Sammio

API-hallintaa Leanisti | 12. - 13.12.2018 | Huone Tapahtumahotelli, Helsinki

Alustatalous ja digitaalisuus vaativat API-rajapintoja ja uusia toimintamalleja

Digitalisaation myötä liiketoimintamallit muuttuvat ja organisaation palveluvalikoimaan tulee myös rajapintoja tietoon tai toimintalogiikkaan, API-rajapintoja.

Suurin este APIen kehittämiselle on yhteisen ymmärryksen kielen, työkalujen ja menetelmien puute. Ratkaisuja tarvitaan liiketoiminnan ja teknologian kehittäjien, ylläpitäjien sekä rajapintojen käyttäjien, myyjien, markkinoiden ja ostajien avuksi.  APIt ovat se silta joka yhdistää liiketoimintatarpeet ja mallit tekniseen kyvykkyyteen.

Kurssilla tehdään käytännön case-harjoituksia ja tutustutaan aitoihin esimerkkeihin API-rajapinnoista ja niiden kehityksestä ja hallinnasta. Opit miten Lean-menetelmät, Canvas-mallit ja Minimum Viable Architecture -menetelmä yhdistettynä API-hallinnan työkaluihin ja käytäntöihin parantavat yrityksen ketteryyttä ja tehokkuutta.

Voit jatkaa kurssilla mallintamiesi API-ratkaisujen työstämistä heti koulutuksen jälkeen. Saat luennoista, esimerkeistä ja harjoituksista myös vastauksia siihen miten API-kehityksessä huomioidaan tietoturva, tietosuoja, lainsäädäntö ja muut ei-toiminnalliset vaatimukset ja kuinka niiden selvittäminen onnistuu kivuttomasti. Vaatimusten avulla selviää myös mitä kannattaa API-hallinnan menetelmien ja -työkalujen valinnassa huomioida ja miksi niitä tarvitaan.

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

Päivä 1

8.30

Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00-10.15

Miksi API-rajapintoja tarvitaan ja miten ne liittyvät liiketoimintaan?

 • Mikä on API? Miten se eroaa perinteisestä integraatiosta tai käyttöliittymistä?
 • 4 A:ta: alustatalous, asiakaskokemus, arvoketjut ja API-rajapintojen rooli näiden tukena?
 • Miten API-kehitys nivoutuu palveluiden ja digitaalisten palveluiden kehitykseen?

Harjoitus: Palvelupolku omien, ostettujen ja lainattujen APIen avulla

10.30

API- ja mikropalvelukehityksen vaatimukset liiketoiminnan ja IT:n taholta

 • Kuinka liiketoiminnan tarpeet, tekniikan tuomat mahdollisuudet ja IT:n vaatimukset yhdistetään?
 • Miksi API-rajapintoihin liittyvät liiketoimintamallit ja liiketoimintatavoitteet on tärkeää ymmärtää ennen API-hallinnan prosessien ja työkalujen käyttöönottoa?

Harjoitus: API-rajapinnan ja sen toteuttavien palveluiden mallinnus API-käyttäjien tarpeista lähtien

12.00

Lounas

13.00

APIn anatomia: liiketoimintatarpeista teknisiin vaatimuksiin

 • API-käyttäjien tarpeet toteuttavien ominaisuuksien ideointi ja suunnittelu
 • Miten palvelupolku pilkotaan API-rajapinnoiksi ja mikropalveluiksi?
 • API-liiketoimintamallit, lisäarvo, liikevaihto ja kustannukset
14.15

Kahvitauko

14.30

API-rajapintaa käyttävien palveluiden tarpeet, APIen käyttöönotto ja kehittäjäkokemus

 • Miten huomioidaan API-rajapintoja käyttävien palveluiden ja kehitystiimien erityistarpeet riittävän ajoissa?
 • Miten arvotetaan eri käyttäjäryhmien erityistarpeiden ratkaiseminen? Ovatko ne API-tarjoajan ongelma?
 • Nopeus, rinnakkainen kehitys, laatu ja oikein kohdistetut resurssit eli miksi ja miten kannattaa organisoida vuorovaikutus sisäisten ja ulkoisten API-käyttäjien kanssa heti kehityksen alusta saakka?
 • API-hallinnan rooli API-käyttäjien ja -kehittäjien hallinnoinnissa ja kehittäjäkokemuksessa

Harjoitus: Kehittäjätarpeiden huomioiminen ja vaikutusten arviointi simulaatiopelin avulla

16.00

Päivä päättyy

Päivä 2

8.30

Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00-10.15

API-hallinta: mikä se on ja mihin sitä tarvitaan?

