Sammio

Etähoito 2018 | 12. - 13.12.2018 | Alma-talo, Helsinki

Ohjelma

1.päivä keskiviikko 12.12.2018

Puheenjohtajana: Arto Holopainen, puheenjohtaja, Suomen Telelääketieteen ja e-Health seura

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Tervetuloa!

9.10

Etähoidon vuorovaikutus toimivaksi – mitä keinoja?

 • Miten luodaan hyvä vuorovaikutussuhde etähoidossa?
 • Miten asiakas tulisi kohdata?
 • Miten toimitaan asiakkaiden kanssa, jotka eivät ole tottuneet käyttämään digilaitteita tai joille niiden käyttäminen on hankalaa?
 • Miten saadaan viesti perille?
 • Vahvistaako etähoito ”mökkeytymistä?

Riitta Laanala, yksikönjohtaja, Puhelin- ja hyvinvointipalvelut, Helsingin kaupunki

10.00

PARHAAT KÄYTÄNNÖT JAKOON: Miten saadaan potilas asiakkaaksi etähoitoon? Case Mielenterveystalo

 • Miten saadaan asiakkaan ”hyväksyntä” etähoidolle?
 • Miten ja millä keinoin sitoutetaan asiakas hoitoon ja palvelun käyttäjäksi?
 • Voiko etähoito korvata perinteisen lääkärissä käynnin?

Jan-Henry Stenberg, linjajohtaja, IT-psykiatrian ja psykososiaalisten hoitojen linja, HUS

10.45

Kahvia ja keskusteluita

11.05

Etähoidon tietosuoja, vastuut ja potilasturvallisuus

 • Mitkä ovat juridiset rajat ja vastuut etähoidossa?
 • Minkälaisia riskejä asiakkaan ja hoitavan tahon toiminnassa pitää ottaa huomioon?
 • Miten varmistetaan potilasturvallisuus etähoidossa?
 • Ajankohtaista lakikentältä – miten GDPR ja muut säädökset vaikuttavat etähoidon ratkaisuihin?

Pauliina Puustjärvi, Legal Counsel, Fondia

12.00

Lounas

13.00

KEHITTÄJÄRAATI: Etähoidon hyvät ja huonot puolet

 • Onnistuneet asiakaskokemukset etähoidossa: Missä on onnistuttu? Missä on parantamisen varaa?
 • Mitkä hoidot sopivat etähoidoksi? Milloin etähoito ei sovi?
 • Hoidon pirstoutuminen – Miten rakennetaan yhtenäistä hoitoa, kun osa tai koko palvelu tuotetaan etänä?
 • Etähoidon kustannukset: Mikä on etähoidon hinta?
 • Ovatko etähoidon edut turhaa hypeä?

Paneelin puheenjohtaja:

Arto Holopainen, puheenjohtaja, Suomen Telelääketieteen ja e-Health seura

Paneelin osallistujat:

Sirpa Arvonen, hankejohtaja, Virtuaalisairaala 2.0 hanke & vastuualuejohtaja, HUS Tietohallinto sähköiset asiointipalvelut

Ossi Laukkanen, johtaja, sähköinen liiketoiminta, Mehiläinen

Heidi Ahjoniemi, psykologi, digitaaliset palvelut/verkkoterapia, A-klinikka Oy

Jari Stengård, dosentti & ylilääkäri, Työterveyslaitos

13.45

Mitä tulisi tietää etähoidon uusista laitteista ja järjestelmistä?

 • Millaisia uusia välineitä, laitteita ja ohjelmistoja tarvitaan?
 • Mitä tiedetään eri järjestelmien yhteensopivuudesta?
 • Mitä erilaisia interaktiiviset menetelmiä on tulossa, joilla asiakas/potilas voi joko olla yhteydessä ammattilaiseen tai vaihtoehtoisesti ohjelmistoon/alustaan?
 • Kuka maksaa potilaan kotonaan käyttämät mahdolliset erityisohjelmat ja laitteet?

Risto Kaikkonen, Director, Health and Wellbeing division, Solita

14.25

Kahvia ja keskusteluita

14.45

Etähoito käyttöön – Hankkeesta palveluksi! Case Vantaa

 • Projektin aloitus, käyttöönotto, ja valmiin palvelun kehitys
 • Miten valitaan palveluun sopivat tuotteet?
 • Miten kannattaa laajentaa tuotevalikoimaa?
 • Millaisia tuotteita on tulevaisuuden etäpalveluissa?

Joona Iso-Lotila, toimitusjohtaja, Suun terveydenhuollon liikelaitos, Vantaan kaupunki

15.15

Miten koti- ja etähoidosta tehdään laadukkaampaa ja vaikuttavampaa? Case Smart Tampere

 • Miten älykkäällä kotihoidolla saadaan aikaiseksi parempaa palvelua ja miljoonasäästöt?

