Sammio

Palvelumuotoilun johtaminen | 17. - 18.4.2018 | Tapahtumatalo Bank, Helsinki

Palvelumuotoilu osaksi yrityksen arkea – ja sen johtaminen

Yritykset ja organisaatiot ovat heränneet palvelumuotoilun tuomiin mahdollisuuksiin ja ajattelutapaan. Mutta kuinka ottaa palvelumuotoilu osaksi organisaation toimintaa ja johtaa sitä? Palvelumuotoilu on näyttänyt kyntensä palvelu- ja tuotekehityksessä. Samoja ihmiskeskeisiä ajattelu- ja toimintamalleja voidaan hyödyntää tuomaan asiakkaiden tarpeet strategiatyön ja liiketoiminnan kehittämisen keskiöön.

Tämä vaatii usein organisaatioilta itseltään omien rakenteidensa ja prosessien uudistamista, omien kyvykkyyksien tunnistamista ja niiden kehittämistä. Asiakaskokemuksen merkitys aletaan tunnistaa, aito asiakaskeskeinen tekeminen vaatii myös panostusta työntekijäkokemukseen.

Palvelumuotoilun johtaminen ei ole vain luovan moniosaajatiimin kokoamista ja johtamista, vaan organisaatiokulttuurin kehittämistä ja muutoksen fasilitointia. Usein kehitystiimit eriytetään normaalista liiketoiminnasta, ja valitettavan usein tulokset jäävät muulle organisaatiolle vieraiksi tai ne joutuvat törmäyskurssille perusbisneksen kanssa. Tämän vuoksi ihmiskeskeisen tekemisen kyvykkyyttä pitää kasvattaa läpi organisaation, ottaen asiakkaat ja kumppanit mukaan. Muutos ei ole aina kivuton, mutta se kannattaa.

Palvelumuotoilu, kuten muukin kehitystyö, hyötyy mittareista ja tavoitteista, jotka auttavat seuraamaan ja johtamaan uudistumista. Sitä saa, mitä mittaa, sanotaan. Siksi mittarien asetannassa kannattaa olla tarkkana, ja arvioida, mikä mittarin vaikutus on.

Koulutuksessa saat valmiuksia hyödyntää palvelumuotoilun periaatteita strategiatyössä ja liiketoiminnan kehittämisessä. Opit yhteiskehittämisen menetelmiä ja saat vinkkejä niiden käyttöönottoon omassa organisaatiossasi. Mitä palvelumuotoilun johtaminen käytännössä tarkoittaa, kuinka tätä kyvykkyyttä voidaan kasvattaa organisaatiossa ja ottaa osaksi organisaation toimintaa? Mitä tämä tarkoittaa yrityskulttuurin näkökulmasta? Pääset esimerkkien avulla tutustumaan mittareiden kehittämiseen palvelumuotoilulle ja asiakaskokemuksen merkitykseen liiketoiminnalle.

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

1. Päivä

8.30

Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00

Miksi palvelumuotoilu kannattaa? 

 • Odotukset koulutukselle 
 • Mihin palvelumuotoilua voidaan käyttää yrityksessä? Miksi asiakkaiden ja työntekijöiden kokemus on tärkeää? 
 • Asiakaskeskeinen strategia palvelumuotoilun avulla.  

Asiakaskokemus strategian keskiössä – harjoitus

10.15

Kahvitauko

10.30

Asiakkaat mukaan kehittämään 

 • Miksi yhteiskehittäminen kannattaa ottaa osaksi arkea.  
 • Miten tämä käytännössä voidaan toteuttaa? Palvelumuotoilun näkökulma asiakasjohtamiseen. 

Yhteiskehittäminen – ryhmätyö

12.00

Lounas

13.00

Business Design 

 • Liiketoiminnan kehittämisen periaatteet 
 • Kuinka muotoillaan liiketoimintamalleja ja yhdistetään asiakastarve ja liiketoimintamenestys? 

Lean canvas -työkalu – harjoitus 

14.15

Kahvitauko

14.30

Mitä kannattaa mitata? 