 • API-hallintaprosessina ja palveluna, API-hallintatyökalujen tarpeellisuus?
 • API-hallintatyökalut eri pilvialustoissa: Azure, Bluemix, AWS
 • Erilliset API-hallintatyökalut mm. Mulesoft, Oracle, Tyk, Kong, Red Hat
 • Miten liiketoimintatarpeet ja pilvi-/hybridistrategiat ja ekosysteemistrategiat vaikuttavat API-hallintavälineen valintaan

Demo

10.30

API- ja mikropalveluarkkitehtuurin suunnittelu

Harjoitus: APIn prototyyppi, ensimmäisen vaiheen toteutus ja skaalautuminen

12.30

Lounas

13.00

API-rajapintojen ja mikropalveluiden tietoturva ja tietosuoja

 • Julkiset APIt, kumppani APIt ja sisäiset APIt
 • Kuluttajat vs. yritysasiakkaat vs. sisäiset käyttäjät
 • Erilaiset API-kuluttajasovellukset: web-sivustot, mobiiliapplikaatiot, IoT-laitteet, chatbotit, smart contractit, palvelinohjelmistot
 • Nykyiset käyttäjähallintaratkaisut, OpenID Connect ja JWT-tokenit yhdistettynä API-hallintaan
 • Tietoturvan ja tietosuojan suunnittelu, OWASP-suositukset ja eri maiden ja kohdealueiden lakisääteiset vaatimukset

Harjoitus: Tietoturva- ja tietosuojavaatimusten arviointi esimerkki-APIlle

14.15

Kahvitauko

14.30

API-kehittäminen jatkuvana toimintana

 • APIOPS -toimintamalli osana muita prosesseja ja DevOps-toimintaa
 • Versiointi, julkaiseminen, dokumentointi ja testaaminen
 • Häiriönhallinta ja käyttäjätuki
 • API-julkaisujen automatisointi
 • Mittaaminen ja jatkuva parantaminen

Harjoitus: Oman API-osaamisen ja oman organisaation API-toiminnan kehittämistarpeiden ja haasteiden arviointi

16.00

Päivä päättyy

Seuraava koulutus 12.-13.12.2018

Koulutus järjestetään Tapahtumahotelli Huoneella, Helsingin Jätkäsaaressa, osoitteessa Länsisatamankatu 16, 00180 Helsinki. Katso koulutuspaikan sijainti ja saapumisohjeet 

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 12.10. asti

1 445 €/ 945 €

Etuhinta 9.11. asti

1 545 €/ 995 €

Normaalihinta

1 645 €/ 1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua:

1.  Opit mistä API-rajapinnoissa, mikropalveluissa ja niitä hyödyntävissä uusissa teknologioissa ja pilvialustoissa on kysymys.

2. Tiedät miten APIt suunnitellaan liiketoimintalähtöisiksi, turvallisiksi ja tarkoituksen mukaisiksi käyttäjäryhmä (julkinen, kumppanit, sisäiset) huomioiden.

3. Tiedät mitä API-kehitys on. miten sitä tehdään leanisti DevOps (tai pikemminkin  APIOPS) hengessä ja miten se liittyy muiden palveluiden kehitykseen.

4. Osaat toimia API-kehityksen tuoteomistajana, arkkitehtina, palveluvastaavana tai tilaajana.

5. Tunnet API-hallinnan keskeiset menetelmät ja työkalut ja osaat käyttää niitä hyödyksi.

DevOps -hengessä liiketoiminnan ja IT:n väliset kuilut poistuvat, muuttuvat tai siirtyvät toiseen kohtaan, parempi näkyvyys mittaamisen kautta palveluiden asiakastyytyväisyyteen, toimintaan ja laatuun kasvattaa ymmärrystä eri osapuolten välillä.

Koulutuksessa opit mitä APIt ovat, miksi APIt ja organisaation liiketoimintamalit liittyvät kiinteästi yhteen ja miksi APIt ovat digitaalisia tuotteita. Ymmärrät APIen erityispiirteet osana teknisiä ratkaisuja ja tiedät miten APIt eroavat integraatioista. Tutustut API-kehityksen ja hallinnan menetelmiin ja tiedät miten APIt, mikropalvelut ja erilaiset uudet API-rajapintoja hyödyntävät teknologiat ovat ja miten ne liittyvät toisiinsa.

 • Kouluttaja

Marjukka Niinioja

Founding Partner, Osaango Oy

Koulutuksesta sanottua:

 • ”Käytännön esimerkit ja materiaali (ja siinä olevat linkit) todella hyviä.”

 • ”Kurssi antoi hyvän ymmärryksen mitä APIlla tarkoitetaan ja inspiroi kokeilemaan niin apien tekemistä kuin oman sovelluksen tekemistä muien apeja käyttäen :)”

 • ”Asiantunteva ja rento kouluttaja, jota oli mukava kuunnella. Koulutus oli kattava paketti mielenkiintoista asiaa. Antoi ajattelemisen aihetta ja eväitä omaan työhön.

 • ”Kokonaiskuvan anto käsiteltävästä aihealueesta onnistui hyvin.”

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu organisaatioiden liiketoiminnan tai IT:n parissa työskenteleville.

Tittelisi/työnkuvasi voi olla esimerkiksi:

 • digitaalistenpalveluiden ja tietojärjestelmien kehittäjä
  /asiantuntija/suunnittelija
 • järjestelmäpäällikkö/-arkkitehti/-asiantuntija/-suunnittelija
 • kehitysjohtaja/-päällikkö
 • asiakkuus- ja liiketoimintajohtaja/-päällikkö/-vastaava
 • projekti- tai palvelupäällikkö
 • yritys-/tieto-/ratkaisu-/tai integraatioarkkitehti
 • ohjelmistoarkkitehti tai -kehittäjä
 • Koulutus
 • ICT