Sammio

Kirjanpitäjästä konsultiksi | 13.12.2018 | Huone Tapahtumahotelli, Helsinki

Kirjanpitäjä, oletko valmis muutokseen?

Nyt jos koskaan kannattaa olla kiinnostunut oman työnkuvan kehityksestä! Taloushallintotyön muutos on nopeaa. Työtehtävät, joita näemme tänään, ovat poissa vuonna 2025. Ohjelmistorobotti on kirjanpitäjän paras kaveri – ja haastaja. Työtehtävien automatisoituessa kyky tiedon analyyttisen tulkintaan ja liiketoiminnan sekä asiakkaiden kumppanina toimimiseen ovat taloushallintotyön uusia sisältöjä. Muutos uudenlaiseen, konsulttimaiseen rooliin ei ole kuitenkaan helppo. Se vaatii tuekseen paitsi faktoja myös ymmärrystä siitä, kuinka omaa osaamista ja työroolia voi aktiivisesti kehittää ”tulevaisuuskestäväksi”.

Kirjanpitäjästä konsultiksi -koulutusohjelma käsittelee taloushallinnon ammattilaisen työnkuvan ja työroolin muutosta. Valmennusohjelmassa kuulet asiantuntijoiden näkemyksiä kirjanpitäjän työnkuvan muutoksesta, uusista työrooleista ja automaation sekä tekoälyn vaikutuksista taloushallinnon työhön. Koulutuksen jälkeen sinulla on parempi ymmärrys taloushallinnon muutoksesta, sen laajuudesta ja vaikutuksista omaan työnkuvaasi. Tunnet keinot, joilla voit aktiivisesti kehittää ja muokata omaa työnkuvaa ja osaamistasi uusien vaatimusten mukaiseksi.

Koulutusohjelma koostuu kolmesta lähipäiväistä, joiden välissä oppimista syvennetään verkkoalustalla. Verkkoalustalla pääset keskustelemaan muiden osallistujien kanssa myös koulutuspäivien välissä sekä tutustut kiinnostavaan lisämateriaaliin. Koulutuksen päävalmentajana toimii Kari Alhola, yrittäjä, talouden hallinnan moniosaaja, Alhola Consulting Oy. Lisäksi kuulet koulutuksessa vierailevien taloushallinnon johtavien asiantuntijoiden näkemyksiä.

Koulutuksen päiväohjelma

Päivä 1 – 7.11. Kuinka taloushallinnon ammattilaisen työnkuva muuttuu?

8.30

Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00

Taloushallinto murroksessa – mitkä ovat muutoksen ajurit ja raamit?

 • Automaation tilannekatsaus taloushallinnossa
 • Muutokset toimintaympäristössä, kilpailussa ja markkinoissa
 • Tehokkuuden ja reaaliaikaisuuden vaatimukset
10.15

Kahvitauko

10.30

Taloushallinnon ammattilaisen työnkuva muuttuu – mitä käytännössä tapahtuu?

Antti Aho, talous- ja henkilöstöjohtaja, Talenom

12.00

Lounas

13.00

Ryhmätehtävä: Automaation vaikutukset ja tehokkuuden ja reaaliaikaisuuden vaatimukset

 • Automaation vaikutukset yrityksen toimintaympäristöön sekä kilpailutilanteeseen ja markkinoihin suhteessa taloushallinnon järjestämiseen
 • Miten tehokkuuden ja reaaliaikaisuuden vaatimukset näkyvät?
 • Työnkuvan ja -roolin muutosten arviointi
14.15

Kahvitauko

14.30

Työnkuvan muutos ja liiketoimintaosaaminen

 • Taloushallinnon ammattilaisen rooli strategisessa suunnittelussa
 • Taloushallinnon ammattilaisen rooli toimintasuunnitelmassa, ennakoinnissa ja budjetoinnissa
 • Miten strategia näkyy talouden hallinnassa – mikä on kirjanpitäjän/controllerin rooli tässä? (koonti, yhteenveto – keskustelu)
16.00

Päivä päättyy

Päivä 2 – 27.11. Automaatio, tekoäly, analytiikka – kuinka uudet ilmiöt ovat muuttaneet taloushallinnon työtä ja miltä tulevaisuus näyttää?

8.30

Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00

Robotiikka ja tekoäly taloushallinnossa

 • Taloushallinnon automaatio käytännössä
 • Miltä tulevaisuus näyttää?
 • Milloin automaatiosta tulee aidosti älykästä? Mitä tarkoittaa tekoäly taloushallinnossa?

Sanna Kaarlejärvi, CFO, partneri, Efima

10.15

Kahvitauko

10.30

Kun robotti tekee rutiinityöt, kirjanpitäjä tulkitsee tietoa

 • Mitä tiedon analyyttisempi tulkinta ja analytiikka tarkoittaa taloushallinnon ammattilaisen työn kannalta?
 • Mitä tietoa tarvitaan tulevaisuudessa – millainen rooli taloushallinnon ammattilaisella on tämän tiedon tuottamisessa?
 • Miksi ja miten tietoa tulee jalostaa? Muuttuuko analysointi analytiikaksi? Mitä – millainen rooli taloushallinnon ammattilaisella on tässä tulevaisuudessa?
 • Robotiikan riskianalyysi taloushallinnossa?
12.00

Lounas

13.00

Ryhmätehtävä: Oman työnkuvan muutos tiedon tulkinnan ja tehokkuuden aikakaudella

 • Miten oma työnkuva muuttuu omassa organisaatiossa/omalla toimialalla suhteessa taloustiedon tarpeisiin vastatessa, olemassa olevan tiedon jalostamisessa – mitä ja miten?
 • Miten tehokkuusvaatimukset muuttuvat ja miten niihin vastataan/voidaan vastata laadun kärsimättä?
14.15

Kahvitauko

14.30

Robotiikasta tekoälyyn – mitä tapahtuu ja missä aikataulussa?

