Digitalisaatio todeksi – johdolla on merkittävä rooli

Digitalisaatio puhuttaa siihen malliin, että sen voisi kuvitella olevan jo puoliksi tehty organisaatioissa. Kuulumiset kentältä todistavat kuitenkin toista. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi digitalisaation aikakaudella organisaatiot tarvitsevat paitsi tahtotilan myös tietoa ja toimintasuunnitelman. Digitalisaation edellyttämät toimenpiteet läpi organisaation eivät kuitenkaan välttämättä ole johtoportaan tiedossa.

Useat tutkimukset osoittavat, että digitaalisuuden tärkeyden sisäistäminen ja sen eteen tehdyt konkreettiset toimenpiteet eivät ole toivotulla tasolla. Gartnerin tutkimuksen mukaan 51 % tietohallinto- ja liiketoimintapäättäjistä näkee digitalisaation vaikutuksen liiketoiminnalleen vähäisenä.

TIVIA:n, Aalto-yliopiston ja Sofigaten hiljattain julkaistu tietohallintojohtamiskysely maalailee samaa kuvaa. Vastanneista 75 % kertoi, ettei digitaalisille ratkaisuille ole heidän organisaatioissaan omia kehittämispolkuja, menetelmiä ja resursseja. Lisäksi 45 % vastaajista kertoi, ettei organisaatiolla ole määrättyä digitalisaatiosta vastaavaa henkilöä.

Digi ei ole ainoastaan IT:n tontti

On tärkeää ymmärtää, että digitalisaatio ei ole ainoastaan IT:n vastuulla. Usein ajatellaan, että teknologiainvestoinnit ja vanhojen palvelumallien digitalisointi kuittaavat ongelmat.

Totuus kuitenkin on, että digitalisaatio näkyy jokaisella liiketoiminnan osa-alueella. Digikehitys vaatii uudenlaista talenttia ja tuo mukanaan esimerkiksi uusia työn muotoja. Organisaatiomalli ei voi pysyä samanlaisena, ja uudet teknologiat mullistavat myös henkilöstöhallintoa. Samalla tavalla myös taloushallinto digitalisoituu, ja papereilla pyörivillä talousprosesseilla organisaatio tekee itselleen hallaa. Asiakaskäyttäytymisen ja palveluiden kuluttamisen muuttuminen vaatii organisaatioilta uudenlaista otetta markkinointiin ja myyntiin. Tavoitettavuus on kaiken A ja O.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu digitalisaatio parantaa laatua, tehokkuutta ja vastaa paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Digin ollessa hyvällä tolalla läpi organisaation muodostuu niin sisäisestä kuin ulkoisesta, asiakkaille näkyvästä toiminnasta eheä kokonaisuus.

Johdon tulee ymmärtää digitalisaatiota laajasti

Kuinka digiaalto laitetaan liikkeelle omassa organisaatiossa? Päälliköt ja asiantuntijat usein tietävät oman alansa kehitystrendit, mutta johtoporras ei välttämättä ole perillä viimeisimmästä tiedosta.

Digitalisaation edellyttämien toimenpiteiden jalkauttaminen tarvitsee kuitenkin johdon tuen. Organisaation kehityssuunnista vastaavien henkilöiden tulee ymmärtää uudistuvia vaatimuksia moniulotteisesti. Yhteistyö alempien johtoportaiden kanssa on sujuvaa, kun myös johdolla on selkeä käsitys digin muodoista eri liiketoiminta-alueilla.

Ymmärrys poikii viisaita valintoja, selkeitä suuntaviivoja ja todellisia tuottoja. Kun digitalisaatioon valmistaudutaan jo strategian tasolla, ei tuloksena ole päälle liimattuja ja pikaisesti kyhättyjä ratkaisuja.

Miksi Digital MBA Express?

Digital MBA Express -koulutusohjelma tarjoaa tietoa, näkemyksiä ja toimintatapoja digitalisaatioon. Suomen parhaiden asiantuntijoiden johdolla osallistujat saavat katsauksen digitalisaatioon eri liiketoiminta-alueilla.

Neljästä teemapäivästä koostuva koulutusohjelma tarjoaa katsauksen siihen, kuinka digitalisaatio läpileikkaa organisaatioita. Koulutuspäivät ovat käytännönläheisiä ja vuorovaikutteisia. Koulutuksessa kuulet niin parhaita käytäntöjä, inspiroivia case-esimerkkejä ja toteutat konkreettisia harjoituksia. Lisäksi kuulet muiden osallistujien näkemyksiä digitalisaatiosta.

Koulutusohjelmaan osallistumisesta ja kunkin teemapäivän kehitystehtävän suorittamisesta osallistujat saavat Digital MBA Express -koulutustodistuksen.

Tule mukaan inspiroitumaan ja luomaan pohja kestävälle ja digitehokkaalle liiketoiminnalle!