Sammio

Asiantuntija kouluttajana | 5. - 6.6.2018 | Taitotalo Kongressikeskus, Helsinki

Sijoita kouluttajan työkalupakkiin.

Tämä Hands On -koulutus on tehty Sinulle, jonka työnkuvaan kuuluu kouluttamista, perehdyttämistä, valmentamista tai luennoimista. Onko Sinun vastuullasi saada asiakkaat, kollegat tai sidosryhmäläiset oppimaan sekä muuttamaan nykyistä toimintatapaansa ja omaksumaan uusia asioita? Tule mukaan ja hanki kunnon kouluttajan työkalupakki vuodelle 2018!

Asiantuntija kouluttajana -koulutuksen jälkeen osaat:

 • Suunnitella ja toteuttaa motivoivan ja innostavan koulutuksen
 • Pystyt sitouttamaan ja aktivoimaan kohderyhmäsi
 • Osaat ottaa ihmisten erilaiset oppimistyylit huomioon parhaita viestintätapoja suunitellessasi

Completo DISC henkilökohtainen kouluttajaprofiili kuvaa toimintatapaasi ja kompetenssejasi koulutustehtävissäsi. Profiili selkiyttää sinulle vahvuutesi ja kehittämiskohteesi asiantuntijakouluttajana ja tukee niin erilaisille ihmisille kouluttamista kuin pedagogisia osaamisen välitystaitoja. Profiili on räätälöity, kansainvälisesti validoitu disc- malliin perustuva analyysi. Profiilissa on sinulle myös yksilöllisiä ohjeita!

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

1. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Kouluttajataidot ja erilaiset kouluttamisen muodot

•  Kouluttamisen monet muodot: kouluttaminen, luennointi, opettaminen vai valmentaminen?
•  Kouluttajan tärkeät onnistumisen taitoalueet
•  Miten saan aikaan hyvän ryhmähengen ja teen koulutuksestani kiinnostavan?
•  Motivoinnin merkitys koulutuksen onnistumiselle
•  Kouluttajan vuorovaikutustaidot – kaiken a ja o!

Kouluttaminen ja vuorovaikutus

•  Asiantuntijasta hyväksi kouluttajaksi
•  Vuorovaikutuksen lainalaisuudet kouluttamisessa
•  Millainen itse olet kouluttajana?

12.00-13.00

Lounas

Erilaiset oppimistyylit ja erityyliset kouluttajat

•  Käyttäytyminen ja erilaiset oppimistyylit
•  Ihmisten luontainen erilaisuus, mistä siinä on kyse?
•  Mitä olennaisia eroja on erityylisten tavoissa oppia?
•  Kommunikointi eri tyyleillä

Henkilökohtaisen Completo DISC –kouluttajaprofiilin purku

•  Henkilökohtainen Completo DISC –palaute: Myönteistä palautetta omasta käyttäytymis- ja kouluttajatyylistä
•  Omien vahvuuksien löytäminen ja niiden päälle rakentaminen

Harjoitus 2: Oman kouluttajatyylin vahvuudet ja haasteet
Harjoitus 3: Miten avaan koulutustilaisuuden siten, että saan viestini perille?

Erityyliset koulutettavat ja heidän tunnistamisensa

•  Oman kouluttajatyylin mukauttaminen ja muiden oppimistyylien huomioiminen
•  Miten tunnistan erityyliset koulutettavat?
•  Motivoiminen ja koulutuksen tavoitteisiin sitouttaminen eri tyyleillä

Harjoitus 4: Miten varmistan koulutuksen onnistumisen erilaisten koulutettavien kanssa?

16.00

Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

2. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Kouluttamisen tyylit

•  Mitä opin eilen ja miten hyödynnän Completo DISC:iä kouluttajan työssäni?
Suunnittelutehtävä: Seuraavat askeleet

Minä kouluttajana -harjoitus

•  Rakentavaa palautetta kouluttajalta ja ryhmäläisiltä

Koulutuskokonaisuus haltuun: Koulutuksen suunnittelu, rakenne ja sisältö

•  Toimivan koulutuksen suunnittelu ja rakenne
•  Harjoitus tekee mestarin!
•  Erilaiset harjoitukset, tehtävät, esimerkit
•  Miten rakennat hyvän koulutusmateriaalin?
Harjoitus 5: Miten rakennat toimivan koulutussuunnitelman?

