ICT Archive

Kuinka voittaa big datan avulla: 5 + 1 yksinkertaista neuvoa

1. Usko onnistujia Google, Kone, Spotify ja Netflix osoittavat, että digitalisaatio ei ole pelkkä kupla eikä data pelkkää hypeä. Kannattaa siis uskoa ja ottaa oppia, kun menestyvät yritykset kertovat parantaneensa kannattavuuttaan hyödyntämällä dataa uusilla tavoilla. Oikein hyödynnettyinä datamassat tehostavat toimintaa, parantavat tuloksia, tuovat kilpailuetua ja luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 2. Hyödynnä analytiikkaa Kun koko organisaatio

HTML- ja CSS-taidot tuovat ketteryyttä verkkosivujen ylläpitämiseen

Taipuvatko taitosi verkkosivujen kehittämiseen? Työskenteletkö säännöllisesti verkkosivukehittäjien kanssa? Ylläpidätkö itse organisaatiosi verkkosivuja? Harvassa ovat organisaatiot, joilla ei olisi verkkosivuja tänä päivänä. Käyttäjälähtöisten, visuaalisten ja ajan tasalla olevien verkkosivujen ylläpitäminen ja kehittäminen jää usein sivujen tilaamisen jälkeen organisaation työntekijöiden vastuulle. HTML ja CSS ovat yleisimmät verkkosivujen rakentamiseen käytettävät kielet, joiden ymmärtäminen on avuksi esimerkiksi verkkosivujen

Paluu tulevaisuuteen – lisää konttihypeä vai kypsää teknologiaa?

Alkuvuodesta 2015 konttiteknologian käyttöönotto oli Suomessa vielä alkutekijöissään. Ennustimme tuolloin, että Dockerin käyttöönoton yleistymisen myötä konttiteknologiat ovat yksi lähivuosien suurimpia teknologisia murroksia. Nyt on aika tarkastella, mihin suuntaan kehityksen tuulet ovat konttirintamalla puhaltaneet. Maaliskuussa 2015 julkaistussa blogikirjoituksessani maalailin ajankuvaa, jossa konttiteknologia ilmentyi eräänä sen hetken merkittävimmistä tietotekniikan murroksista. Jo tuolloin digialaisilla oli usean vuoden

Prosessien kehittäminen ja henkilöstön osaaminen toimivat organisaation tietosuojan potkureina

Digitaalisuus ja muuttuva tietosuojalainsäädäntö edellyttävät organisaatioilta monenlaisia toimenpiteitä. Vanhankin koiran on opittava uusia temppuja. Mihin organisaation kannattaa panostaa, kun halutaan varautua tietosuojan muuttumiseen?  Millaisia odotuksia organisaatioihin kohdistuu tulevaisuudessa? Me kysyimme, asiantuntijat vastasivat. Nopea ongelmiin reagointi ja prosessien kehittäminen ovat uudistuvan tietosuojan edellytykset Panostaminen tietosuojaosaamiseen on tietosuoja-asetuksen velvoitteiden toteuttamisen kannalta välttämätön investointi. Rekisterinpitäjiltä ja henkilötietojen käsittelijöiltä

”Rutiinitoimintatavat eivät riitä nopealiikkeisessä kybermaailmassa” – Kouluttajahaastattelussa Mehis Hakkaja, Clarified Security

Harva asia huolettaa organisaatioita nykyään yhtä paljon kuin tietoturvahyökkäyksen kohteeksi joutuminen. Hakkerointi ja sen seuraukset – tietovuodot, vakoilu ja verkkosivustojen kaatuminen – tuottavat organisaatioille rahallisten menetysten lisäksi ennen kaikkea mainekolhuja. Paras keino suojautua tietoturvahyökkäyksiltä on ymmärtää vastapuolen toimintatapoja. Haastattelimme Clarified Securityn perustajaa ja kouluttajaa Mehis Hakkajaa asian tiimoilta. Clarified Security kouluttaa Alma Talent Eventsillä

Lean UX:n 3 hyötyä ohjelmistoprojekteissa

Keskustellessani Leanista käyttäjäkokemussuunnittelusta (user experience, UX) esiin tulee usein kysymys: mitä erityistä hyötyä Lean UX -periaatteet tuovat verrattuna totuttuihin käyttäjäkokemussuunnittelun työtapoihin? Tässä kirjoituksessa nostan esiin kolme tyypillistä ohjelmistoprojektien ongelmaa, joihin kokemukseni mukaan Lean UX voi tuoda ratkaisuja. Lean UX -lähestymistavassa on useita muitakin periaatteita ja hyötyjä, mutta seuraavaksi käsitellyt kolme asiaa muodostavat vahvan punaisen

Tutkitusti (tieto)turvallinen?

Kyberturvallisuus puhuttaa. Syystäkin. Nopealiikkeiset tietoturvan uhkaajat, uudistuvat tietosuoja-asetukset sekä kehittyvä teknologia asettavat organisaatioille uusia vaatimuksia lähes viikoittain. CGI:n Kyberturvallisuuden tila suomalaisissa organisaatioissa 2016 -tutkimus selvitti suomalaisten yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden kyberturvallisuuden tilaa ja käytännön kokemuksia. Tutkimukseen vastasi 200 liiketoiminta-, IT- ja tietoturvajohtajaa ja -asiantuntijaa niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta. Jopa 86 % tutkimukseen

Viisi askelta data-ohjautuneen kulttuurin muodostamiseksi

Usein Business Intelligencestä keskustellessa lipsahdetaan kuvaamaan onnistuneita bisnescaseja tai näiden taustalla olevia kulloinkin ajankohtaisia teknologioita. Kummatkin ovat tärkeitä, mutta todellisen muutoksen aikaansaava organisaatiokulttuuri jää usein vähemmälle huomiolle. Datan kerääminen on oikeastaan aika helppoa. Sen varastointi ja jakelukaan eivät loppupeleissä mitään rakettitiedettä ole. Visualisoinnissa tarvitaan hieman graafista silmää ja syvällisemmät analyysit vaativat omanlaistansa subtanssiosaamista, mutta

Näin otat oman organisaatiosi mukaan web-uudistukseen

Ison web-uudistuksen valmistelu voi kestää jopa vuoden. On pehmitettävä pomoja, haastateltava käyttäjiä, kyseltävä eri liiketoimintojen mielipiteitä, tutkittava kilpailijoita, perehdyttävä trendeihin. Lista voi tuntua uuvuttavalta. Tässä kirjoituksessa tiivistän mielestäni tärkeimmät tehtävät, jotka esimerkiksi organisaation markkinointipäällikön, viestintäpäällikön tai Web Managerin kannattaa tehdä isomman uudistuksen valmisteluvaiheissa. Vaihe 1: Priorisoi nykyisten palveluiden kipupisteet ja vahvuudet – ja tee

Palvelusalkulla läpinäkyvyyttä palveluihin ja niiden uudistamiseen

Yrityksissä ja muissa organisaatioissa pohditaan parhaillaan kuumeisesti palveluiden tilannekuvaa. Samalla pyritään luomaan ymmärrystä ja viestintää siitä mitkä palvelut kuuluvat organisaation palveluvalikoimaan – mitkä ovat ydinliiketoimintaa ja mitkä taas eivät? Miten tulisi panostaa palveluihin niiden eri panos-tuotossuhteessa? Palvelusalkun yksi tavoite on yksinkertaisesti viestiä palveluiden panos-tuotos-vaativuussuhteesta – antaa riittävät lähtökohdat oikeille päätöksille. Hyvä palvelusalkku kuvaa organisaation