmalta päivältä
 • Tutkimuksia ja raportteja perhekuntoutuksesta, mitä tutkimus kertoo perhekuntoutuksesta?
 • Millä eri keinoilla ja menetelmillä perhekuntoutusta tehdään?
 • Mikä on perhekuntoutuksen mahdollinen tulevaisuus SOTE/maakuntauudistuksessa?
10.15

Kahvitauko

10.30

Perhekuntoutuksen vaikuttavuus, tulokset ja kustannukset

 • Mitä tiedämme tällä hetkellä perhekuntoutuksen lyhyistä ja pitkistä vaikutuksista?
 • Ketkä hyötyvät ja ketkä eivät?
 • Miten vaikuttavuutta ja tuloksia voitaisiin parantaa
12.00

Lounas

13.00

Työpaja/ryhmätyö-työskentely - kiertävä Learning cafe/ryhmätyö

 • Työpajat osittain toiveiden perustella
 • Alustavia teemoja tulevaisuuteen liittyen:
 • Miten perhekuntoutus tulisi tulevaisuudessa/jatkossa järjestää? Avo/laitos/intervalli?
 • Miten se tulisi käytännössä organisoida? Tilat, ympäristö, sijainti?
 • Keiden tulisi tehdä perhekuntoutusta? Resurssi, osaaminen, koulutus, menetelmät
14.15

Kahvitauko

14.30

Ryhmätöiden purku ja jäsennys

 • Yhteinen kommentointi ja jatkotyöstö
 • Työskentelyn päättäminen ja johtopäätökset
15.30-16.00

Yhteenveto päivästä

Koulutus järjestetään  Radisson Blu Hotel Oulussa, osoitteessa Hallituskatu 1, 90100 Oulu. Katso koulutuspaikan sijainti ja saapumisohjeet 

Mediuutiset on terveysalan ammattilaisten sitoutumaton uutis- ja ajankohtaismedia. Vastaamme Suomen asiantuntivimmista terveysalan uutislehdestä, verkkosisivuista sekä sosiaali- ja terveysalan koulutuksista sekä tapahtumista.

Hinnat

Etuhinta 5.10. asti

595 €

Etuhinta 2.11. asti

645 €

Normaalihinta

695 €

Haluatko ottaa mukaan kollegasi? Kysy ryhmätarjousta yli 3 hengen seurueelle:
events.oulu@almamedia.fi

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua:

1. Saat ajankohtaista tietoa perhekuntoutuksesta ja sen nykytilanteesta

2. Saat monipuolisen kuvan siitä, miten perhekuntoutusta järjestetään ja tuotetaan tällä hetkellä ja mitä kaikkea on tehty aiemmin.

3. Saat näkemystä siitä, miten perhekuntoutusta voitaisiin järjestää ja tuottaa aivan uudella tavalla jatkossa intervallihoitona.

4. Pääset osallistumaan intensiiviseen työpajatyöskentelyyn, minkä sisältöihin pääset vaikuttamaan.

5. Saat kattavan käsityksen siitä, miten ja millä tavoin perhekuntoutusta voidaan järjestää joko laitosmuotoisena, tai perheisiin tehtävänä avokuntoutuksena intensiivisesti ja mitä sillä voidaan saada aikaan.

 • Kouluttaja

Teemu Tuominen

johtaja Perhekuntoutuskeskus Kuusela, Vantaan kaupunki

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu kaikille käytännön perhetyötä ja perhekuntoutusta tekeville henkilöille mutta myös osastojen lähiesimiehille, toimintayksiköiden esimiehille, tulosalueen johdolle tai operatiivisella johdolle. Koulutuksesta hyötyvät kaikki, joita kiinnostaa käytännön toiminta, sen järjestäminen käytännön tasolla sekä operatiivisesti.

 • Koulutus
 • Sosiaali- ja terveydenhuolto