Näkökulmia projektijohtamiseen osa 3: Projektin lopettamisen viisi tärkeintä syytä

Mieti, millainen mieliharmi syntyy, kun toiveikkaana ja kovalla työllä aloitettu projekti epäonnistuu korjaamattomasti. Niin valitettavaa kuin se onkin, monet projektit menevät täysin metsään ja johtavat sekä ajan että panostusten hukkaan. Tällainen merkitsee projektipäällikölle aina suurta vastoinkäymistä ja heikentää kaikkien projektiin osallistuneiden tiimin jäsenten itseluottamusta. Tiimin jäsenet voivat silti usein aistia merkkejä siitä, että kaikki ei mene oikein ja että projekti saattaa kehittyä joksikin muuksi kuin se alun perin luonnosteltiin.

Joskus merkit ovat selviä, joskus ne ovat näkymättömiä. Kaikissa vireillä olevissa projekteissa tiettyjen hälyttävien seikkojen tulisi kiinnittää huomio siihen, että on tiimin ja yrityksen edun mukaista lopettaa projekti kesken. Tarkkaile seuraavia hälytysmerkkejä:

Kallis tai ei saavuta yrityksen tavoitteita

Arvioi projektin kokonaiskustannukset jo suunnitteluvaiheessa. Muutaman tuhannen euron heitot suuntaansa ovat järjestelykysymys, mutta jos loppusuma ylittää huomattavasti arvioidun arvon, projekti on paras lopettaa jo alkuvaiheessaan. Ellei projekti myötäile luontevasti yrityksen strategista suunnitelmaa, sille ei saa näyttää vihreää valoa.

Kilpailijat selviävät paremmin

Projektipäällikkönä sinulla voi olla halu näyttää, mistä sinut on tehty, ja viedä yritys markkinoiden kärkeen, mutta sinun on ajeltava loogisesti ja selvitettävä, onko se mahdollista. Usein motivaatio on suuri projektin alussa, mutta kun toiminta alkaa ja vastaan tulee haasteita yksi toisensa jälkeen, positiivisuus ja tarmo voivat haihtua, ja käsiin voi jäädä projekti, joka ei etene mihinkään suuntaan. Vaikka havaitsetkin tämän vasta projektin puolivälissä, älä epäröi painaa jarrua.

Projekti riistäytyy käsistä

Kun toiminta pääsee hallinnasta tai kun vahinkoja ei pystytä enää korjaamaan, tiedät, että on tullut aika lopettaa projekti.

Tärkeä tai tärkeämpi projekti tulee näköpiiriin

Yrityksissä pannaan vireille useita projekteja samaan aikaan. Osa niistä tarvitsee muita enemmän aikaa, energiaa ja resursseja. Jos yksittäinen projekti estää sinua kohdistamasta suurempaan, tärkeään projektiin siihen tarvittavia resursseja, on parempi hylätä pienempi projekti.

Testausprosessin epäonnistuminen

On surullista, kun projekti ei läpäise testausta. Vaikka tiimin jäsenet ovat antaneet kaikkensa, eikä projekti tästä huolimatta etene, sen lopettaminen on järkevämpi vaihtoehto kuin energian ja resurssien kaksinkertaistaminen jälleen kerran.