Leania ja pelillistämistä – Miltä näyttää alkuvuoden HR-koulutuskalenteri?

Henkilöstöjohtamisen kentällä riittää trendejä ja uusia tuulia. Me seuloimme kiinnostavimmat koulutuksiksi. Alkuvuoden 2017 koulutustarjonnassa on luvassa paljon uusia HR-valmennuksia, joiden tavoitteena on nopealla tahdilla muuttuvan liike-elämän haasteisiin vastaaminen.

Talent Management asiakkaan aikakaudella

Talent Management ei suinkaan ole aiheena uusi. Henkilöstöjohtamisen klassikkoaihe on maaliskuun koulutuksessamme kuitenkin tuunattu uudenlaiseksi. Miksi? Koska Talent Management ei voi pysyä paikoillaan muun liiketoiminnan muuttuessa yhtä asiakasvetoisempaan suuntaan. Asiakaskokemuksen korostuminen ulottaa vaikutuksensa organisaation ulkoisista palveluista aina sen ydintoimintoihin asti.

Oikeastaanhan koko asiakaskokemus ja sen rakentaminen lähtee henkilöstöjohtamisesta. Oikeat ihmiset oikeissa tehtävissä tekevät organisaation menestyksen. Miksi HR on silti yhä sivuosassa asiakaskokemuksen rakentamisessa? Millaisia kyvykkyyksiä organisaatio tarvitsee asiakkaan aikakaudella? Kuinka osaamista kehitetään niin, että se rakentaa organisaation tulevaisuuden menestystä? Talent Management asiakkaan aikakaudella -koulutus pyrkii vastaamaan juuri näihin kysymyksiin.

LEAN HR

Henkilöjohtamisessakin on ”leanaamisen” varaa. Käsi sydämellä – tuottavatko kaikki organisaatiosi HR:n suorittamat tehtävät asiakkaalle aitoa arvoa? LEAN on klassikkoaihe millä tahansa liiketoiminnan osa-alueella. Henkilöstöjohtamisessa se on erityisen olennainen. Ketterässä henkilöstöjohtamisessa päätökset tehdään viivytyksettä ja toiminnan parantaminen on jatkuvaa. Tuloksena ovat sekä tyytyväiset työntekijät että asiakkaat.

Kuinka prosessit sujuvoitetaan ja kuinka keskitytään siihen, mikä oikeasti merkitsee? Miten työn mielekkyyttä voidaan lisätä jatkuvan kehittämisen keinoin? LEAN HR -koulutus johdattaa osallistujat LEAN-filosofian perusteisiin ja soveltamiseen henkilöstöjohtamisessa. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on näkemystä ja työkaluja oman organisaationsa HR-prosessien kehittämiseen.

http://events.almatalent.fi/lean-hr/

Pelillisyys HR:n työkaluna

Pelillisyyden hyödyntäminen on organisaatiolle sekä uhka että mahdollisuus. Pelillistämisen avulla yritykset voivat niin boostata työntekijäkokemustaan kuin rakentaa työnantajabrändiään. Mallikkaasti toteutettu pelillistäminen kerää kiitosta ja kehittää organisaation toimintaa sekä ulkoisesti että sisäisesti.

”Helpommin sanottu kuin tehty” on monen HR-ammattilaisen ensimmäinen ajatus pelillistämisen suhteen. Heikosti suunniteltu ja puolivillaisesti toteutettu pelillisyys ei tuo lisäarvoa kenellekään ja on hukkaan heitettyä aikaa. Onkin aika lopettaa arvailut sen suhteen, kuinka työelämän ilmiöitä kannattaa pelillistää. Pelillisyys HR:n työkaluna -koulutuksessa pelillisyyden mahdollisuuksia organisaation ja osaamisen kehittämisessä lähestytään keskustellen ja käytännönläheisesti. Kokeneiden Muutostaidon valmentajien lisäksi Sofigaten Timo Savolainen kertoo case-puheenvuorossaan, kuinka Sofigate on menestyksekkäästi toteuttanut pelillisyyttä.

http://events.almatalent.fi/pelillisyys-hr/