Sammio

Compliance-ohjelmat käytännössä | 27. - 28.11.2018 | Tapahtumatalo Bank, Helsinki

Organisaatioilta odotetaan lain vaatimukset täyttävää, eettistä ja vastuullista toimintaa. Kun näihin odotuksiin ei pystytä vastaamaan, altistutaan eettisille ja compliance -riskeille. Riskit koskevat yksityisiä ja julkisia organisaatioita niiden koosta ja toimialasta riippumatta.

Toteutuneiden compliance-riskien aiheuttamista seurauksista löytyy lukemattomia varoittavia esimerkkejä jopa globaalin yritysmaailman huipulta; Volkswagenin päästöhuijaus, Wells Fargon tili- ja korttiväärennökset, Telian Uzbekistan lahjukset, Facebookin tietosuojasotku. Myös suomalaisia esimerkkejä löytyy: Skanskan lahjusepäilyt, case Aarnio, ja lista jatkuu koko ajan.

Compliance-riskit realisoituvat yrityksille asiakkaiden ja yhteiskumppaneiden menettämisenä, sakkoina, liiketoimintakieltoina, yritysjohtoon kohdistuvina syytteinä, tuomioina, vahingonkorvausvaateina, sijoittajien vetäytymisenä, ammattilupien menetyksenä sekä yrityksen arvon laskuna – puhumattakaan vahingoista yrityksen ja sitä edustavien henkilöiden maineelle. Samanaikaisesti maineriskit ovat nousseet yritysjohdon esiin nostamien merkittävimpien riskien listalle.

Compliance-ohjelmat eivät ole ainoastaan pörssiyritysten vaatimus, vaan myös pienet yritykset tarvitsevat hyviä compliance-käytäntöjä ja toiminnan eettisiä periaatteita. Näiden tavoitteena on hallita edellä mainittuja riskejä, saattaa niihin liittyvät vaatimukset organisaatiossa ymmärrettävään muotoon ja varmistaa, että vaatimusten mukaan toimitaan käytännössä; vastuu kuuluu kaikille yrityksessä.

Tässä koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti hyviä käytäntöjä compliance-ohjelmien ja eettisten ohjeistusten rakentamiseksi. Koulutus sopii erinomaisesti pörssiyritysten edustajien lisäksi myös julkishallinnon sekä pienempien yritysten johtajille ja asiantuntijoille, jotka ovat kiinnostuneita eettisten toimintaperiaatteiden edistämistä organisaatoissaan. Kurssihintaan sisältyy Niina Ratsulan aihetta käsittelevä Compliance – Eettinen ja vastuullinen liiketoiminta –kirja (Talentum 2016).

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

1. päivä | Compliance-ohjelmat ja riskit

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Tervetuloa

9.15

Compliance-ohjelmat ja eettiset ohjelmat – mitä ja miksi?

 • Mitä voimme oppia viimeaikaisista skandaaleista?
 • Mitä on eettinen ja vaatimustenmukainen liiketoiminta?
 • Miksi eettisten ohjelmien ja compliance -toimintojen tärkeys organisaatioissa korostuu?
10.30

Kahvitauko

10.45

Ryhmäharjoitus: Eettisiä ja compliance-kysymyksiä päivittäisessä työssä

12.00

Lounas

13.00

Käytännön esimerkkejä ja keskustelua eettisistä ja compliance -riskeistä

 • Taloudelliset väärinkäytökset ja omaisuuden väärinkäyttö
 • Eturistiriitatilanteet ja hyvä veli -verkostot
 • Lahjonta, lahjat ja vieraanvaraisuus
 • Työpaikkakiusaaminen ja -häirintä
 • Tietosuoja
 • Työturvallisuus
 • Ympäristö
14.30

