Sammio

Digitaalisen työympäristön muotoilu | 4. - 5.12.2018 | Tapahtumatalo Bank, Helsinki

Kehitä digitaalista työympäristöä käyttäjälähtöisesti!

Digitaalinen työympäristö mahdollistaa tehokkaan ja joustavan digitaalisen työskentelyn ajasta ja paikasta riippumatta erityisesti tiimeille ja projekteille. Usein digitaalisten työympäristöjen (kuten Office 365 ja Google G Suite) käyttöönottohankkeet ovat teknologiavetoisia, eikä niissä panosteta riittävästi esimerkiksi organisaation informaatiovirtoja ja tiedonhallintaa tukevien prosessien kehittämiseen. Tuloksena on usein työympäristö, joka vaikuttaa kaoottiselta ja josta ”ei löydä mitään”.

Tämän koulutuksen tavoitteena on tarkastella niitä digitaalisen työympäristön teemoja, jotka usein jäävät teknologisen uudistuksen jalkoihin, mutta joissa piilee menestyksen salaisuus.

Digitaalisen työympäristön muotoilun -koulutus perehdyttää osallistujat käyttäjä- ja liiketoimintalähtöisen digitaalisen työympäristön suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tavoitteena on synnyttää oivalluksia uusista näkökulmista. Hyödynnämme mm. tiedonhallinnan viitekehyksiä käytännönläheisesti. Lisäksi tarkastelemme muutoksen johtamisen vaatimuksia digitaalisten työympäristöjen transformaatiossa.

Digitaalisen työympäristön menestys perustuu tarkoituksenmukaisuuteen, selkeään roolitukseen ja yhteisiin pelisääntöihin, joiden suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi tarvitaan laajaa holistista näkökulmaa, jossa yhdistyvät liiketoiminta, organisaatio, käyttäjät, prosessit, teknologia ja informaatio. Tämä koulutus keskittyy ei-teknologisiin näkökulmiin.

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

1. päivä

8.30

Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00

Aloitus ja tutustuminen

 • Kurssin johdanto
 • Tutustuminen ja osallistujien organisaatioiden tilanteet
 • Odotukset kurssilta
10.15

Kahvitauko

10.30

Digitaalinen työympäristö

 • Mikä se on? Mitä se ei ole?
 • Tyypillisimmät tehtävät ja roolit

Ajankohtaisia näkökulmia digitaaliseen työympäristöön

 • Digitaalisen työympäristön ekosysteemit
 • Korvaako sisäinen some kaiken?
 • Ei vain tietotyöläisille
 • Työntekijäkokemus
 • Tekoäly, algoritmit, chattibotit
 • Löytöretkeily
12.00

Lounas

13.00

Digitaalisen työympäristön muotoilun aloittaminen

Projektin vaiheet

Sisäisten sidosryhmien tunnistaminen

 • Kenen vastuulla uudistusprojekti on?
 • Kenen vastuulla kehittäminen on?
 • Henkilöstöryhmät, käyttäjäryhmät

Harjoitus: RACI-matriisi

Esiselvitysmenetelmistä

 • Kyselyt, haastattelut, työpajat
 • Tarpeiden kartoitus
 • Informaatiovirtojen kartoitus
 • Liiketoimintatavoitteiden selvittäminen
 • Sisäisten sidosryhmien sitouttaminen

Harjoitus: Toimenpiteiden suunnittelu

14.15

Kahvitauko

14.30

Tietojohtamisen näkökulmia organisaatioon ja tietoon

 • Erilaiset organisaatiotyypit ja tiedon käsittely
 • Organisaation tieto ja yksilön tieto
 • Tiedon lajeista
 • Tyypillisimmät tietoon liittyvät prosessit organisaatioissa

Harjoitus: Oman organisaation tilanteen analysointi

16.00

Päivä päättyy

2. päivä

8.30

Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00

Päivän aloitus

Esiselvitystulosten konkretisointi

 • Datakartat, informaatiovirrat
 • Henkilöstöryhmien erilaiset tarpeet
 • Tavoitteiden asettaminen

Harjoitus: Tavoitteet ja haasteet

10.15

Kahvitauko

10.30

Konseptin kirkastaminen

 • Konseptointi ja roolittaminen
 • Tyypillisiä konsepteja ja ratkaisuja
 • Esimerkkejä muista organisaatioista

Digitaalisen työympäristön hyödyntäminen

 • uuden tiedon luomisessa
 • organisaation yhteisen tiedon tallentamisessa ja jakamisessa
 • muutosten ja muun ajankohtaistiedon välittämisessä
 • organisaation ja yksilön oppimisessa
 • hiljaisen tiedon pintauttamisessa
 • ryhmä- ja projektityöskentelyssä

