Sammio

Onnistunut etäjohtaminen | 15.11.2018 | Huone Tapahtumahotelli, Helsinki

Etäjohtamisessa tarvitaan uudenlaista osaamista

Perinteiset johtamistavat eivät palvele enää etäjohtamisessa. Työ muuttuu etätyön, monitilatoimistoissa työskentelyn ja erilaisten joustavien työmuotojen yleistyessä. Myös esimiestyö muuttaa luonnettaan. Hyvä ihmisten johtaminen on lähtökohta, mutta on tärkeää tiedostaa, mikä muuttuu ja miten onnistua esimiehenä riippumatta siitä, missä tiimin jäsenet istuvat.

Uudet työmuodot haastavat toimintatapoja, joihin olemme tottuneet. Onnistunut etäjohtaminen -koulutuksesta saat ideoita ja keinoja parempaan etäjohtamiseen. Koulutuksessa käymme läpi käytännön esimerkkejä ja case-tarinoita yksityisistä yrityksistä sekä julkishallinnon organisaatioista, tehdään omien etäjohtamisen taitojen kehittämiseen tähtääviä harjoituksia sekä käydään yhdessä keskustelua osallistujien omista tilanteista. Koulutuksen jälkeen tunnistat paremmin oman johtamistyylisi ja hallitset tehokkaamman etätyön johtamisen, jonka keskiössä ovat yhteisöllisyys ja yhteiset pelisäännöt.

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Miksi etäjohtamisessa onnistuminen on tärkeää?

 • Etäjohtaminen on tulevaisuuden esimiehen ydinosaamista – miksi?
 • Esimiesten haasteet uusissa työmuodoissa
 • Mitä konkreettista hyötyä etäjohtamisella voidaan saavuttaa?
 • Etätyöhön liittyvät sopimukset, vastuut ja sääntely
 • Erilaiset etätyömallit ja käytännöt

Harjoitus: Etäjohtamisen mahdollisuudet omassa työssä

10.15

Tauko

10.30

Mitä etäjohtaja tarvitsee onnistuakseen?

 • Miten etäjohtaminen eroaa lähijohtamisesta ja mistä se johtuu?
 • Etäjohtamisessa tarvittava osaaminen ja taidot
 • Oman johtamistyylin tarkastelu etäjohtamisen näkökulmasta

Harjoitus: Oman etäjohtamisosaamisen tarkastelu ja kehittymissuunnitelma

12.00

Lounas

13.00

Työntekijöiden motivaatio ja sitoutuminen etätyössä

 • Yhteisöllisyyden ylläpitäminen joustavassa työssä
 • Esimiehen tavoitettavuus ja läsnäolo
 • Yksilölliset tekijät johtamisessa
 • Tarvitaan uudenlaisia vuorovaikutus- ja viestintätapoja

Harjoitus: Yhteisöllisyyden ylläpitämisen keinot

14.15

Tauko

14.30

Hyvän etäjohtamisen keinot ja välineet

 • Tarvitaan kurinalaisuutta ja keskittymistä (priorisointi, ajanhallinta, suunnitelmallisuus)
 • Tavoitteiden asettaminen ja seuranta erilaisissa tehtävissä (työsuoritusten mittaaminen)
 • Yhdessä sovitut toimintatavat antavat raamit (pelisäännöt ja yhteiset sopimukset)
 • Yhteistyötä edistävät välineet ja niiden käyttö (sähköposti, puhelin, videokokoukset, sisäinen some, pikaviestimet jne.)

Harjoitus: Käytännön työkaluja omaan etäjohtamiseen

16.00

Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

Seuraava toteutus 15.11.2018

Koulutus järjestetään Tapahtumahotelli Huoneella, Helsingin Jätkäsaaressa, osoitteessa Länsisatamankatu 16, 00180 Helsinki. Katso koulutuspaikan sijainti ja saapumisohjeet 

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 14.9. asti

1 195 €/ 795€

Etuhinta 12.10. asti

1 245 €/ 845€

Normaalihinta

1 295 €/ 895€

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounas. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua:

1. Ymmärrät miksi etäjohtamisessa onnistuminen on tärkeää ja miksi se nousee tärkeäksi menestystekijäksi.
2. Ymmärrät etäjohtamisen haasteet ja tiedät miten niihin varautua.
3. Tiedät oman johtamistyylin vahvuudet ja kompastuskivet etäjohtamisen näkökulmasta.
4. Osaat edistää yhteistyötä ja ylläpitää yhteisöllisyyttä tiimissä.
5. Saat ideoita ja konkreettisia työkaluja erilaisiin etäjohtamisen tilanteisiin.

 • Kouluttaja

Ulla Vilkman

Senior Consultant, Leadership & HRD Master Suomi

Kommentteja osallistujilta:

 • ”Hyvät keskustelut koulutuksessa esiin nostetuista ja nousseista asioista.”

 • ”Hyvin laaja-alaisesti käsitelty olemassa olevan tutkimustiedonkin pohjalta.”

 • ”Tilat ja tarjoilut olivat erittäin onnistuneet.”

 • ”Keskusteleva tapa käydä asioita läpi oli erityisen onnistunut! Hyvä kouluttaja.”

Kohderyhmän kuvaus

Koulutus on tarkoitettu esimiehille, tiiminvetäjille ja projektipäälliköille, jotka johtavat etätyötä, hajautettua tiimiä, liikkuvaa työtä tekeviä tai muita erilaisia joustavia työmuotoja tekeviä työntekijöitä ja jotka kokevat haasteita omassa esimiestyössään ja haluavat kehittää parempia käytäntöjä ja toimintamalleja edistääkseen yhteistyötä ja tavoitteiden saavuttamista.

 • Koulutus
 • Johtaminen & esimiestyö
 • Koulutus
 • Johtaminen & esimiestyö