Latest Posts

See what's new

Standardin taakse ei tarvitse piiloutua!

Vastuullisuusraportoinnissa käytettävä GRI-ohjeisto muuttui viime syksynä viitekehyksestä standardiksi. Syynä muutokseen on ennen kaikkea raportoinnin määrämuotoisuuden ja uskottavuuden lisääminen, esikuvanaan firmojen talousraportointi. Mitä muutos sitten käytännössä tarkoittaa? Ainakin nippeliä ja numerokoodeja – on universaalia moduulia, 400-sarjaa ja selected standardia. Huh huh. Tässä vaiheessa raportin lukijaa saattaa jo kylmätä. Onko luvassa entistäkin kuivempia ja kankeampia raportteja,

Digitalisaatio vie työpaikat – mitä tilalle?

Tiedämme jo, että teknologia tekee monista olemassa olevista työtehtävistä tarpeettomia. Meitä mietityttää ja huolestuttaa, mitä tulee tilalle. Isojen muutosten arvioinnissa pidempi perspektiivi on usein avuksi. Historiasta voi löytyä kehityskulkuja, joiden tarkastelu auttaa ymmärtämään käynnissä olevaa muutosta. Tuore ensi-iltaleffa Hidden Figures – varjoon jääneet kertoo työn muutoksesta toisen maailmansodan jälkeen. Elokuva sijoittuu aikaan, jolloin tietokoneella

Kuinka tarinallistan yritykseni brändin videolla?

Ennakointi, innovaatiot ja yritysbrändi kietoutuvat tiukasti yhteen. Materiaalia yrityksen tarinalle ja brändille löytyy lähes loputtomasti. Tarinoita voi syntyä nykyisistä asiakkaista, potentiaalisista asiakkaista, yrityksen historiasta, henkilökunnasta, tuotteista tai palveluista. Heikot signaalit ovat merkkejä tulevista nousevista trendeistä ja tapahtumista. Suomen kielessä käytetään myös termiä ”hiljainen signaali”. Ne ovat asioita, joista tulevaisuudessa voi tulla jotain suurta. Perinteisesti

Onko asiakas osa organisaatiosi DNA:ta?

Keskeisiä menestystekijöitä yritykselle ovat sen kyky yllättää asiakas positiivisesti yhä uudelleen ylittämällä hänen odotuksensa – liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla. Tämä edellyttää systemaattista työskentelyä asiakasohjautuvan toimintamallin rakentamiseksi osaksi organisaation DNA:ta. Innostus asiakaskokemuksen kehittämiseen jää usein puolitiehen, jos asia ei ole vahvasti myös HR:n agendalla. Miksi? Organisaation menestyminen ja kilpailukyky voidaan varmistaa vain riittävällä kyvykkyydellä eli strategisella

Näkökulmia projektijohtamiseen osa 3: Projektin lopettamisen viisi tärkeintä syytä

Mieti, millainen mieliharmi syntyy, kun toiveikkaana ja kovalla työllä aloitettu projekti epäonnistuu korjaamattomasti. Niin valitettavaa kuin se onkin, monet projektit menevät täysin metsään ja johtavat sekä ajan että panostusten hukkaan. Tällainen merkitsee projektipäällikölle aina suurta vastoinkäymistä ja heikentää kaikkien projektiin osallistuneiden tiimin jäsenten itseluottamusta. Tiimin jäsenet voivat silti usein aistia merkkejä siitä, että kaikki

Paremmat yhdessä – Lean ja palvelumuotoilu luovat uudenlaisia ratkaisuja liiketoiminnassa

Parantaminen, kehittäminen ja tehostaminen – ainahan ne ovat mielessä, kun puhutaan liiketoiminnasta. Lean-filosofia on ajattelutapa, jossa organisaatioiden ja henkilöstön ongelmaratkaisutaitojen järjestelmällinen kehittäminen on kaiken perusta. Se on työyhteisön toimintamallien perusteellista ja avointa arviointia sekä niiden jatkuvaa parantamista. Tärkeintä ei ole nopeus vaan systemaattinen ja johdettu eteneminen kohti tavoitteita. Lean-filosofian kulmakiviin kuuluu uskallus ajatella asioita

Näkökulmia projektijohtamiseen osa 2: Johda priorisoimalla projektisalkkua

Projektisalkku on jo lähes jokaisessa organisaatiossa käytössä tai sen käyttöönottoa viimeistään jo suunnitellaan. Projektisalkun tyypilliset hyödyt ovat viestinnälliset ja päätöksenteon tukeen liittyvät. Organisaatioissa halutaan tehdä läpinäkyväksi 5 minuutissa mitä projekteja organisaatiossa on ideoinnissa, valmistelussa, suunnittelussa ja toteutuksessa. Aktiivisten projektien tilannekuva tulee projektikohtaisesti avautua intuitiivisesti kerta silmäyksellä. Ennen projektisalkkua johdolla ja muilla päätöksentekijöillä ei ollut

Näkökulmia projektijohtamiseen osa 1: Intohimoiset projektipäälliköt onnistuvat muita paremmin

Intohimo vaikuttaa keskeisesti siihen, onnistummeko pyrkimyksissämme vai emme. Jos suhtaudut intohimoisesti johonkin asiaan, tartu siihen ja hoida se. Ellei intohimoa ole, älä hukkaa aikaasi asiaan. Sama pätee projektipäällikköihin, jotka hoitavat erilaisia hankkeita eri toimialoilla. Useiden IT-projektien hallinnointi yksi toisensa perään voi tuntua yksitoikkoiselta. Kun mikään muu ei kannusta eikä innosta, intohimoinen suhtautuminen työskentelyn kohteena

Digitalisaatio todeksi – johdolla on merkittävä rooli

Digitalisaatio puhuttaa siihen malliin, että sen voisi kuvitella olevan jo puoliksi tehty organisaatioissa. Kuulumiset kentältä todistavat kuitenkin toista. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi digitalisaation aikakaudella organisaatiot tarvitsevat paitsi tahtotilan myös tietoa ja toimintasuunnitelman. Digitalisaation edellyttämät toimenpiteet läpi organisaation eivät kuitenkaan välttämättä ole johtoportaan tiedossa. Useat tutkimukset osoittavat, että digitaalisuuden tärkeyden sisäistäminen ja sen eteen tehdyt konkreettiset toimenpiteet

LEAN on assistentin tehokkain kiireentappoase

Avokonttorissa tapahtuvat jatkuvat keskeytykset. Viikoittaiset palaverit, joista puuttuu selkeä agenda. Jatkuva multitasking ja työpöydälle kasaantuvat paperi- ja muistilappupinot. Kiire, palaverikierre ja monien työtehtävien tekeminen samaan aikaan on varmasti tuttua joka työpaikassa. Hulinan keskellä aamulla aloitettu työtehtävä on helposti tekemättä vielä iltapäivälläkin. Kiirepyörteen keskelle joutuvat yleensä erityisesti assistentit ja sihteerit, joiden työnkuva on usein laajempi