Kahvitauko

14.45

Parhaita käytäntöjä compliance-ohjelman rakentamiseen

 • Johdon sitoutuminen ja henkilöstön sitouttaminen
 • Eettisten riskien tunnistaminen ja arviointi
 • Code of Conduct ja muut ohjeistukset
 • Viestintä ja koulutus
 • Epäasiallisen toiminnan ja väärinkäytösten ilmoittaminen- ja käsittely
 • Seuraamukset epäasiallisesta toiminnasta
 • Eettisyyden mittaaminen ja auditointi
16.00

Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

2. päivä | Väärinkäytösriskin hallinta ja eettiset ilmoituskanavat

8.30

Aamukahvi

9.00

Väärinkäytösriskien hallinta

 • Taustoja ja tilastoja väärinkäytöksille
 • Miten väärinkäytökset tulevat ilmi ja kuka niitä tekee?
 • Keinoja väärinkäytösriskin hallintaan – Ehkäise, tunnista ja reagoi
10.30

Kahvitauko

10.45

Yrityskulttuurin merkitys väärinkäytösriskin hallinnassa

12.00

Lounas

13.00

Eettiset ilmoituskanavat

 • Mikä on eettinen ilmoituskanava?
 • Vaihtoehtoisia malleja kanavan implementoimiseen
 • Mahdollisuuksia ja rajoitteita kanavan käyttöönotossa
14.15

Kahvitauko

14.30

Väärinkäytösten selvittäminen ja tutkinta

 • Väärinkäytöstutkinnan aloittaminen
 • suunnittelu
 • tiedon kerääminen ja faktojen arviointi
 • raportointi
 • seuraamukset ja korjaavat toimenpiteet
14.45

Kokoavia ajatuksia ja koulutuksen päätös

Seuraava toteutus 27.-28.11.2018

Koulutus järjestetään Tapahtumatalo Bankissa, Helsingin keskustassa, osoitteessa Unioninkatu 20, 00130 Helsinki. Katso koulutuspaikan sijainti ja saapumisohjeet 

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 28.9. asti

1 445 €/ 945 €

Etuhinta 26.10. asti

1 545 €/ 995 €

Normaalihinta

1 645 €/ 1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua:

1.Saat konkreettisia työkaluja organisaatiosi compliance-ohjelmien tai eettisten periaatteiden rakentamiseen, jalkauttamiseen ja arvioimiseen.

2.Ymmärrät paremmin tilanteita, joissa riski sääntöjen rikkomiselle ja väärinkäytöksille on korkeampi.

3.Saat eväitä organisaatiosi eettisen kulttuurin ymmärtämiseen ja arvioimiseen.

4.Kuulet parhaita käytäntöjä siitä, mitä organisaation Code of Conduct eli eettiset ohjeet voidaan jalkauttaa osaksi päivittäistä työskentelyä.

5.Saat käytännönläheisiä ideoita eettisen ilmoituskanavan (whistleblowing) rakentamiseen ja kehittämiseen sekä väärinkäytösten käsittelyprosessin läpiviemiseen.

 • Kouluttaja

Niina Ratsula

Ethics & Compliance Adviser, CEO, Code of Conduct Company Oy

Kenelle suosittelemme koulutusta?

Koulutus on tarkoitettu sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja hyvän johtamis- ja hallintotavan kanssa työskenteleville asiantuntijoille, esimerkiksi lakimiehille, yritysjohdolle, sisäisille ja ulkoisille tarkastajille, riskienhallinnan asiantuntijoille, talousjohdolle, controllereille tai kenelle tahansa, jonka intressissä on kehittää organisaation compliance-toimintoja ja eettisiä ohjelmia.

Nimikkeesi voi olla esimerkiksi:

Legal councel, compliance officer, sisäinen tarkastaja, tarkastuspäällikkö, tilintarkastaja, talousjohtaja, controller, riskienhallintapäällikkö, toimitusjohtaja, lakiasiainjohtaja, hallituksen jäsen, hallituksen puheenjohtaja.

 • Koulutus
 • Markkinointi & viestintä