Sammio

Lean & Arvovirran kuvaaminen ja hyödyntäminen prosessien kehittämisessä | 12. - 13.12.2018 | Taitotalo Kongressikeskus, Helsinki

Taloustilanteen kiristyminen ja nousun viipyminen korostaa jokaisessa organisaatiossa toimintojen suoraviivaisuutta, tuloksellisuutta ja mukautumista.

Lean-nimellä tunnettu johtamismalli keskittyy toimintojen sujuvuuteen ja oikeiden asioiden tekemiseen niin johtamisessa, työpaikan ihmissuhteissa kuin toimintojen kehittämisessä. Johtaminen ja kehittäminen nähdään yhtenä ja samana asia. Lean ei ole vain joukko työkaluja ja tekniikoita vaan ennen kaikkea kulttuuria, jossa arvostetaan jokaisen näkemyksiä ja jossa jatkuva parantaminen on aidosti jokapäiväistä. Leanin yksi tärkeimpiä periaatteita on tuottaa sellaisia tuotteita ja palveluita, joista asiakas on valmis maksamaan. Pelkistettynä kysessä on palveluissa liikkuvien asioiden virtauksen nopeuttamisesta, asiakkaan arvon kasvattamisesta, hukan vähentämisestä ja kokonaiskäsittelyajan lyhentämisestä. Prosessi nopeutuu ja aikaa vapautuu tuotantomäärien kasvattamiseen, toiminnan kehittämiseen, uuden luomiseen.

Lean & Arvovirran kuvaaminen ja hyödyntäminen prosessien kehittämisessä on koulutus, jossa nostetaan esille ”parhaita paloja” ko. johtamismallista kuitenkin kytkien ne loogiseksi kokonaisuudeksi, joka voidaan myös integroida nykyisiin toimintajärjestelmiin.

Prosessityötä on tehty suomalaisissa organisaatioissa parikymmentä vuotta. Menestystarinat ovat olleet toistaiseksi harvassa. Prosessit ovat jääneet mallintamisen jälkeen heikolle hyödyntämiselle. Viime vuosina Lean-ajattelu ja erityisesti sen kohdistaminen prosessien parantamiseen on tuonut uutta virtaa ja liikettä työhön. Leanissa prosessikäsitteen korvaa ns. arvovirtakuvaus, johon sisältyy nykytilan mallintaminen, kehittämistarpeiden ideointi ja tulevaisuuden tilan mallintaminen.

Leanin yhtenä työkaluna arvovirtakuvausta käytetään palvelu- ja hallintoprosessien nykytilan ongelmien tunnistamisessa, parannuskohteiden priorisoinnissa ja tavoitetilan suunnittelussa.

Arvovirtakuvaus (VSM; Value Stream Mapping) on prosessien mallintamistekniikka, jossa prosessin vaiheiden lisäksi esitetään mm. yhteydet, tapahtumien taajuudet, jonojen suuruudet ja prosessien ajat. Arvovirran kuvauksilla pyritään ennen kaikkea läpimenoajan lyhentämiseen, virtauksen nopeuttamiseen ja erityyppisten hukkien eliminointiin.

Arvovirtakuvaus tuo kokeneelle prosessien mallintajalle uusien kuvaussymbolien oppimista, prosessin lattiatason tietojen keräämistä ja luovaa prosessien parannusideointia Lean menetelmien pohjalta. Arvovirtakuvauksia hyödynnetään kehityskohteiden priorisointiin, ongelmien tunnistamiseen ja tavoitetilan suunnitteluun.

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

1. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Aloitus Leanin historiaa ja taustaa

 • Asiakas, palvelun tuottaja ja Lean
 • Leanin / Toyota Production System TPS taustaa, tavoitteita, kokemuksia ja saavutettuja hyötyjä
 • Leanin soveltuvuus palvelu- ja hallinnolliseen toimintaan
 • Edellytykset, joilla arkeen saadaan eteenpäin menon meininkiä, ihmisten taitojen ja kokemusten hyödyntämistä, ammattilaisten roolin arvostusta
 • Esimiehen ja ammattilaisten rooli Leanissa
 • Jatkuvan ”oppipoika-kisälli-mestari” oppimisen luominen ja ylläpito
 • Lean kulttuurin aineksia
 • Asiakkaalle kriittiset piirteet avainasemassa Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua työkalupohjia soveltaen
11.30

Lounas

12.15

Työkalupakin sisältöä

 • Oman työpisteen ja alueen järjestelyt turhien askelien vähentämiseksi (5S)
 • Hukkaa ja asiakashyötyä metsästämässä
 • Tiedon ja materiaalin sujuvan kulun ja ohjauksen keinoja Leanissa
 • Nykytilan arvioinnista työtoimenpiteiden ja toimintojen kehittämiseen (arvovirta)
14.00

Kahvi

14.15

Iltapäivän teema jatkuu

 • Arjen keinoja materiaalien ohjaukseen, tuotevaihtojen nopeuttamiseen, ennakoivaan kunnossapitoon, hullun varmoihin varmistuksiin
 • Isoista eristä kohti pienerien sujuvaa valmistusta
 • Liikkeelle lähtö ja liikkeellä pysymisen varmistaminen
 • Lean-johtamismallin kytkeminen ISO 9001- toimintajärjestelmään
 • Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua työkalupohjia soveltaen

Miten jatkaa tästä?

