Sammio

Digitaalisen identiteetin hallinta | 3. - 4.10.2018 | HUONE Kamppi, Helsinki

Koulutuksen tarkoituksena on tutustuttaa osanottajat IAM-peruskäsitteisiin ja -tekniikoihin ja antaa valmiudet IAM-projektien rajaamiseen, perusteluun ja suunnitteluun. Koulutus koostuu luennoista ja käytännönläheisistä harjoitteista, joita voit heti hyödyntää työssäsi.

Koulutuksen ensimmäisenä päivänä tutustutaan digitaalisen identiteetin hallinnan perusteisiin ja IAM-projektin vaiheisiin ja nykytilakuvaukseen. Toisena päivänä perehdytään IAM-hankkeen perusteluihin, vaatimusten keräilyyn ja määrittelyyn, IAM:n yleisiin sudenkuoppiin ja rakennetaan oman organisaatiosi kannalta IAM business case.

Opi Suomen parhaalta! Kouluttajana toimii Markus Salo Nixulta, huippukouluttaja digitaalisen identiteetin hallinnan ja pääsynhallinnan alueella.

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

1. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Johdanto

 • Esittäytymiset
 • Mitkä ovat henkilökohtaiset tavoitteet, ja miksi?

Koulutuksen sisältö ja päämäärät

 • Mitä IAM on?
 • IdM
 • AM
 • Missä tilanteissa IAM on paikallaan?
10.15

Kahvitauko

10.30

IAM-tekniikoita ja käsitteitä (1 osa)

 • Identiteettien hallinta
 • IdM ja identiteettilähteet, B2C, B2B, B2E/W
 • Käyttövaltuuksien perusteet, B2C, B2B, B2E/W
 • Identiteettien ja käyttövaltuuksien mallinnus, roolit ja attribuutit
 • Identiteettien ja käyttövaltuuksien elinkaari
 • Identiteettien ja käyttövaltuuksien ilmaiseminen
 • Provisiointi
12.00 - 13.00

Lounas

13.00

Pääsyn hallinta

 • (yhtenäistetyn) pääsynhallinnan tavoitteet
 • (yhtenäistetyn) pääsynhallinnan tekniikoita: WebSSO, eSSO, Hakemistopohjainen SSO, Federointi, muuta
 • IAM-projektin vaiheita: Nykytilan kuvaus
 • Miksi nykytilakuvaus tehdään?
 • Mitä nykytilakuvauksesta tulisi ilmetä
 • Kohdealue (järjestelmät ja käyttäjäryhmät)
 • Identiteettilähteet ja asiaan liittyvät prosessit/käytännöt
 • Käyttövaltuuksien lähteet ja asiaan liittyvät prosessit/käytännöt
 • Identiteettien ja käyttövaltuuksien ilmaiseminen valitussa ympäristössä
 • Tietovirrat
 • Pääsynhallinta kohdealueen järjestelmiin
14.15

Kahvitauko

14.30

Harjoitustyö

Nykytilakuvaus

 • Koulutukseen osallistuvia pyydetään kuvaamaan (korkealla tasolla) nykytila siitä kokonaisuudesta, josta he vastaavat/ovat kiinnostuneita
 • Harjoitustyön tulosten esittely
16.00

Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

2. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

IAM-hankkeen perusteluja

 • Miksi IAM?
 • Yleisimmät syyt IAM:n rakentamiselle?
 • Sääntöjen mukaisuus (compliance), kustannussäästöt, tietoturva, riskienhallinta jne…
 • Lainsäädäntö (kansallinen lainsäädäntö, EU-lainsäädäntö ja siinä tapahtuvat muutokset)
 • Kansalliset palvelut ja niiden hyödyntäminen
 • Eri sovellusalueet – B2E/W, B2B, B2C
 • Millaisia IAM-perusteita eri sovellusalueilla tyypillisesti esiintyy?
 • Toimialuekohtaisia eroja
 • Konkreettiset hyödyt (pitkällä ja lyhyellä tähtäimellä)
 • Organisaatiokohtaisia perusteluja

Vaatimusten keräily

 • sidosryhmien tunnistaminen
 • vaatimuksien keräily ja priorisointi
 • vaatimusten tulkinta

Miksi IAM epännistuu?

 • Koska se on niin vaikeaa: kompleksisuus, muuttuva ympäristö, abstrakti aihealue jne…
 • Koska se on niin kallista: liian suuret ja kunnianhimoiset projektit, muuttuva ympäristö, muuttuvat vaatimukset jne…
 • Koska perusteet puuttuvat: IAM-periaatteita ei ole määritetty, vaatimukset ovat epämääräisiä
 • Koska IAM:ää ei sidota osaksi organisaation toimintaa: IAM vaatii jatkuvaa kehitystä eikä ole koskaan valmis
10.15

Kahvitauko

10.30

Harjoitustyö

Vaatimusten kerääminen (edellisenä päivänä tehdyn nykytilakuvauksen pohjalta)

 • Millaisia sidosryhmiä organisaatiosi IAM-hankkeelle on olemassa? Millaisia vaatimuksia heillä on?
 • Vaatimusten priorisointi

Harjoitustyön tulosten esittely ja analyysi, tulkinta IAM-termeille

12.00 - 13.00

Lounas

13.00

IAM Business Case

 • Miten IAM Business Case voidaan rakentaa?

IAM-vaatimusten määrittely

 • Arkkitehtuuri (tekninen arkkitehtuuri, tietomalli)
 • Käyttäjätarinat ja käyttötapaukset
 • Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset
 • Millä tasolla vaatimukset tulisi esittää?
14.15

Kahvitauko

14.30

Harjoitustyö - IAM Business Case (vaatimusten keruun pohjalta)

 • Millainen olisi oman organisaatiosi IAM-projektin business case?

Harjoitustyön tulosten esittely

16.00

Koulutus päättyy

Seuraava koulutus 3.-4.10.2018

Koulutus järjestetään HUONE Kampissa, osoitteessa Malminkatu 30, 00100 Helsinki. Katso koulutuspaikansijainti ja saapumisohjeet

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 3.8. asti

1 445 €/ 945 €

Etuhinta 31.8. asti

1 545 €/ 995 €

Normaalihinta

1 645 €/ 1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Koulutuksen jälkeen

1. Sinulle on perustiedot IAM-käsitteistä ja -termeistä.

2. Ymmärrät, miten IAM toimii osana organisaation prosesseja ja tietojärjestelmiä.

3. Osaat tunnistaa IAM-kokonaisuuksien ongelmakohtia.

4. Sinulla on valmiudet arvioida ja perustella IAM-hanke.

5. Ymmärrät, mitä seikkoja IAM-hankkeissa on tärkeää ottaa huomioon.

 • Kouluttaja

Markus Salo

Senior Consultant, Nixu Oyj

 • Nixu-logo

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu Sinulle, joka työskentelet digitaalisen identiteetin hallinnan parissa yksityisellä tai julkisella sektorilla. Koulutuksesta on erityisesti hyötyä henkilöille, joiden vastuulle kuuluu identiteetin- ja käyttövaltuushallinnan kehittäminen organisaatiossaan.

Tittelisi voi olla esimerkiksi:

 • IAM-manager, tietoturvapäällikkö
 • Järjestelmäpäällikkö, -arkkitehti, -asiantuntija, -suunnittelija
 • Sovelluspäällikkö, -arkkitehti, -asiantuntija, -suunnittelija
 • IT-päällikkö, -asiantuntija, -suunnittelija
 • Koulutus
 • ICT
 • Koulutus
 • Digi & liiketoiminta