Sammio

Digitaalisen palvelun saavutettavuus käytännössä | 12.12.2018 | Huone Tapahtumahotelli, Helsinki

EU-tasoinen saavutettavuusdirektiivi edellyttää sitä, että digitaaliset palvelut ovat kaikille kansalaisille tasa-arvoisesti käytettävissä ja ymmärrettävissä. Kansallinen saavutettavuuslainsäädäntö pyritään samaan voimaan 1.9.2018. Tämän tavoitteen toteutumiseksi vaaditaan verkkosisällön WCAG-saavutettavuuskriteeristön (Web Content Accessibility Guidelines) noudattamista. Miten tämä vaikuttaa verkkosivujen suunnitteluun, luomiseen ja sisällöntuotantoon?

Tässä koulutuksessa avataan kriteerit käytännönläheisesti, pohditaan niiden noudattamisen eri tasojen reunaehtoja ja esitellään keinoja määritellä, vaatia ja testata verkkopalvelun saavutettavuutta kriteerien täyttämiseksi.

Koulutuksessa käsitellään selainpohjaisten digitaalisten palvelujen saavutettavuuden varmistamista käyttöliittymäratkaisujen, toiminnallisten ominaisuuksien ja sisältösuunnittelun tasolla. Koulutus ei syvenny teknologioihin eikä sovellustason ohjelmallisiin ratkaisuihin, vaan niihin sisällön, esitystapojen, merkintäkielen (HTML) ja käyttöliittymien tavallisimpiin valintoihin, jotka vaikuttavat siihen, kuinka saavutettava verkkopalvelusta onnistutaan saamaan.

Tule oppimaan, kuinka kaikille saavutettavia digitaalisia palveluja suunnitellaan!

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

1. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Lähtökohtien kirkastaminen

Yhteinen ymmärrys käsitteistä

 • Mistä puhumme, kun puhumme esteettömyydestä, saavutettavuudesta, käytettävyydestä, responsiivisuudesta, mukautuvuudesta, merkintäkielestä, skriptiratkaisuista tai avustavista teknologioista?

Saavutettava kenelle?

 • Kohderyhmien erityisrajoitteet: Näkökyvyltään rajoittuneet, kuuloltaan rajoittuneet, motorisesti rajoittuneet, kognitiivisilta kyvyiltään rajoittuneet, eksoottisia päätelaitteita käyttävät.
 • Avustavat teknologiat: verkkopalvelujen käyttämisen apuvälineet ja sisältöjen näyttämisen vaihtoehdot.
10.15

Saavutettavuusratkaisujen osa-alueet ja tekijät:

 • Järjestelmäalustat, ohjelmistot ja työkalut, toiminnallisuudet, käyttöliittymäratkaisut, sisältöinformaatio, ulkoasut: mihin valintamme vaikuttavat? Kuka tuottaa ”saavutettavuuden” kuhunkin osa-alueeseen?
 • Selkeä kieli ei ole sama kuin selkokieli. Tekstityön merkitys saavutettavuuden luomisessa.
 • Voiko sisällöntuottaja pelastaa tai pilata saavutettavuuden?

Lait ja standardit

 • Lakien kirjaimen vai hengen noudattaminen? WCAG-kriteeristön historia ja soveltamisohjeet – mitä saavutettavuuskriteerien noudattaminen ”soveltuvin osin” voi tarkoittaa?
 • Kuinka valita tai asettaa saavutettavuustavoitteet omalle verkkopalvelulle?
11.30

Yhteenveto aamupäivästä

 • Mitä verkkopalvelun saavutettavuudesta voidaan vaatia?
 • Kuinka itse määrittelen tavoitteet tai ”saavutettavuusselosteen”?
 • Mitä vaadin, testaan tai seuraan?
12.00

Lounas

13.00

WCAG-kriteeristön tulkinta

Web Content Accessibility Guidelines -kriteeristö käydään läpi havainnollisesti esimerkkien kautta.

Kriteeristön esittämät vaatimukset käsitellään konkreettisesti nostamalla esiin niitä tyypillisiä markkinointiviestinnällisen verkkosivuston esitystapoja, jotka aiheuttavat saavutettavuusongelmia. Esimerkeillä tarjotaan hyviä käytäntöjä, joita julkaisujärjestelmällä tuotettavilla verkkosivuilla tulisi noudattaa.

