Sammio

Alisuoriutumisen johtaminen | 30. - 31.10.2018 | Finlandia-talo, Helsinki

Ohjelma

1.päivä, Ti 30.10.2018

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Tervetuloa, puheenjohtajan avaussanat

Riitta Hyppänen, toimitusjohtaja, kouluttaja, CM & HR Consulting

9.10

Miten otan alisuoriutumisen puheeksi?

 • Haastavan työntekijän kohtaaminen keskusteluissa – miten etenen?
 • Mitä työkaluja on olemassa puuttumiseen ja keskusteluihin?
 • Kuinka hoidan alisuoriutumiseen liittyvät tilanteet siten, että työntekijällä säilyy reilu ja oikeudenmukainen kokemus tilanteesta?

Minna Berg, HR Director, Maillefer

10.00

Case: Toimiva ja ennakoiva prosessi alisuoriutumisen kitkemiseksi

 • Miten osaamisen johtaminen, analysointi ja varmistaminen liittyy alisuorittamiseen?
10.50

Kahvitauko

11.10

Alisuoriutumisen ennaltaehkäiseminen, Case Kauppa

 • Itsensä johtaminen työkaluna tiimin johtamisessa
 • Vaikuttamisen työkaluja
 • Alisuoriutuminen osana suorituksen johtamista

Tapio Syrén, Employment Counsel, Kesko

12.00

Lounas

13.00

Mikä on alisuoriutumista ja mitä näyttöä alisuoriutumisesta tarvitaan?

 • Asiantuntijatehtävässä suorituksen laadullinen arviointi ja mittarit
 • Kuinka laadullisia mittareita todennetaan ja dokumentoidaan?
13.30

Alisuoriutumisen ensimerkit – mitä tehdä?

 • Kuinka saan esimiehet puutumaan heti, kun ensimerkkejä alisuoriutumisesta näkyy?
 • Mistä esimiehet saavat rohkeutta ja uskallusta puuttua alisuoriutumiseen?
 • Mitä työnantajan pitää omalta osaltaan huolehtia ennen kuin puuttuu alisuoriutumiseen?
14.00

Kahvitauko

 

14.20

Miten teen konkreettisen kehittymissuunnitelman alisuorittajalle?

 • Miten seuraan suunnitelman etenemistä ja johdan sitä aktiivisesti oikeaan suuntaan?
 • Jos henkilö ei vain saakaan ”nostettua” suoritustasoa –  mitä sitten?
15.00

KEYNOTE: Järkytä avoimuudella: näin avoimuuteen tähtäävä johtamistyyli auttaa esimiestä alisuoriutumisen ennaltaehkäisemisessä

 • Alisuoriutumisen juurisyyt voivat olla epämiellyttäviä esimiehen kannalta
 • Suorituskykyinen kulttuuri lähtee oikeista olosuhteista – mutta millaisia ne ovat?
 • Itsensä johtamisen merkitys kasvaa uusien orgnisoitumisen tapojen myötä – johtaminen muuttaa muotoaan mutta ei menetä painoarvoaan
 • 70% vai 100% kokonaispotentiaalista? Kyky piilevän potentiaalin tunnistamiseen ja hyödyntämiseen on harvinainen mutta sitäkin tärkeämpi taito esimiehellä.

Aki Ahlroth, valmentaja, kirjoittaja, Leadelight

15.50

Puheenjohtajan yhteenveto päivästä

Riitta Hyppänen, toimitusjohtaja, kouluttaja, CM & HR Consulting

16.00

Ensimmäinen päivä päättyy

2.päivä, Ke 31.10.2018 Alisuoriutumisen juridiikka -koulutuspäivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Tervetuloa, johdanto päivään

9.10

Työsuhde ja direktio – keskeiset seikat

 • Miten työsuhde määritellään?
 • Työnantajan direktio-oikeuden rajat ja merkitys kokonaisharkinnassa
 • Erityisesti työntekijän lojaliteettivelvoitteesta – miten alisuoriutumistapaukset arvioidaan?
10.50

Kahvitauko

11.10

Mitä juridisia keinoja työnantajalla on puuttua henkilön alisuoriutumiseen?

 • Mitä alisuoriutuminen on ja mitä se ei ole?
 • Mitä työntekijältä voi kohtuudella edellyttää?
 • Alisuoriutuminen työsuhteen päättämisperusteena
 • Prosessit ja menettelytavat
12.00

Lounas

13.00

Mitä juridisia keinoja työnantajalla on puuttua henkilön alisuoriutumiseen?

 • Jatkuu
 • Uuden oikeuskäytännön opit tutuiksi
13.50

Case-tapausten läpikäynti

14.20

Kahvitauko

14.40

Case-tapausten läpikäynti

16.00

Päivän yhteenveto

16.10

Seminaari päättyy

Kouluttajina:

Anu Waaralinna, asianajaja, Roschier

Anu Waaralinna on erikoistunut työoikeuteen, yritysjärjestelyihin sekä riitojen ratkaisemiseen. Hänen asiantuntemuksensa kattaa kaikki työsuhteisiin liittyvät näkökohdat ja hän on jo useiden vuosien ajan neuvonut työnantajia työoikeudellisissa kysymyksissä. Ennen siirtymistään asianajopuolelle hän on toiminut lakimiehenä teollisuudessa erikoistumisalueinaan työ- ja ympäristöoikeudelliset kysymykset. Hän on myös suosittu luennoitsija niin kotimaassa kuin kansainvälisesti aiheenaan työoikeuteen liittyvät kysymykset.

 

Tapio Syrén, Employment Counsel, Kesko

Tapio Syrén toimii Keskolla konsernin työsuhdejuristina ja hänellä on laajaa käytännön kokemusta tuhansien tapausten kautta. Hän avustaa työnantajaa työsuhdeasioissa kokonaisvaltaisesti miettien myös juridisen vastauksen implementoimista käytännön johtamiseen, johon hän on saanut opit suoritettuaan MBA-opinnot Aalto EE:ssä. MBA tutkinnon pääaineena hänellä oli muutos- ja henkilöstöjohtaminen.