Elämme monien samanaikaisten muutosten ja epävarmuuksien keskellä. Globalisaatio, heikko talous, kiristyvä kansainvälinen kilpailu, teknologian kehitys, digitalisaatio sekä ihmisten arvojen ja odotusten muutokset murtavat totuttuja toimintamalleja ja menestystekijöitä. HR-ammattilaisille käynnissä oleva murros tarjoaa kiinnostavan mahdollisuuden toimia liiketoiminnan tukena ja organisaation uudistumiskyvyn kehittäjänä. Miten HR-ammattilainen pitää huolta oman roolinsa ja osaamisensa uudistamisesta? Kartoita nykytilanne – esitä