Sammio

Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen | 23. - 24.5.2018 | Huone Tapahtumahotelli, Helsinki

Tee henkilöstövoimavaroista strateginen kilpailuetu!

Johtamalla henkilöstötuottavuutta strategisesti varmistetaan henkilöstöön sijoitetun pääoman tuottavuus. Jotta henkilöstövoimavaroista saadaan aito kilpailuetu, pitää ymmärtää henkilöstön vaikutus liiketoimintaan ja saada selkeä suunta organisaation kilpailukykyä parantaville toimenpiteille.

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ei ole pelkästään henkilöstöhallinnon asia vaan koko johtoryhmän tehtävä. Huippuorganisaatio luodaan henkilöstön avulla. Johdon tulee ymmärtää, miten menestys rakennetaan ja mitkä asiat vaikuttavat onnistumiseen tai epäonnistumiseen. Menestyksen luomiseen on tutkittu konsepti, joka käsittää organisaatiopsykologiaa, taloustieteitä, prosessiosaamista sekä tietoteknisiä ratkaisuja. Kurssilla tehdään konkreettinen harjoitustyö henkilöstötuottavuuden laskentatyökalulla, jonka oppilaat saavat käyttöönsä kurssin jälkeen. Menestyksen luominen henkilöstön avulla ei ole helppoa, mutta se on antoisa jatkuvan oppimisen tie, joka kannattaa valita.

Menestyvän organisaation johto ymmärtää ihmistä: henkilöstöllä on valtava määrä kokemusta ja taitotietoa, joka pitää saada esille ja hyötykäyttöön. Johtamisen kannalta on tärkeää, että henkilöstövoimavarat ja aineeton henkilöstöpääoma muutetaan taloudellisiksi luvuiksi. Näin pystytään seuraamaan henkilöstökehittämisen vaikuttavuutta liiketoimintaan. Työelämän laatu muutetaan liiketoimintaluvuiksi henkilöstövoimavarojen tuotantofunktion avulla (HRM-P teoria). Laskentamalli edustaa johtamistieteen kansainvälistä huippua ja on yhtenevä esimerkiksi BSC viitekehityksen kanssa. Laskennalla osoitetaan, että henkilöstö on strateginen voimavara. Henkilöstökehittäminen ei ole kustannus vaan strateginen investointi: kehittämiseen panostettu raha ja työmäärä tulevat moninkertaisina takaisin.

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

1. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Henkilöstötuottavuuden terminologiaa

Henkilöstötuottavuuden ’punainen lanka’

 • Työajan jakauma tilastollisesti
  • ESIMERKIT: Teollisuusyritys Oy ja Kuntaorganisaatio
 • Työelämän laatu ja tehollinen työaika
 • Henkilöstötuottavuus liiketoiminnassa
 • Henkilöstötuottavuus euroissa eli HRM yhteys talouteen (HRM-P)
10.15

Kahvitauko

10.30

Henkilöstötuottavuuden laskenta

 • Sairauspoissaolot
 • Vaihtuvuus
 • Työelämän laatu (työhyvinvointi)
  • Sairauspoissaolojen vaikutus euroissa
  • Presenteismi ja vaihtuvuus ilmiönä
  • Vaihtuvuuden vaikutukset euroissa
  • Mistä työelämän laatu muodostuu?
  • Työelämän laadun vaikutus euroissa

Henkilöstö strategisena kilpailutekijänä

 • Henkilöstötuottavuus kansainvälisesti
 • Henkilöstötuottavuuden mittareita
 • Lähtötiedot henkilöstötuottavuuden laskentaan
 • HCROI strategisena seurantamittarina
 • Työelämän laadun ja talouden yhteys
12.00

Lounas

13.00

JOHTAMINEN, Strateginen henkilöstötuottavuuden kehittäminen

 • Työelämän laadun kehittäminen
 • Innovaatiot kilpailukyvyn lähteenä
 • Henkilöstökehittämisen (HRD) vaikuttavuus ja takaisinmaksu (ROI)
 • HRM vs. HRD
 • Positiivinen ja ratkaisukeskeinen kehittämisote
 • Miksi kehittämisessä on vaikea onnistua?
 • Onnistumisen eväät kiteytettynä
14.15

Kahvitauko

14.30

Johtamisen psykologiaa, Miten luodaan kehittymistä tukeva kulttuuri?