Päivän yhteenveto ja keskustelua

16.00

Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

2. päivä

8.30

Aamukahvi

9.00

Arvovirtakuvauksen rooli palvelu- ja hallinnollisten prosessien kehittämisessä

Arvovirtakuvauksen perusteet

 • Perinteisten palveluprosessikuvausten hyödyntäminen
 • Nykytilan kuvaaminen ja symbolit
 • Kuvauksen rajaaminen
 • Materiaalivirtaus
 • Informaatiovirtaus
 • Tietolaatikot, ”databoxit”
 • Henkilöstön osallistaminen
 • Vinkkejä ja työkalulistoja nykytilan kuvaamiseen

Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua työkalupohjia soveltaen ja ryhmätöinä valittujen arvovirtojen kuvaaminen

11.30

Lounas

12.15

Nykytilakuvauksen analysointi

 • Hukkatekijät
 • Vaihto- tai asetusajat
 • virtaukseen pyrkiminen
 • Tahtiaika ja kuormituksen tasaisuus
 • Kanban, FIFO
 • Pullonkaulat
 • Ennakoiva kunnossapito
 • Henkilöstön osallistaminen, ”Go to gemba” merkitys § jne.
 • Muistilistoja ja työkaluja arvovirran analysointiin

Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua työkalupohjia soveltaen sekä ryhmätöinä aiemmin kuvattujen arvovirtojen kehityskohteiden tunnistaminen

14.15

Kahvi

14.30

Toimintasuunnitelman laatiminen ja tulevaisuuden tilan kuvaaminen 

 • Kuvaussymboliikka
 • Vinkkejä tulevaisuuden tilan kuvaamiseen
 • Projektisuunnitelman laatiminen
  • Projektisuunnitelmapohja, esimerkkejä
 • Erityistilanteiden vinkkejä
  • Rinnakkaiset prosessit
  • Kuvausvariaatiot
  • Kuvaustarkkuus
  • prosessiin ei liity toimittajaa – jne.

Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua työkalupohjia soveltaen

Miten jatkaa tästä? 

Päivän yhteenveto ja keskustelua

16.00

Koulutus päättyy

Seuraava toteutus 12.-13.12.2018

Koulutus järjestetään Taitotalon Kongressikeskuksessa, osoitteessa Valimotie 8, 00380 Helsinki. Katso koulutuspaikan sijainti ja saapumisohjeet

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 12.10. asti

1 445 €/ 945 €

Etuhinta 9.11. asti

1 545 €/ 995 €

Normaalihinta

1 645 €/ 1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Tavoitteet ja hyödyt

1. Osallistujat oppivat arvovirtakuvauksen nykytilan ja tulevaisuustilan perussymbolit ja niiden käytön perusteet harjoittelemalla itselleen tutun prosessin avulla, johon ennakkotehtävänä ovat koonneet tarpeellisia tietoja.

2. Osallistujat saavat hyödyllisiä apulistoja seikoista, joita on syytä ottaa huomioon niin nykytilan kuin tulevaisuuden tilan kuvaamisessa.

3. Osallistujat saavat ”sudenpentujen niksilistan” arvovirtakuvauksen tyypillisiä ongelmatilanteita varten.

4. Osallistujat saavat perehdytyksen leanin perustekniikoihin, joilla prosessia voidaan parantaa.

5. Koulutuksen lopuksi osallistujat perehdytetään tyypilliseen lean-arvovirran kehittämissuunnitelmapohjaan, johon parannustoimenpiteet kirjataan.

 • Kouluttaja

Jussi Moisio

DI, Qualitas Fennica

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Hienosti toteutettu kokonaisuus. ”Koulutettavat” eivät olleet äänessä vain ryhmätöiden ajan vaan osallistettiin keskusteluun oikein mukavasti.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Toisena päivänä teoriaa käytännön tekemisen ohessa. Ryhmän koko oli juuri sopiva kyseiselle vaativalla aiheelle ja ryhmäytyminen tapahtui nopeasti.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Oppimista tapahtui, kun pääsimme käytännössä pohtimaan tekemistä omassa organisaatiossa. Käytännön järjestelyt sujuivat loistavasti.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Oli mielestäni yksi parhaista koulutuksista missä olen ollut!”

 • Kommentteja osallistujilta:

  ”Asiatietoa tuli paljon mutta ei kouluttajan yksinpuheluna vaan erittäin taidokkaasti ohjattuna ryhmässä keskustellen.”

 • Koulutus
 • ICT

Katso paikat ja toteutusajankohdat.

Lue lisää
 • Koulutus
 • ICT
 • Koulutus
 • ICT