Havaittavuuden vaatimukset

 • Tekstivastineiden luominen ja tarjoaminen kuville, videoille, graafeille, kuvina näytettäville teksteille ja koristeille; tekstitykset ja ääniselitteet.
 • Sisällön ymmärrettävyys eri päätelaitteilla: oikeanlaiset HTML-rakenteet, taulukot, lomakkeiden merkitseminen, visuaalisesta taitosta riippumaton sisältörakenne.
 • Sisällön näkeminen ja kuuleminen: värien käyttö, kontrastit, tekstikoon muuttaminen, äänet.

Hallittavuuden vaatimukset

 • Sivuston selailtavuus näppäimistön avulla.
 • Automaattisesti käynnistyvän liikkeen tai päivittyvän sisällön pysäyttäminen, määritellyn aikarajan hallinta, välkkyvät sisällöt.
 • Navigoitavuus kaikilla päätelaitteilla: valikoiden ohittaminen, kehysten ongelmat, yksilöivät sivuotsikot, linkkien tulkittavuus, otsikkotasot, selainfokuksen osoittaminen.

Ymmärrettävyyden vaatimukset

 • Käytetyn kielen merkitseminen, epätavallisten sanojen käyttö, lyhenteiden käyttö.
 • Ennakoitavuus, loogisuus ja johdonmukaisuus termien, elementtien, toimintojen ja rakenteiden käytössä.
 • Lomakkeiden syötteiden ymmärrettävyys: syöttötavat, ohjeistus, virheilmoitukset, korjausmahdollisuudet.

Lujatekoisuuden vaatimukset

 • Lähdekoodin yhteensopivuus eri päätelaitteisiin, selaimiin ja avustaviin teknologioihin.
 • Käyttöliittymäkomponenttien tunnistettavuus ohjelmallisesti: WAI-ARIA -spesifikaatio toiminnallisuuksille.

Yhteenveto ja keskustelua WCAG-kriteeristöstä

 • Millainen saavutettavuuden taso on realistinen? Mitä sisällöntuottajilta voidaan edellyttää?
 • Mitä voidaan testata? Kuka testaa? Mikä on vaikeaa testata?
15.30

Verkkopalveluvastaavan muistilistat

 • Tärkeimmät periaatteet, joita ainakin on syytä noudattaa.
 • Sisällöntuottajien ohjeet: muistilista arkityöhön.
 • Mistä apua saavutettavuuden varmistamiseen?
15.45

Loppukeskustelu ja osallistujien palautteet

Seuraava toteutus 12.12.2018

Koulutus järjestetään Tapahtumahotelli Huoneella, Helsingin Jätkäsaaressa, osoitteessa Länsisatamankatu 16, 00180 Helsinki. Katso koulutuspaikan sijainti ja saapumisohjeet 

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 12.10. asti

1 195 €/ 795 €

Etuhinta 9.11. asti

1 245 €/ 845 €

Normaalihinta

1 295 €/ 895 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua:

1. Ymmärtävät, millä tavoin verkkopalvelun eri osa-alueiden suunnittelussa ja toteutuksessa tehtävät päätökset vaikuttavat lopputulosten saavutettavuuteen.

2. Osaavat valita ja linjata vastuullaan olevan verkkopalvelun saavutettavuustavoitteet.

3. Osaavat vaatia, ohjata ja ohjeistaa verkkopalvelun teknisiä toteuttajia, käyttöliittymäsuunnittelijoita ja sisällöntuottajia tekemään tavoitteiden mukaisia saavutettavuusratkaisuja.

 • Kouluttaja

Virpi Blom

Web Concept & Project Expert, Partner, North Patrol Oy

 

Kenelle koulutus on suunnattu?

Koulutus on suunnattu verkkoviestinnästä vastaaville asiantuntijoille, joiden tehtävänä on huolehtia vastuullaan olevan verkkosivuston saavutettavuudesta.

Koulutus soveltuu esimerkiksi verkkopalvelujen päätoimittajille, käyttöliittymäsuunnittelijoille, projektipäälliköille ja aktiivisille sisällöntuottajille, jotka haluavat omaksua omiin toimintatapoihinsa saavutettavuuden varmistamisen periaatteet.

Katso paikat ja toteutusajankohdat.

Lue lisää