 • Keskustelu: Voimmeko erottaa robotiikan ja tekoälyn vaikutuksia? Miten tai miksi ei?
 • Keskustelu: Miten automaatio kehittyy seuraavien parin vuoden ja kymmenen vuoden sisällä – mikä muuttuu omassa organisaatiossa ja miten?
 • Tekoälyn riskianalyysi taloushallinnossa?
16.00

Päivä päättyy

Päivä 3 – 13.12. Taloushallintotyön tulevaisuus – uudenlaiset työnkuvat ovat täällä, kuinka pysyt muutoksessa mukana?

08.30

Aamukahvi ja ilmoittautuminen

09.00

Keskustelu: Millainen on tulevaisuuden taloushallinnon ammattilaisen työnkuva?

 • Mitkä tehtävät pysyvät? Mitä uusia tehtäviä tulee?
 • Mitä uusia taitoja vaaditaan?
10.15

Kahvitauko

10.30

Taloushallinto ulkoistettuna vs. in house?

 • Lisääntyvätkö ulkoistukset tulevaisuudessa? Perusteluja
 • Edut ja haitat oman organisaation näkökulmasta
 • Pidemmän aikavälin pohdintaa – miksi ulkoistukset lisääntyvät? miksi eivät lisäänny?
 • Kustannukset jne.
11.15

Millaisena talousjohtaja näkee kirjanpitäjän työn tulevaisuuden?

 • Mitä odotuksia talousjohtajalla on kirjanpitäjän työlle?
 • Millaisia vaatimukset ovat 2020? Entä 2025?

Matti Piri, CFO, Accountor

12.00

Lounas

13.00

Ryhmätehtävä: Kuinka omaa osaamista voi aktiivisesti kehittää?

 • Rutiinitehtävät automatisoituvat – kuinka varmistan, että osaamistani tarvitaan myös vuonna 2025?
 • Keinot uusien taitojen ja osaamisen kehittämiseen
 • Taloushallinnon ammattilaisen SWOT-analyysi: ryhmätehtävänä mahdollisuudet ja uhat sekä yksilötehtävänä omat vahvuudet ja heikkoudet
14.15

Kahvitauko

14.30

Koulutuksen yhteenveto

Luodaan yhteinen karttakuva nykyhetkestä vuoteen 2025 (+) ja kuvataan tavoitteet purettuna ja tekemiset

16.00

Päivä päättyy

Seuraava toteutus 13.12.2018

Koulutus järjestetään Tapahtumahotelli Huoneella, Helsingin Jätkäsaaressa, osoitteessa Länsisatamankatu 16, 00180 Helsinki. Katso koulutuspaikan sijainti ja saapumisohjeet 

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 7.9. asti

2 050 €

Etuhinta 5.10. asti

2 150 €

Normaalihinta

2 250 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua:

1. Syvennät ymmärrystäsi taloushallintotyön muutoksesta ja muuttuvista työtehtävistä Suomen parhaiden talousasiantuntijoiden johdolla ja käytännön harjoitusten kautta.

2. Tiedät robotiikan ja tekoälyn vaikutukset taloushallinnon työtehtäviin tähän mennessä ja tulevaisuudessa.

3. Kuulet, mitä uusia taitoja ja kyvykkyyksiä kirjanpitäjältä vaaditaan tulevaisuudessa ja kuinka voit kehittää osaamistasi näissä taidoissa.

4. Tunnistat taloushallinnon ammattilaisen uuden roolin tiedon analyyttisena tulkitsijana ja tiedät, miten voit kehittyä kohti tätä roolia.

5. Saat vahvan kuvan myös tämän jälkeisestä, tulevaisuuden seuraavasta kehitysvyöhykkeestä, jota kohti matka jatkuu. Tulevaisuudessa on ikään kuin vain väliasemia, päätepysäkkiä ei sinänsä kukaan tiedä – mutta sinä voit vaikuttaa siihen.

 • Kouluttaja

Kari Alhola

yrittäjä, talouden hallinnan moniosaaja, Alhola Consulting Oy

 • Kouluttaja

Sanna Kaarlejärvi

partneri, CFO, Efima

 • Kouluttaja

Antti Aho

talous- ja henkilöstöjohtaja, Talenom

 • Kouluttaja

Matti Piri

CFO, Accountor

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu sekä yksityisen että julkisen sektorin kirjanpitäjille ja muille taloushallinnon ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneet kuulemaan taloushallintotyön muutoksesta ja mahdollisuuksista kehittää omaa osaamistaan uusien vaatimusten mukaiseksi.

Tittelisi/työnkuvasi voi olla esimerkiksi:

 • kirjanpitäjä
 • pääkirjanpitäjä
 • taloushallinnon asiantuntija/-suunnittelija
 • laskenta-asiantuntija
 • talousassistentti