Author Archive

Paremmat yhdessä – Lean ja palvelumuotoilu luovat uudenlaisia ratkaisuja liiketoiminnassa

Parantaminen, kehittäminen ja tehostaminen – ainahan ne ovat mielessä, kun puhutaan liiketoiminnasta. Lean-filosofia on ajattelutapa, jossa organisaatioiden ja henkilöstön ongelmaratkaisutaitojen järjestelmällinen kehittäminen on kaiken perusta. Se on työyhteisön toimintamallien perusteellista ja avointa arviointia sekä niiden jatkuvaa parantamista. Tärkeintä ei ole nopeus vaan systemaattinen ja johdettu eteneminen kohti tavoitteita. Lean-filosofian kulmakiviin kuuluu uskallus ajatella asioita

Digitalisaatio todeksi – johdolla on merkittävä rooli

Digitalisaatio puhuttaa siihen malliin, että sen voisi kuvitella olevan jo puoliksi tehty organisaatioissa. Kuulumiset kentältä todistavat kuitenkin toista. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi digitalisaation aikakaudella organisaatiot tarvitsevat paitsi tahtotilan myös tietoa ja toimintasuunnitelman. Digitalisaation edellyttämät toimenpiteet läpi organisaation eivät kuitenkaan välttämättä ole johtoportaan tiedossa. Useat tutkimukset osoittavat, että digitaalisuuden tärkeyden sisäistäminen ja sen eteen tehdyt konkreettiset toimenpiteet

LEAN on assistentin tehokkain kiireentappoase

Avokonttorissa tapahtuvat jatkuvat keskeytykset. Viikoittaiset palaverit, joista puuttuu selkeä agenda. Jatkuva multitasking ja työpöydälle kasaantuvat paperi- ja muistilappupinot. Kiire, palaverikierre ja monien työtehtävien tekeminen samaan aikaan on varmasti tuttua joka työpaikassa. Hulinan keskellä aamulla aloitettu työtehtävä on helposti tekemättä vielä iltapäivälläkin. Kiirepyörteen keskelle joutuvat yleensä erityisesti assistentit ja sihteerit, joiden työnkuva on usein laajempi

Leania ja pelillistämistä – Miltä näyttää alkuvuoden HR-koulutuskalenteri?

Henkilöstöjohtamisen kentällä riittää trendejä ja uusia tuulia. Me seuloimme kiinnostavimmat koulutuksiksi. Alkuvuoden 2017 koulutustarjonnassa on luvassa paljon uusia HR-valmennuksia, joiden tavoitteena on nopealla tahdilla muuttuvan liike-elämän haasteisiin vastaaminen. Talent Management asiakkaan aikakaudella Talent Management ei suinkaan ole aiheena uusi. Henkilöstöjohtamisen klassikkoaihe on maaliskuun koulutuksessamme kuitenkin tuunattu uudenlaiseksi. Miksi? Koska Talent Management ei voi pysyä

HTML- ja CSS-taidot tuovat ketteryyttä verkkosivujen ylläpitämiseen

Taipuvatko taitosi verkkosivujen kehittämiseen? Työskenteletkö säännöllisesti verkkosivukehittäjien kanssa? Ylläpidätkö itse organisaatiosi verkkosivuja? Harvassa ovat organisaatiot, joilla ei olisi verkkosivuja tänä päivänä. Käyttäjälähtöisten, visuaalisten ja ajan tasalla olevien verkkosivujen ylläpitäminen ja kehittäminen jää usein sivujen tilaamisen jälkeen organisaation työntekijöiden vastuulle. HTML ja CSS ovat yleisimmät verkkosivujen rakentamiseen käytettävät kielet, joiden ymmärtäminen on avuksi esimerkiksi verkkosivujen

HRx-paneeli 2017: HR-analytiikka on joukkuelaji

Alma Talent Eventsin HRx-tapahtuma 27.10.2016 pureutui henkilöstöjohtamiseen numeroiden näkökulmasta. Analytiikka on yksi modernin HR:n tärkeimmistä työkaluista, mutta sen käyttö on monessa organisaatiossa vasta lapsenkengissä. HR-analytiikan tutkija ja puhuja David Green IBM:ltä fasilitoi tapahtumassa Demystifying People Analytics -paneeliin, jossa olivat keskustelemassa Finnairin henkilöstöjohtaja Eija Hakakari, Tiedon Head of People Analytics Matti-Esko Seppä sekä Cargotecin Vice

”Taloushallinnon ammattilaisen pitää tulevaisuudessa olla aktiivinen prosessien kehittäjä” – Osallistujahaastattelussa Artur Moberg, Nordea Henkivakuutus Suomi Oy

Prosessien kuvaaminen, robotiikka, automatisointi – taloushallintotyö on suurten muutosten edessä. Alma Talent Eventsin Taloushallinnon prosessien kehittäminen ja automatisointi -koulutus vastaa taloushallinnon ammattilaisten tiedontarpeisiin. Ensimmäistä kertaa lokakuussa järjestetty koulutus kulki eteenpäin kouluttajana toimineen Efiman partneri Sanna Lahden johdolla. Haastattelimme koulutukseen osallistunutta Artur Mobergia koulutuksen teemoista ja itse koulutuskokemuksesta. Moberg toimii Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:ssä talouspuolella

Minä ja ne muut – mistä työyhteisön konflikti saa alkunsa?

Taas kytee ja rytisee. Konfliktit ovat työpaikan arkea siinä missä palaverit ja budjettisuunnitelmat. Liian suuriksi paisuvia tai jatkuvasti käsiin räjähtäviä konflikteja ei kuitenkaan tarvitse sietää. Hyvä työilmapiiri on yksi organisaation menestyksen rakennuspalikoista. Viihtyvyyteen ja hyviin kollegasuhteisiin panostamista ei kannata siis vähätellä. Konflikteihin on kirjava joukko syitä, joten jokainen tapaus on aina erilainen. Työpaikoilla on

Prosessien kehittäminen ja henkilöstön osaaminen toimivat organisaation tietosuojan potkureina

Digitaalisuus ja muuttuva tietosuojalainsäädäntö edellyttävät organisaatioilta monenlaisia toimenpiteitä. Vanhankin koiran on opittava uusia temppuja. Mihin organisaation kannattaa panostaa, kun halutaan varautua tietosuojan muuttumiseen?  Millaisia odotuksia organisaatioihin kohdistuu tulevaisuudessa? Me kysyimme, asiantuntijat vastasivat. Nopea ongelmiin reagointi ja prosessien kehittäminen ovat uudistuvan tietosuojan edellytykset Panostaminen tietosuojaosaamiseen on tietosuoja-asetuksen velvoitteiden toteuttamisen kannalta välttämätön investointi. Rekisterinpitäjiltä ja henkilötietojen käsittelijöiltä

Tammy Erickson: ”Työn merkityksellisyys on uusi palkka”

Johtamisen ja työelämän asiantuntija ja tutkija Tammy Erickson pureutui Alma Talent Eventsin HRx-tapahtuman 27.10.2016 avanneessa puheenvuorossaan organisaatioiden työntekijöilleen tarjoamaan merkityksellisyyteen. Ericksonilla on monta syytä puhua työn merkityksellisyydestä ja sen korostumisesta nykyään. Siinä missä raha toimi vahvana motivaattorina tuotantotyössä vielä muutama vuosikymmen sitten, ei pelkkä palkka enää riitä. Nykyajan asiantuntijatyössä raha on ohut kannustin. ”Työn