Jarkko Lumio, suunnittelupäällikkö, Tampereen kaupunki

15.45

Päätössanat, tervetuloa huomenna toiseen päivään!

2.päivä torstai 13.12.2018

Puheenjohtajana: Arto Holopainen, puheenjohtaja, Suomen Telelääketieteen ja e-Health seura

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Tervetuloa!

9.10

2020-luvun etähoidon radikaalit teknologiat

 • Itsediagnostiikan keinot ja rooli, tekoäly ja konenäkö
 • Etäläsnäolon tekniikat, lisätty todellisuus ja robotit
 • Elintoimintojen ja ravinnon jatkuva seuranta solubiologian tasolla
 • Yksilöllinen reaaliaikainen lääkintä ja lääkkeiden 3D-tulostus

Risto Linturi, futuristi & teknologiaguru

10.00

Tunneäly & tekoäly – tulevaisuuden superpari myös etähoidossa!

Mitä haasteita kohtaamisiin tuo se, kun ei enää nähdä kasvotusten? Miten tekoäly tulee vaikuttamaan inhimillisen kohtaamisen? Mitä tunneälyn kehittäminen voisi auttaa etähoidon onnistumisessa? Kuinka johtaa itseään kaikkien muutoksen keskellä? Puheenvuorossa kuulet, miten etähoidon kohtaamisten laatu saadaan uudelle tasolle tunteita ymmärtämällä.

Camilla Tuominen, tunnekouluttaja, kirjailija & toimitusjohtaja, Emotion Tracker

Tuomisen kehittämä Emotion Tracker -mobiilisovellus  auttaa yksilöitä seuraamaan tunteitaan ja sen otti ensimmäisinä käyttöön mm. Aalto-yliopisto ja Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS.

10.50

Kahvia ja keskusteluita

11.10

TAPETILLA NYT: Työyhteisöjen muutos ja uuden kulttuurin luominen

 • Miten saadaan etähoito osaksi työyhteisön arkea?
 • Miten sitoutetaan etähoito yhdeksi lähestymistavaksi hoitoon?
 • Etähoitojen vaikutus hoidon vaikuttavuuteen – mitä tulisi tietää?

Matti Holi, psykiatrian toimialajohtaja, HUS

11.50

Lounas

12.50

Tästä puhutaan nyt: Etähoidon diagnostiikka

 • Omakohtainen fyysinen tutkiminen jää pois: Miten varmistetaan etähoidossa oikea diagnoosi?
 • Miten huomioidaan lääkärin vaihtuvuus potilaan etähoidon aikana? Lisääkö se virheitä diagnostiikassa?
 • Mikä on lääkärin vastuu, jos etäyhteydellä saa virheellistä tai puutteellista tietoa ja sen seurauksena tekee päätöksiä, joista on vahinkoa potilaalle?

Anita Saariaho, apulaisylilääkäri, Anestesiologia ja kivunhallinta, Raahen seudun Hyvinvointikuntayhtymä

13.30

Puheenjohtajan haastelussa:

KAKSI NÄKÖKULMAA – Antibioottikuuriin määrääminen etänä

Tieteellinen näkemys: Pentti Huovinen, dekaani & bakteeriopin professori, Lääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto

Etäpalveluiden toiminnan johtamisen näkökulma: Sari Riihijärvi, palvelujohtaja, Terveystalo

14.00

Kahvia ja keskusteluita

14.20

Etähoidon vaatimat tilat tulevaisuudessa – mitä pitäisi ottaa huomioon? Case Premius Kuntoutus

 • Miten etähoidon vaatimat tilat tulisi ottaa huomioon etähoidon suunnittelussa?
 • Entä miten olemassa olevia tiloja voisi muuttaa etävastaanottoa varten?

Olli Lähteenmäki, terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja & vastaava fysioterapeutti, Premius Oy Kuntoutus- ja koulutusklinikka 

15.00

Yksityinen etähoito vs. julkinen etähoito

 • Miltä näyttää etähoito julkisella ja yksityisellä sektorilla?
 • Saako potilas herkemmin yksityisellä sitä mitä haluaa eikä ammattilaisen arvion siitä, mitä tarvitaan?
 • Mitä riskejä liittyy siihen että eri sote-toimijoilla on erilaisia tuotteita samaan tarkoitukseen?

Mikko Lehtovirta, tutkijatohtori & etälääkäri, Helsingin yliopisto

15.40

Päätössanat, Nähdään ensi vuonna uudestaan!