Johtaminen Archive

Näkökulmia projektijohtamiseen osa 3: Projektin lopettamisen viisi tärkeintä syytä

Mieti, millainen mieliharmi syntyy, kun toiveikkaana ja kovalla työllä aloitettu projekti epäonnistuu korjaamattomasti. Niin valitettavaa kuin se onkin, monet projektit menevät täysin metsään ja johtavat sekä ajan että panostusten hukkaan. Tällainen merkitsee projektipäällikölle aina suurta vastoinkäymistä ja heikentää kaikkien projektiin osallistuneiden tiimin jäsenten itseluottamusta. Tiimin jäsenet voivat silti usein aistia merkkejä siitä, että kaikki

Näkökulmia projektijohtamiseen osa 2: Johda priorisoimalla projektisalkkua

Projektisalkku on jo lähes jokaisessa organisaatiossa käytössä tai sen käyttöönottoa viimeistään jo suunnitellaan. Projektisalkun tyypilliset hyödyt ovat viestinnälliset ja päätöksenteon tukeen liittyvät. Organisaatioissa halutaan tehdä läpinäkyväksi 5 minuutissa mitä projekteja organisaatiossa on ideoinnissa, valmistelussa, suunnittelussa ja toteutuksessa. Aktiivisten projektien tilannekuva tulee projektikohtaisesti avautua intuitiivisesti kerta silmäyksellä. Ennen projektisalkkua johdolla ja muilla päätöksentekijöillä ei ollut

Näkökulmia projektijohtamiseen osa 1: Intohimoiset projektipäälliköt onnistuvat muita paremmin

Intohimo vaikuttaa keskeisesti siihen, onnistummeko pyrkimyksissämme vai emme. Jos suhtaudut intohimoisesti johonkin asiaan, tartu siihen ja hoida se. Ellei intohimoa ole, älä hukkaa aikaasi asiaan. Sama pätee projektipäällikköihin, jotka hoitavat erilaisia hankkeita eri toimialoilla. Useiden IT-projektien hallinnointi yksi toisensa perään voi tuntua yksitoikkoiselta. Kun mikään muu ei kannusta eikä innosta, intohimoinen suhtautuminen työskentelyn kohteena

Digitalisaatio todeksi – johdolla on merkittävä rooli

Digitalisaatio puhuttaa siihen malliin, että sen voisi kuvitella olevan jo puoliksi tehty organisaatioissa. Kuulumiset kentältä todistavat kuitenkin toista. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi digitalisaation aikakaudella organisaatiot tarvitsevat paitsi tahtotilan myös tietoa ja toimintasuunnitelman. Digitalisaation edellyttämät toimenpiteet läpi organisaation eivät kuitenkaan välttämättä ole johtoportaan tiedossa. Useat tutkimukset osoittavat, että digitaalisuuden tärkeyden sisäistäminen ja sen eteen tehdyt konkreettiset toimenpiteet

Strategisten muutosten takana on aina ihminen

John P. Kotter totesi vuonna 1995 Harvard Business Reviewin artikkelissaan, että useimmiten yritysten toteuttamien kehityshankkeiden ja strategioiden perustavoitteet ovat loppujen lopuksi samoja: tehdä muutos tavassa johtaa yritystä, jotta tulevaisuudessa menestyttäisiin varmemmin muuttuvassa markkinatilanteessa. Lähes aina johtajan tehtävänä on uudistaa ja muuttaa organisaatiotaan sekä tapaa, jolla ihmiset tekevät työtään. ”Työpaikoilla strategiat nähdään usein johtajien sanahelinänä,

Tammy Erickson: ”Työn merkityksellisyys on uusi palkka”

Johtamisen ja työelämän asiantuntija ja tutkija Tammy Erickson pureutui Alma Talent Eventsin HRx-tapahtuman 27.10.2016 avanneessa puheenvuorossaan organisaatioiden työntekijöilleen tarjoamaan merkityksellisyyteen. Ericksonilla on monta syytä puhua työn merkityksellisyydestä ja sen korostumisesta nykyään. Siinä missä raha toimi vahvana motivaattorina tuotantotyössä vielä muutama vuosikymmen sitten, ei pelkkä palkka enää riitä. Nykyajan asiantuntijatyössä raha on ohut kannustin. ”Työn

Ratkaisukeskeisyys on modernin projektijohtamisen uusi musta

Projektipäällikön tulee tietää, missä mennään – projektin tavoite ja keinot sen saavuttamiseen ovat ensisijaisesti tiiminvetäjän vastuulla. Projektipäällikön liian löyhä johtaminen voi johtaa niin aikataulun, budjetin kuin työilmapiirin leviämiseen kesken projektin. Toisaalta myöskään liian tiukka ote mailasta ei vie projektia maaliin. Tiiminjäsenten käskyttäminen ja tiukka ohjaustyyli edustaa vanhentunutta johtamistyyliä. Ratkaisukeskeisyys on projektipäällikön tärkein työkalu. Sillä

Kun kollegasta esimies tuli – uraportaalla etenemisen 5 sääntöä

Muutos kollegasta esimieheksi on suuri, eivätkä uuden tehtävän vaatimukset ja erityispiirteet välttämättä tule heti luonnostaan. Uralla eteneminen on positiivinen asia, mutta se ei aina mene vihellellen. Hyvä valmistautuminen uuteen rooliin petaa kuitenkin menestystä esimiehen tehtävissä. Kokosimme vinkit parempaan esimiestyön aloittamiseen. 1. Tiedosta roolin muutos – toimi sen mukaisesti. Päävastuu uudenlaisen suhteen luomisesta on uudella

Kilpailukykyongelman syynä esimiestoiminnan kriisi

Esimiestoiminnan kriisi on yksi syy Suomen kilpailukykyongelmaan. Esimiestoiminnan ongelmien takana on puutteellinen koulutus sekä huono johtaminen. Suomessa on viimeaikoina tutkittu ja puhuttu johtamisongelmista yrityksissä ja julkishallinnossa. Yksi signaali huonosta johtamisesta on se, että Suomessa tehdään EU maista eniten organisaatiomuutoksia. Kontingenssiteorian mukaan ei ole olemassa yhtä oikeaa organisaatiorakennetta, joka toisi kilpailuetua, vaan tärkeintä olisi kehittää

Asiakaskokemuksesta kilpailuetua – rakentamiseen tarvittavat elementit

Suomessa keskustelu asiakaskokemuksen potentiaalista ja asemasta on kasvanut voimakkaasti viimeisten parin vuoden aikana. Samanaikaisesti keskustelu on usein suuntautunut siihen, kenen ”vasara” on ratkaisu mahdollisiin asiakaskokemukseen liittyviin ongelmiin. Vasara on useimmiten jokin ratkaisu, joka voi liittyä esimerkiksi mittaamiseen, asiakastietojen hallintaan tai sosiaaliseen mediaan. On totta, että useimmilla näillä on paikkansa nykyaikaisen asiakaskokemuksen rakentamisessa. Mutta miten