Sammio

Kustannusanalyysit ja kannattavuuden johtaminen | 11.10.2018 | Huone Tapahtumahotelli, Helsinki

Valmennuksessa tuodaan monipuolisesti esille, että kustannusten analysointi ja hallinta ei ole vain kustannusleikkauksia, kustannustehokkuuden aikaansaamista ja toiminnan tehostamista. Kustannuslaskennan avulla saadaan kattava tieto tuotteiden, asiakkaiden ja vastuualueiden aiheuttamista kustannuksista, jolloin ymmärretään toiminnan kehittämiskohteita ja prosessien parantamismahdollisuuksia kannattavuuden kehittämiseksi.

Koska kustannustietoisuus parantaa päätöksentekoa, on olennaista, että laskelmissa esitetään vaihtoehtojen erilaiset kustannusvaikutukset tarkemmin ja analyyttisemmin erilaisia kustannuslaskennan tekniikoita hyödyntäen. Koulutuksessa käsitellään erityisesti toimintolaskentaa kannattavuuden parantamisen apuna sekä tavoitekustannusjohtamista, laatukustannuslaskentaa ja erilaisia kustannusten hallintatekniikoita talousviestintää unohtamatta.

Kustannusjohtamista lähestytään prosessien parantamisen avulla jatkuvaa kehittämistä ja innovointia korostaen. Samalla nostetaan esille tuottoajurien roolia kannattavuuden kehittämisen tukena. Kun organisaation kustannusjohtamista kehitetään siten, että organisaation kustannusten aiheuttajat yhdistetään tuottoajureihin, parhaimmillaan tuotetaan lisäarvoa yrityksen strategiseen suunnitteluun, asiakassuhteiden kehittämiseen ja toiminnan kokonaisvaltaiseen ohjaamiseen.

Kustannustehokkaasti ja kannattavasti toimivalla yrityksellä on mahdollisuus ottaa hallitusti riskiä vahvan taloudellisen asemansa puitteissa ja kehittää uutta liiketoimintaa. Iltapäivän viimeisessä osuudessa käsitellään osallistujien etukäteen toivomia teemoja ja lähettämiä kysymyksiä sekä jatketaan koulutuksen aikana syntyneiden ideoiden ja näkemysten jalostamista.

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

1. päivä

8.30

Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00

Kustannusjohtaminen ja kannattavuusanalyysit toiminnan kehittämisessä

 • Kustannuskäsitteet, kustannuslaskennan perusta ja tehtävät
 • Tuotteiden, asiakkaiden ja projektien kustannukset sekä kannattavuus läpivalaisussa
 • Kustannustavoitteet ja tavoitekustannuslaskenta kilpailukykyisen hinnoittelun tukena
 • Kustannuslaskennan kehittämistarpeet ja -suunnat: toiminto- ja prosessikohtainen kustannusseuranta
10.15

Kahvitauko

10.30

Toimintolaskennan mahdollisuudet, toteuttaminen ja kehittäminen

 • Toimintolaskennan perusideat ja toimintolaskentamallin rakentaminen
  • Toimintojen ja toimintoketjujen kuvaus ja määrittely
  • Resurssikartoitus ja luokittelu
  • Kustannusajurien määritys
 • Toimintolaskentaprojektin toteuttaminen
 • Laskentatietojen hyväksikäyttö ja toimintolaskentamallin kehittäminen
12.00

Lounas

13.00

Kustannustietoisuuden vahvistaminen osana kannattavuuden johtamista

 • Toimintaprosessien kehittäminen, asiakastyytyväisyys, laatu ja kustannustehokkuus
 • Kustannustietoisuus toimintakulttuurissa: Miten luot kustannusvastuuta organisaatiossa?
 • Kokonaiskustannusten vaikutus kannattavuuteen: Miten löydät piilokustannukset ja vaikutat kiinteisiin yleiskustannuksiin? Miten puutut monimutkaisuudesta aiheutuviin kustannuksiin?
14.15

Kahvitauko

14.30

Keskustelua ja näkemyksiä kannattavuuden johtamisen työvälineistä ja tavoista

 • Rullaava ennustaminen, toimintoperusteinen budjetointi vai budjetoimattomuus vastauksena talousohjauksen kehittämiseen?
 • Käyttöpääoman hallinta ja operatiivinen tehokkuus vs. strategisen laskentatoimen muutospuhe
 • Johdon ohjausjärjestelmät innovoinnin ja luovuuden tukena: idealismi vs. realismi

 

16.00

Päivä päättyy

Seuraava toteutus 11.10.2018

Koulutus järjestetään Tapahtumahotelli Huoneella, Helsingin Jätkäsaaressa, osoitteessa Länsisatamankatu 16, 00180 Helsinki. Katso koulutuspaikan sijainti ja saapumisohjeet 

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 10.8. asti

1 195 €/ 795 €

Etuhinta 7.9. asti

1 245 €/ 845 €

Normaalihinta

1 295 €/ 895 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounas. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua:

1. Opit hyödyntämään toimintolaskennan tuottamaa informaatiota kustannusten hallinnassa ja toiminnan kehittämisessä.

2. Laajennat näkemystäsi kustannusten erilaisista analysointitavoista.

3. Osaat tunnistaa organisaation piilokustannuksia ja monimutkaisuuden aiheuttamia kustannuksia.

4. Parannat valmiuksiasi kehittää organisaatiosi talousviestintää ja kustannustietoisuutta.

5. Syvennät taitojasi kokonaiskustannusten määrittämisessä, hallinnassa ja johtamisessa sekä kannattavuuden kehittämisessä.

 • Kouluttaja

Vesa Partanen

yliopistonlehtori, Turun kauppakorkeakoulu

Koulutuksesta sanottua

 • ”Pienessä ryhmässä paljon hyödyllistä keskustelua, johon kouluttaja taitavasti ohjasi. Taukojen jaksotus sopiva kokopäivän kurssille.”

   

 • ”Sisällön muokkaaminen osallistujien toiveiden mukaan. Hyvä, kun saimme etukäteen aineiston ja sen pystyi käymään läpi ennen koulutusta. Näin sai enemmän irti koulutuksesta.”

   

 • ”Laaja osaaminen. Päivän tunnelma oli rento ja koulutus interaktiivinen. Sisältöjä voitiin muokata osallistujien toiveiden mukaan.”

 • ”Erittäin hyvä, rento ja asiantunteva luennoitsija. Nosti hyvin esiin käytännön esimerkkejä.”

Kenelle koulutus on tarkoitettu:

Valmennus on tarkoitettu taloushallinnon eri tehtävissä toimiville asiantuntijoille ja johtajille, joiden työtehtävät liittyvät kustannusten analysointiin, kustannusten hallintaan ja kannattavuuden kehittämisen edistämisessä tehtäviin päätöksiin sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Myös liiketoiminnan vetovastuussa olevat henkilöt hyötyvät koulutuksesta.

Tittelisi/työnkuvasi voi olla esimerkiksi:

 • talousjohtaja, talouspäällikkö, laskentapäällikkö
 • business controller, controller, business analyst
 • kustannussuunnittelija, hankesuunnittelupäällikkö
 • talousasiantuntija (vastuu esim. kustannuslaskentajärjestelmistä)
 • kehitysjohtaja/-päällikkö
 • asiakkuus- ja liiketoimintajohtaja/-päällikkö/-vastaava