 • Tunnusomaista huipputuottavalle organisaatiolle
 • Ristiriidoissa on energiaa, positiivinen vs. negatiivinen kierre
 • Itsearvostus, tyytyväisyys, tuottavuus
 • Asiakasarvon ja itsearvostuksen yhteys
 • Hiljaisen tiedon hyödyntämisen esteet
 • Organisaatiokulttuurin muutos

Yhteenveto ja keskustelu

16.00

Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

2. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Organisaation kehittäminen systeeminä

 • Toiminnan tulokseen vaikuttavat tekijät
 • Älykäs organisaatiosysteemi
 • Systeemiälykkyyden positiivinen kierre
 • Systeemiälykkyyden negatiivinen spiraali
10.15

Kahvitauko

10.30

Hiljaiset signaalit HRD

 • Hiljaiset signaalit ja systeemiälykkyys
 • Hiljaiset signaalit analysoinnin periaate
 • Esimiestoiminnan kehittämiskartoitus
 • Toimintakulttuurin kehittämiskartoitus
 • Työprosessin kehittämiskartoitus
 • Optimaalisten työelämäinnovaatioden generointi
 • Innovaatiotoiminnan seuranta ja aktivointi

HR-liiketoiminta-analyysi, High road vs. low road

 • HR-liiketoiminta-analyysi johdon tueksi

Harjoitus (pohdintaa ryhmässä)

 • Nykytila-analyysi (business as usual)
 • Skenaariolaskennan liiketoimintaoletukset
 • Henkilöstöriskien tunnistaminen
 • Henkilöstötuottavuuden High road kehittämisohjelma
 • Skenaarioiden vertailu
12.00

Lounas

13.00

HARJOITUS, HCROI -skenaarioanalyysi omasta organisaatiosta

14.15

Kahvitauko

14.30

Henkilöstötuottavuuden kehittämisen simulaatioharjoitus

 • Tiimin tuottavuuden johtaminen käytännössä
 • HR-käytännöt ja niiden tilannekohtainen soveltaminen
 • HR-johtaminen erilaisissa markkinatilanteissa
  • taantuma
  • tasainen
  • kasvu
 • Tulokset ja reflektio

Yhteenveto ja keskustelu

16.00

Koulutus päättyy

Seuraava toteutus 23.-24.5.2018

Koulutus järjestetään Tapahtumahotelli Huoneella, Helsingin Jätkäsaaressa, osoitteessa Länsisatamankatu 16, 00180 Helsinki. Katso koulutuspaikan sijainti ja saapumisohjeet 

Hinta

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 23.3. asti

1 445 €/ 945 €

Etuhinta 20.4. asti

1 545 €/ 995 €

Normaalihinta

1 645 €/ 1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua?

1. Opit muuttamaan työelämän laadun (työhyvinvoinnin) euroiksi.

2. Ymmärrät miksi henkilöstökehittäminen on strateginen investointi.

3. Opit johtamaan organisaation henkilöstövoimavaroja tuottavammin.

4. Saat käyttöösi henkilöstötuottavuuden skenaariolaskentatyökalun (Excel-työkalu).

5. Ymmärrät miten menestys rakennetaan ja mitkä asiat vaikuttavat onnistumiseen tai epäonnistumiseen.

 • Kouluttaja

Marko Kesti

Dr., M.Sc., EVP, Mcompetence Oy, Post doc researcer, University of Lapland, Non-fiction writer

 • Kommentteja osallistujilta:

  ”Pieni keskusteleva ryhmä oli hyvä.”

 • Kommentteja osallistujilta:

  ”Hyvä ja selkeä malli vaikeasta asiasta.”

 • Kommentteja osallistujilta:

  Kouluttaja oli asiantunteva ja hänellä oli aikaa ja kiinnostusta vastata kurssilaisten kysymyksiin.”

 • Kommentteja osallistujilta:

  ”Pieni ryhmäkoko sai aikaan interaktiivisen osallistumisen.”

 • 100 % osallistujista suosittelee koulutusta kollegalleen!

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu tulosvastuullisille johtajille, johtoryhmän jäsenille, HR-päättäjille ja HR-asiantuntijoille sekä työhyvinvoinnista vastaaville asiantuntijoille. Koulutus soveltuu yrityksille, kunnille sekä julkishallinnon organisaatioille.

 • Koulutus
 • Johtaminen & esimiestyö