12.00-13.00

Lounas

Tilannehallintakeinot

•  Erikokoisten ryhmien kouluttaminen
•  Olennaiseen keskittyminen ja fokusointi
•  Koulutuksen rytmittämisen käytännön keinoja
•  Toimivia aktivointikeinoja

Valmennuksellisia elementtejä koulutukseen

•  Oman persoonan näkyminen
•  Aidon läsnäolon tärkeys
•  Aktiivisen kuuntelemisen ja havainnoinnin merkitys
•  Hyvillä kysymyksillä laatua koulutukseen
Harjoitus 6: Osaanko kuunnella, kysynkö oikein?

Haasteelliset koulutustilanteet ja hankalat koulutettavat

•  Muutostilanteessa kouluttaminen
•  Työkaluja haasteellisten henkilöiden kouluttamiseen
Harjoitus 7: Haasteellinen koulutettava, miten toimin?

Kehittyvä kouluttaja – miten tästä eteenpäin?

Harjoitus 8: Kouluttajan oma kehittämiskartoitus

16.00

Koulutus päättyy

Seuraava toteutus 5.-6.6.2018

Koulutus järjestetään Taitotalon Kongressikeskuksessa, osoitteessa Valimotie 8, 00380 Helsinki. Katso koulutuspaikan sijainti ja saapumisohjeet 

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 6.4. asti

1 445 €/ 945 €

Etuhinta 4.5. asti

1 545 €/ 995 €

Normaalihinta

1 645 €/ 1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua:

1. Saat konkreettisia työkaluja koulutustilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen.

2. Löydät vahvuutesi ja mukavuusalueesi kouluttajana ja opit myös haastamaan niitä.

3. Opit ymmärtämään eri oppimis- ja viestintätyylien vaikutukset koulutustapahtumaan.

4. Saat työkaluja vaativissa tilanteissa kouluttamiseen, esim. muutos, haasteelliset henkilöt.

5. Saat valmennuksellisen näkökulman kouluttamiseen ja opit siihen liittyviä taitoja.

 • Kouluttaja

Tuija Aro

valmennusjohtaja, Completo Consulting

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Koulutus oli todella kiva, koska Maria laittoi meidät itse ajattelemaan ja tekemään sitä oppimistyötä. Todella intensiivinen, mutta erittäin antoisa. Ilo kuunnella ja seurata ammattilaista!”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Iso kiitos Marialle, erittäin hyvä, selkeä ja miellyttävä kouluttaja”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Koulutus oli tarpeeksi intensiivinen ja aihe niin mielenkiintoinen, että kotiin viemistä jäi paljon!”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Koulutusryhmän koko oli todella hyvä. Kouluttaja onnistui luomaan hyvän oppimisilmapiirin ryhmään.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Asioilla oli hyvä raamikehys, johon koulutuksessa tartuttiin sekä käytännössä ja teoriassa. Sain ”lihaa luitten ympärille” eli työkaluja ja järjestelmällisen tavan suunnitella ja pitää omia koulutuksia. Konkreettisuudesta iso plus.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Erittäin hyvä koulutustyyli, pirteä ja hyvä huumori.”

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Sinulle, jonka tehtäviin kuuluu
– sisäisten tai ulkoisten asiakkaiden
– yhteistyökumppaneiden
– tiiimisi tai työyhteisösi
– tai muiden sidosryhmien perehdyttäminen, opastaminen tai kouluttaminen.

Toimit esim.
– esimiehenä
– kehittämiskonsulttina
– oto-kouluttajana
– asiakas- tai tuotevastuullisena
– henkilöstön kehittämistehtävissä
– perehdytys-, työnopastus- tai muissa organisaatiosi tukitoiminnoissa.

Koulutus soveltuu erinomaisesti myös Sinulle, joka tuotteiden ja prosessien uudistuessa tai uusien järjestelmien ja ohjelmien käyttöönotossa annat käyttö- ja tukikoulutusta.

 • Koulutus
 • Markkinointi & viestintä