Sammio

Assistentti 2.0 – Muuttuvan maailman asiantuntijataidot | 27. - 28.11.2018 | Tapahtumatalo Bank, Helsinki

Muuttuvan maailman asiantuntijataidot

Assistentin toimenkuva on jatkuvan muutoksen alla. Uudistuvat vaatimukset, aiempaa monipuolinen osaaminen – assistentti on organisaation työtehtävien moniottelija. Pelkkä teknisen tietotaidon lisääminen ei yksin riitä, vaan tarvitaan ennen kaikkea henkisen kapasiteetin päivitystä sekä käytännön työkaluja työssä selviämiseen ja jaksamiseen.

Tämä kahden päivän Assistentti 2.0 -koulutus innostaa ja antaa voimia uusiin haasteisiin. Interaktiivinen ja coachaava tapa kannustaa osallistujia pohtimaan käsiteltäviä asioita itse, pareittain ja pienryhmissä. Omien esimerkkien ja kokemusten jakaminen ryhmässä tukee oppimista toinen toisiltaan. Koulutuksen päätteeksi jokaisella on mukanaan vähintään yksi konkreettinen työkalu, jota voi hyödyntää omassa työssään ja arjessaan.

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

1. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Orientaatio, esittelyt, odotukset ja tavoitteet

10.00

Nykytilanne kartalle

 • Perustehtävän merkitys
 • Assistentin monimuotoinen toimenkuva
 • Siihen tarvittavat taidot
 • Sidosryhmät
 • Kontrolliympyrä
 • Mihin voin/en voi vaikuttaa & päättää

Harjoituksia ja keskustelua kustakin aiheesta

12.00

Lounas

13.00

Päivitetyt vuorovaikutustaidot

 • Uudet sosiaaliset normit
 • Neljä askelta tehokkaaseen vuorovaikutukseen
 • Miten erilaiset reagointitavat vaikuttavat kommunikoinnissa?
 • Palautetaidot

Harjoituksia reagointitavoista sekä palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta

14.30

Fokus ja priorisointi

 • Fokuksen merkitys
 • Aikakäsitys ja ajankäytön järkeistäminen
 • Priorisointityökalu

Harjoitus tehtävien priorisoinnista

15.45

Yhteenveto ja ensimmäisen päivän päätös

2. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Oivallukset eilisestä, orientaatio tähän päivään

9.30

Vastuunkantokyky ja hengenluominen

 • Kokonaisvaltainen vastuullisuus
 • Vastuu ajatuksista, tunteista, tuntemuksista ja teoista
 • Oman asiantuntijuuden haltuunotto
 • Vahvuudet ja niiden vahvistaminen
 • Assistentin rooli hengenluojana

Harjoituksia ja keskustelua kustakin aiheesta

12.00

Lounas

13.00

Assistentti 2.0 - Miten valmistautua muutoksiin?

 • Mikä muuttuu? Mihin ollaan menossa? Mitä uusia taitoja tarvitaan?
 • Henkilökohtainen kehityssuunnitelma aikatauluineen
14.30

Hyvinvoiva assistentti = hyvinvoiva (työ)ympäristö

 • Hyvinvoinnin laajempi näkökulma
 • Miten pidät huolta omasta jaksamisestasi?
 • Konkreettinen toimenpide oman hyvinvoinnin lisäämiseksi

Keskustelua ja hyvinvointilupaus

15.45-16.00

Yhteenveto ja koulutuksen päätös

Seuraava toteutus 27.-28.11.2018

Koulutus järjestetään Tapahtumatalo Bankissa, Helsingin keskustassa, osoitteessa Unioninkatu 20, 00130 Helsinki. Katso koulutuspaikan sijainti ja saapumisohjeet 

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 28.9. asti

1 445 €/ 945 €

Etuhinta 26.10. asti

1 545 €/ 995 €

Normaalihinta

1 645 €/ 1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua?

1. Saat käytännönläheisiä työkaluja alati muuttuvaan työhösi liittyen.

2. Opit löytämään omat vahvuutesi ja arvostamaan omaa asiantuntijuuttasi enemmän.

3. Opit priorisoimaan ja fokusoimaan paremmin.

4. Saat vertaistukea, ideoita ja oivalluksia samojen teemojen parissa toimivilta kollegoiltasi.

5. Löydät itsestäsi piileviä voimavaroja ja uutta motivaatiota työhösi.

 • Kouluttaja

Kaija Solana

Business Coach ja kouluttaja, Intuitivo Oy

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Paras kouluttaja pitkään pitkään aikaan! Koulutuksessa oli erittäin positiivinen, lämmin ja kannustava tunnelma.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Sain välineitä erityisesti omaan keskittymiseen, mikä on se hyödyllisin anti näinä päivinä, kun työn, tiedon ja keskeytysten määrä työssä kasvaa koko ajan.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Intiimi tunnelma, pienellä porukalla päästiin hyvin keskustelemaan aiheista ja saatiinkin paljon keskustelua aikaiseksi. Aihe oli koskettava, vaikkakin asiapitoinen, mutta samalla myös maanläheinen ja jokaiselle tunteita herättävä.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Inspiroiva ympäristö ja inspiroiva kouluttaja sekä sopivan pieni ryhmä saa aikaan vapaata ja luottamuksellista keskustelua. Syntyi sopivasti keskustelua ja kokemusten jakamista.”

Kenelle suosittelemme koulutusta?

Koulutus on tarkoitettu yrityksissä ja organisaatioissa työskenteleville assistenteille ja sihteereille. Erityisesti koulutus sopii niille, joiden toimenkuvaan on tullut tai tulossa muutoksia esim. lisääntyvien työtehtävien myötä.

Tittelisi voi olla esimerkiksi:

johdon sihteeri / assistentti
koulutussihteeri /- assistentti
markkinointisihteeri / -assistentti
myynnin / markkinoinnin sihteeri / assistentti
toimistosihteeri / -assistentti

 • Koulutus
 • Itsensä kehittäminen
 • Koulutus
 • Itsensä kehittäminen