Tukevien prosessien suunnittelu

12.00

Lounas

13.00

Analysointikeinoja ja ratkaisuja viheliäisiin pulmiin

 • Heikko löydettävyys
 • Tiedon jakamisen ongelmat
 • Hiljaisen tiedon piiloutuminen
 • Tiedon siiloutuminen
 • Kollektiivisen osaamisen kehittäminen
14.15

Kahvitauko

14.30

Muutosjohtamisen suunnittelu

 • Valmistelu ja tavoitteiden määrittely
 • Tarvittavien tehtävien tunnistaminen sidosryhmittäin
 • Käyttöönotto-/muutosprojektin vaiheistuksen suunnittelu
 • Aikatauluttaminen

Yhteenveto ja loppukeskustelu

16.00

Päivä päättyy

Seuraava toteutus 4.-5.12.2018

Koulutus järjestetään Tapahtumatalo Bankissa, Helsingin keskustassa, osoitteessa Unioninkatu 20, 00130 Helsinki. Katso koulutuspaikan sijainti ja saapumisohjeet 

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 5.10. asti

1 445 €/ 945 €

Etuhinta 2.11. asti

1 545 €/ 995 €

Normaalihinta

1 645 €/ 1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua:

1. Opit tarkastelemaan digitaalista työympäristöä, sen suunnittelua, käyttöönottoa ja kehittämistä laajemmista näkökulmista kuin vain teknologian näkökulmasta.

2. Opit analysoimaan tilanteen ja suunnittelemaan tarkoituksenmukaiset ratkaisut.

3. Opit kartoittamaan liiketoiminnan tavoitteita, käyttäjien tarpeita ja tiedonhallinnan prosesseja.

4. Opit ymmärtämään digitaalisen työympäristön mahdollisuudet tiedonhallinnan tyypillisimmissä tehtävissä, kuten uuden tiedon luomisessa, organisaation yhteisen tiedon tallentamisessa ja jakamisessa, muutosten ja muun ajankohtaistiedon välittämisessä, organisaation ja yksilön oppimisessa, hiljaisen tiedon pintauttamisessa sekä ryhmä- ja projektityöskentelyssä.

5. Opit suunnittelemaan ja vaiheistamaan digitaalisen työympäristön käyttöönottoprojektin.

6. Opit organisoimaan digitaalisen työympäristön johtamisen ja kehittämisen.

 • Kouluttaja

Hanna P. Korhonen

Digital Workplace Strategist, Partner, North Patrol Oy

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu organisaatioiden digitaalisen työympäristön kehitystyöhön osallistuville esimerkiksi digitaalisen työympäristön, intranetin tai työryhmätilojen omistajatahoille, kehitysjohdolle, työtapojen muutoshankkeiden edistäjille, tietohallinnolle, liiketoimintaedustajille, viestintätoiminnolle, IT:lle, henkilöstöhallinnolle, sekä osaamisen kehittämisestä ja organisaation yhteisestä tiedosta vastaaville tahoille.

Koulutus soveltuu erityisesti organisaatioille, jotka harkitsevat laajaa käyttöönottoa, ekosysteemin vaihtoa, tai haluavat tehdä korjausliikkeitä oman digitaalisen työympäristön roolituksen tai käyttöönoton suhteen. Digitaalisella työympäristöllä tarkoitetaan koulutuksessa alustaa tai alustoja, joiden avulla organisaatioiden tietotyöläiset hallitsevat tietoa, viestivät ja työskentelevät projekteissa, yksiköissä ja ryhmissä. Digitaalisen työympäristön työvälineitä ovat esimerkiksi Office 365, SharePoint, Google G Suite, IBM Connections, Atlassian Confluence, Workplace by Facebook, sekä yleensä dokumenttienhallinnan järjestelmät, intranetit ja sosiaaliset vuorovaikutusalustat.

Tittelisi/työnkuvasi voi olla esimerkiksi:

 • muutosjohtaja/-päällikkö
 • kehitysjohtaja/-päällikkö
 • projektipäällikkö
 • intranet manager / digital workplace manager
 • sisäisen viestinnän johtaja/-päällikkö/-asiantuntija
 • tietohallintojohtaja/-päällikkö
 • laatupäällikkö/-johtaja/-asiantuntija
 • henkilöstön osaamisen kehittämisestä vastaava
 • liiketoimintajohtaja/-päällikkö/-vastaava
 • tiedon-/informaationhallinnan asiantuntija
 • verkkopalveluiden ja tietojärjestelmien kehittäjä/asiantuntija/suunnittelija
 • järjestelmäpäällikkö/-arkkitehti/-asiantuntija/-suunnittelija
 • Koulutus
 • Digi & liiketoiminta
 • Koulutus
 • Digi & liiketoiminta