Työnantajamielikuvaa, prosessin hallintaa ja perehdyttämistä – Rekrytointi 3 eri asiantuntijan näkökulmasta

onnistunut_rekrytointiprosessi_2017_700x285

Rekrytointi on prosessi, jossa todella joko rakennetaan tai heikennetään yrityksen tulevaisuutta. Oikeiden hakijoiden houkuttaminen ja talossa pitäminen on kiinni monesta tekijästä. Tehokkaat rekrytointikanavat, sujuva rekrytointiprosessi ja perusteellinen koulutus ratkaisevat. Kokosimme kolmen asiantuntijan kolme eri näkökulmaa rekrytointiin ja sen menestyksekkääseen toteuttamiseen.

Rekrytointia 24/7 – Työnantajamielikuva ja rekrytointi sosiaalisessa mediassa rakentavat houkuttelevan yritysbrändin

Some-rekrytoinnissa voi heittää paljon aikaa ja rahaa hukkaan, jos ei oikeasti mieti ja tiedä mitä tekee. Suunnitelma ja ymmärrys eri palveluiden ominaisuuksista ja kohdeyleisöistä on ratkaisevaa. Samaan aikaan ne rekrytoijat, jotka ymmärtävät työkalut ja toimintatavat hyvin, tulevat tehostamaan omaa rekrytointiprosessiaan merkittävästi.

Vaikka Suomessa ”war of talent” eli kilpailu parhaasta työvoimasta ei ole nykyisessä taloustilanteessa monilla yrityksillä ja toimialoilla akuutti tilanne, tulee osaajavaje väistämättä vastaan monilla aloilla kansantalouden elpyessä. Monissa Euroopan maissa tämä on ollut jo tilanne pitkään.

On hyvä havainnoida miten luovaa ja monimuotoista rekrytointi on muualla ja pyrkiä poimimaan sieltä parhaat käytänteet omaan toimintaan jo nyt – on turha keksiä pyörää uudelleen. Yleisin virhe some-rekrytoinnissa on ajatella sen olevan vain yksittäisten osaajien hakua juuri nyt. Tulevaisuudessa kiinnostavimman työnantajamielikuvan omaavat yritykset tulevat korjaamaan parhaat työnhakijat.

– Tom Laine, Projant Oy

Kun tarve uudelle osaamiselle nousee – Toimiva rekrytointiprosessi säästää rahaa ja resursseja

Ihmiset ovat yritysten tärkein voimavara. Oikeiden henkilöiden löytäminen oikeille paikoille tuo merkittävää kilpailuetua ja edistää työntekijöiden motivaatiota sekä sitoutumista yritykseen.

Rekrytointi on yritysten tärkeimpiä investointeja, jossa onnistuminen voi parantaa yrityksen tuottavuutta merkittävästi – toisaalta epäonnistuminen voi aiheuttaa mittavaa vahinkoa. Rekrytointiprosessi on laaja kokonaisuus, johon kuuluu useita eri vaiheita työnantajamielikuvan huolehtimisesta työhaastatteluun ja edelleen perehdytyksen toteutukseen.

Yksi rekrytointiprosessin yleisimpiä sudenkuoppia on hätäily ja huono valmistautuminen, eli sokaistutaan hakijan hyvistä sosiaalisista taidoista ja rekrytoidaan ensimmäinen kelvolliselta vaikuttava hakija. On hyvä saada perspektiiviä rekrytoinnin yleisimpiin sudenkuoppiin ja varmuutta onnistuneen rekrytointipäätöksen tekoon.

– Kirsi Laine, Master Suomi Oy

Rekrytoinnin jälkeen – Uusien työntekijöiden perehdyttäminen vaatii suunnitelmallisuutta

Yritysten sisäinen oppiminen ja osaamisen jakaminen on yksi menestyvän yrityksen tunnusmerkki. Sisäisen koulutuksen tehokas toteutus on monessa yrityksessä työn alla. Kouluttajataidot säästävät ihan aidosti rahaa ja resursseja. Kun kerralla kouluttaa hyvin, koulutustilanteen, tavoitteen ja erilaiset oppijat huomioon ottaen, viesti menee tehokkaammin perille.

Aika monia pelottaa ihmisten edessä oleminen. Kouluttajataidoissa ei ole lainkaan välttämätöntä tehdä ”lähtemätöntä vaikutusta”, vaan olennaista on kouluttaa niin, että koulutettavat oppivat. Hauskaa saa olla, koska mukavassa ilmapiirissä oppii paremmin. Omaa asiantuntemusta on turha epäillä – kouluttaja osaa asiansa varmasti!

Kouluttajataitojen ydin on aina ollut se, että saa toisen oppimaan – mielellään nopeasti ja helposti. Koulutustavoissa on nähtävissä erilaisia trendejä. Kouluttaja ei todellakaan enää kerro asioita vaan oivalluttaa muut ajattelemaan itse. Olennaista on kuitenkin ymmärtää sen verran aikuisoppimisen pedagogiikkaa, että tietää tehokkaat tiedon jakamisen keinot.

– Maria Wan, Completo Consulting Oy

Missä rekrytointiprosessin vaiheessa organisaatiosi tarvitsee erityisesti tukea? Alma Talent Eventsin talven 2017 koulutuskattaus tarkastelee rekrytointia kolmesta eri näkökulmasta: työnantajamielikuvan luominen ja rekrytointi sosiaalisessa mediassa, rekrytointiprosessin kokonaisuuden hallinta ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen. Tutustu tuleviin koulutuksiin: Rekrytointi ja työnantajamielikuvan luonti sosiaalisessa mediassa (7.-8.2.) ja Asiantuntija kouluttajana (12.13.12.).