Sammio

Hinnoittelun tehokurssi | 29. - 30.5.2018 | Tapahtumatalo Bank, Helsinki

Paranna yrityksen kannattavuutta pysyvästi oikealla hinnoittelulla!

Hinnoittelun avulla yritys voi vaikuttaa kannattavuuteensa merkittävästi ja usein myös nopeasti. Hinnoittelua pidetään kuitenkin monesti vaikeasti lähestyttävänä aiheena. Jo vähäisillä hinnoittelun parannuksilla sekä hinnoitteluvirheiden poistamisella voidaan yritykselle aikaansaada merkittävä tulosparannus. Siksi onkin erikoista, miten vähän hinnoittelua hyödynnetään ja ymmärretään monissa suomalaisyrityksissä.

Hinnoittelun tehokurssi antaa osallistujille kattavan ja helppotajuisen käsityksen hinnoittelun mahdollisuuksista sekä käytännön keinot muutosten aikaansaamiseksi. Osallistuja saa kokonaisvaltaisen käsityksen hinnoittelusta suhteessa kustannuksiin, kilpailuun ja asiakkaan saamaan arvoon. Hinnoittelun keinovalikoima käydään läpi eri tasoilla toimialasta tuotelinjoihin, yksittäisiin asiakkaisiin ja kauppoihin.

Koulutukseen osallistumalla pystyt tekemään sekä suuria että pieniä hinnoittelutoimenpiteitä helpommin ja nopeammin, kun ymmärrät hinnoitteluvaihtoehtojen joukon sekä niiden tulosvaikutukset. Saat myös monipuolisen käsityksen hinnoittelun viimeisimmistä menetelmistä sekä käytännön työkalut hinnoittelustrategian luomiseen. Hinnoittelun keinovalikoima auttaa parantamaan yrityksen kannattavuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

1. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Hinnoittelun osa-alueet

 • Hinnoittelun vaikutus yrityksen kokonaiskannattavuuteen
 • Harjoitus: hinnoittelun itseanalyysi
 • Toimintaympäristöt ja käytettävissä olevat hinnoitteluvaihtoehdot
10.15

Kahvitauko

10.30

Hinnoittelumenetelmät

 • Kustannus-, markkina-, asiakas- ja arvopohjainen hinnoittelu
 • Harjoitus: Liiketoimintatavoitteet maksimoivan hinnoittelumenetelmän valitseminen
12.00

Lounas

13.00

Dynaaminen eli olosuhteisiin mukautuva hinnoittelu

 • Hinnoittelun erilaistaminen eli hintadiskriminaatio
 • Revenue management ja automatisoitu dynaaminen hinnoittelu
 • Keskustelu: Hinnoittelun erilaistamisen mahdollisuudet ja esteet
14.15

Kahvitauko

14.30

Tuotehallinta ja asiakasstrategiat

 • Transaktiohinnoittelu ja lisämaksustrategiat
 • Tuotetason hinnoittelu: lanseeraukset, bundlet ja ratkaisut
15.30

Päivän yhteenveto

16.00

Päivä päättyy

2. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Makrotason hinnoittelukysymykset

 • Toimialatason hinnoittelu
 • Yrityskaupat, hintasodat ja muut erityiskysymykset
 • Keskustelu: Hinnoitteluvaihtoehdot eri toimialoilla
10.15

Kahvitauko

10.30

Hinnoitteluvastuut yrityksessä

 • Hinnoittelun rooli- ja vastuujako yrityksessä
 • Hinnoittelun päivä-, viikko- ja vuosikalenteri
 • Harjoitus: Hinnoittelun tehtävänjako
12.00

Lounas

13.00

Käytännön hinnoittelustrategia

 • Hinnoittelustrategian tyypillinen rakenne
 • Hinnoittelustrategian laatimisprosessi
 • Harjoitus: Hinnoittelustrategian rungon luominen
14.15

Kahvitauko

14.30

Hinnoittelun mahdollistama tulosparannus

 • Hinnoittelustrategian jalkauttaminen onnistuneesti
 • Tulosvaikutuksen mittaaminen
15.30

Koulutuksen yhteenveto

16.00

Päivä päättyy

Seuraava toteutus 29.-30.5.2018

Koulutus järjestetään Tapahtumatalo Bankissa, Helsingin keskustassa, osoitteessa Unioninkatu 20, 00130 Helsinki. Katso koulutuspaikan sijainti ja saapumisohjeet 

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 30.3. asti

1 445 €/ 945 €

Etuhinta 27.4. asti

1 545 €/ 995 €

Normaalihinta

1 645 €/ 1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Seuraavat toteutukset

2.-3. lokakuuta 2018 Ilmoittaudu

Miksi osallistua:

1. Ymmärrät hinnoittelun osa-alueet sekä niiden merkityksen yrityksen kannattavuudelle.

2. Opit vaihtoehtoiset hinnoittelumenetelmät ja niiden sopivuuden eri tilanteisiin.

3. Kartoitat yrityksesi kehitysmahdollisuudet hinnoittelun eri osa-alueilla.

4. Saat työkalut käytännön hinnoittelustrategian luomiseksi omalle yrityksellesi.

5. Ymmärrät, miten hinnoittelustrategia toteutetaan onnistuneesti.

 • Kouluttaja
 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Aleksi onnistui koulutuksessa erittäin hyvin. Mukava tunnelma ja keskusteluun ja kysymyksiin jäi hyvin aikaa.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Lopussa yhteenveto kaikista käsitellyistä aihe-alueista oli hieno tapa päättää esitys. Kiitos Aleksi!”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Koulutuksen sisältö oli hallittu asiakokonaisuus ja hyvin organisoitu tila ja järjestelyt.”

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Yritysjohto sekä myynnin, markkinoinnin, tuotejohdon ja sisäisen laskennan ammattilaiset. Onnistunut hinnoittelu vaatii yrityksen eri toimintojen välistä yhteistyötä, joten koulutus sopii monelle.

Työnkuvasi voi olla esimerkiksi:

 • Markkinointijohtaja, markkinointipäällikkö
 • Myyntijohtaja, myyntipäällikkö, asiakkuusjohtaja, avainasiakaspäällikkö, palvelupäällikkö
 • Tuotepäällikkö tai muu tuotteistuksesta ja tuotekannattavuudesta vastaava
 • Talousjohtaja, talouspäällikkö, controller
 • Toimitusjohtaja, liiketoimintajohtaja, kehitysjohtaja, kehityspäällikkö
 • Koulutus
 • Digi & liiketoiminta