Sammio

Arvopaperi Kiinteistörahoituspäivä | 29.1.2019 | Katajanokan Kasino, Helsinki

Ohjelma

Päivän puheenjohtajana Jari Lehtinen, Senior Manager, Corporate Finance, PwC

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Tervetuloa ja seminaarin avaus

9.10

Kiinteistömarkkinat tänään – Miten rakennamme Suomesta houkuttelevamman markkinan?

 • Trendit, toimijat ja kehityssuuntia

Tapani Piri, toimitusjohtaja, JLL

9.50

Digitrendien vaikutus kiinteistöalaan

Teknologian kehitys luo uusia liiketoimintatrendejä, jotka toimivat murroksen katalysteinä myös kiinteistöalalla. Kiinteistöt nähdään tulevaisuudessa yhä useammin laajemman reaalimaailman käyttötapauksen mahdollistajana (esim. asuminen, työskentely, jne). Kiinteistömaailman sopeutuessa näihin uusiin trendeihin uskomme näkevämme muutoksia ainakin seuraavilla osa-alueilla:

 • Uusia tuotteita ja palveluita
 • Laajempia ekosysteemimäisesti toimivia kumppanuusmalleja
 • Uusia liiketoimintamalleja
 • Uusia toimijoita

Petri Salo, Digital Services Leader, PwC Finland

10.30

Keskustelua ja tauko

10.50

Kiinteistörahoitus – minkälaisia rahoitusedellytysten muutoksia on näkyvissä?

Timo Nyman, Director, Construction & Real Estate Finance, Nordea          

11.30

Rahoitusehdot – mistä voidaan neuvotella?

 • Mitä rahoittaja tyypillisesti edellyttää rahoitettavalta kohteelta ja transaktiolta?
 • Miksi rahoittaja vaatii tiettyjä ehtoja rahoitussopimuksiin?
 • Miksi asiakirjoja pitää toimittaa pankille (CP-ehdot)?
 • Mistä normaalisti neuvotellaan ja mistä oikeasti voidaan neuvotella?
12.10

Verostrukturointi  − lainsäädännön ja verotuskäytännön muutosten vaikutukset kiinteistösijoitusten verokohteluun ja markkinakäytäntöihin

 • EU:n veronkierron estämistä koskevan direktiivin implementointi (mm. korkorajoitussäännökset)
 • Ehdotettu yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen
 • Kiinteistötransaktioiden varainsiirtoverotuksen ajankohtainen verotus- ja oikeuskäytäntö

Mikko Leinola, Tax Partner, PwC

12.45

Lounas