 • Esimerkkejä palvelumuotoilun tulosten mittaamisesta
 • Kuinka arvioida mittareiden vaikutuksia? 

Harjoitus 

16.00

Päivä päättyy

Päivä 2

8.30

Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.10

Palvelumuotoilu organisaatiossa 

 • Millainen on palvelumuotoilu tiimi?
 • Kuinka johtaa ja tavoitteellisesti kehittää tiimin osaamista ja parantaa työntekijäkokemusta? 

Ryhmätyö: Tiimin kehityskartta 

10.15

Kahvitauko

10.30

Palvelumuotoilu osana organisaatiota 

 • Luovien prosessien johtaminen yrityksessä ja niiden ottaminen osaksi arkea 
 • Esimerkkejä toimintatavoista: onnistumisia ja epäonnistumisia muutoksessa 

Keskustelu: Kun uudistuminen ja totutut toimintatavat törmäävät – tiimin valmiudet 

12.00

Lounas

13.00

Organisaatiokulttuurin kehittäminen 

 • Mitä luovien prosessien johtaminen vaatii organisaatiolta? 
 • Kuinka muotoillaan liiketoimintamalleja ja yhdistetään asiakastarve ja liiketoimintamenestys? 

Harjoitus: Oman organisaation ”kypsyystaso” ja kehityskohteiden löytäminen 

14.15

Kahvitauko

14.30

Muotoilukulttuurin luominen 

 • Kuinka design-kulttuuria luodaan organisaatiossa? Resurssit, toimenpiteet, työkalut.
 • Palvelumuotoilutiimi kulttuurin luomisessa 

Ryhmätyö: Mistä kulttuuri muodostuu ja kuinka viedä sitä eteenpäin 

16.00

Päivä päättyy

Seuraava toteutus 17.-18.4.2018

Koulutus järjestetään Tapahtumatalo Bankissa, Helsingin keskustassa, osoitteessa Unioninkatu 20, 00130 Helsinki. Katso koulutuspaikan sijainti ja saapumisohjeet 

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 16.2. asti

1 445 €/ 945 €

Etuhinta 16.3. asti

1 545 €/ 995 €

Normaalihinta

1 645 €/ 1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua:

1. Opit hyödyntämään palvelumuotoilua tuomaan aidon asiakastarpeen ohjaamaan strategiatyötäsi.

2. Ymmärrät palvelumuotoilun johtamisen vaatimukset ja palvelumuotoilutoiminnon roolin osana organisaatiota.

3. Tunnistat organisaatiosi kyvykkyydet ottamaan palvelumuotoilun osaksi toimintaa, business asusual.

4. Saat valmiuksia mittareiden luomiseen ja palvelumuotoilun tavoitteiden seurantaan.

5. Opit tapoja tuoda yhteiskehittäminen asiakkaiden kanssa osaksi arkea.

 • Kouluttaja

Teija Hakaoja

Lead Designer, Silver Planet Oy

Koulutus on tarkoitettu johtajille ja tiimien vetäjille, jotka haluavat viedä organisaatiotaan eteenpäin panostamalla kokemukseen – asiakkaiden, kumppanien, että työntekijöiden. Koulutuksesta saa eniten irti, jos palvelumuotoilun perusteet ovat tuttuja. Tärkeintä on kuitenkin rohkeus ja innostus uudistua ja valjastaa muutokset mahdollisuuksiksi.

Tittelisi/työnkuvasi voi olla esimerkiksi: 

 • päällikkö
 • johtaja
 • palvelumuotoilija
 • Senior Service Designer
 • Lead Designer
  Head of Design Team
 • Head of Service Design
 • Manager, Service Design
 • Design Manager
 • Digital Experience Manager
 • Chief Design Officer
 • palvelujohtaja/päällikkö
 • markkinointipäällikkö/johtaja
 • kehitysjohtaja/päällikkö
 • innovaatiojohtaja
 • Koulutus
 • Digi & liiketoiminta