Sammio

Alisuoriutumisen johtaminen | 30. - 31.10.2018 | Alma-talo, Helsinki

Ohjelma

1.päivä, Ti 30.10.2018

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Tervetuloa, puheenjohtajan avaussanat

Riitta Hyppänen, toimitusjohtaja, kouluttaja, CM & HR Consulting

9.10

Ennakoiva prosessi alisuoriutumisen kitkemiseksi

 • Miten osaamisen johtaminen, analysointi ja varmistaminen liittyy alisuorittamiseen?

Tapio Koskimaa, työhyvinvointipäällikkö, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

10.00

Miksi puuttuminen on vaikeaa?

 • Miksi aikaillaan, katsotaan läpi sormien, pelätään?
 • Virheelliset ja näennäiset ongelmien käsittelytavat
 • Puuttumattomuuden seuraamukset

Pekka Järvinen, organisaatiopsykologi, Organisaatiokonsultointi Praxis Oy

10.50

Kahvitauko

11.10

Alisuoriutumisen ennaltaehkäiseminen, Case Kauppa

 • Itsensä johtaminen työkaluna tiimin johtamisessa
 • Vaikuttamisen työkaluja
 • Alisuoriutuminen osana suorituksen johtamista

Tapio Syrén, Employment Counsel, Kesko

12.00

Lounas

13.00

Miten otan alisuoriutumisen puheeksi?

 • Haastavan työntekijän kohtaaminen keskusteluissa – miten etenen?
 • Mitä työkaluja on olemassa puuttumiseen ja keskusteluihin?
 • Kuinka hoidan alisuoriutumiseen liittyvät tilanteet siten, että työntekijällä säilyy reilu ja oikeudenmukainen kokemus tilanteesta?

Minna Berg, henkilöstöjohtaja, Maillefer

 

13.30

Alisuoriutumisen ensimerkit – mitä tehdä?

 • Kuinka saan esimiehet puuttumaan heti, kun ensimerkkejä alisuoriutumisesta näkyy?
 • Mistä esimiehet saavat rohkeutta ja uskallusta puuttua alisuoriutumiseen?
 • Mitä työnantajan pitää omalta osaltaan huolehtia ennen kuin puuttuu alisuoriutumiseen?

Harri Hietaranta, Senior Chief Legal Adviser, HR Legal & Labour Relations, Danske Bank

 

14.00

Kahvitauko

 

14.20

Millaisia esimiehen ammattijohtamisvalmiuksia alisuoriutujien johtaminen tarvitsee?

 • Miltä näyttää seminaariin osallistujien ammattijohtamisvalmiudet ja millä alueella olisi kehitettävää?

 Osallistujat saavat halutessaan oman ammattijohtamisvalmiusprofiilinsa ja johtamisen kehittämiskohteet!

 Anne Kujala, henkilöstöpäällikkö, HUS

 

15.00

KEYNOTE: Järkytä avoimuudella: näin avoimuuteen tähtäävä johtamistyyli auttaa esimiestä alisuoriutumisen ennaltaehkäisemisessä

 • Alisuoriutumisen juurisyyt voivat olla epämiellyttäviä esimiehen kannalta
 • Suorituskykyinen kulttuuri lähtee oikeista olosuhteista – mutta millaisia ne ovat?
 • Itsensä johtamisen merkitys kasvaa uusien orgnisoitumisen tapojen myötä – johtaminen muuttaa muotoaan mutta ei menetä painoarvoaan
 • 70% vai 100% kokonaispotentiaalista? Kyky piilevän potentiaalin tunnistamiseen ja hyödyntämiseen on harvinainen mutta sitäkin tärkeämpi taito esimiehellä.

Aki Ahlroth, valmentaja, kirjoittaja, Leadelight

15.50

Puheenjohtajan yhteenveto päivästä

Riitta Hyppänen, toimitusjohtaja, kouluttaja, CM & HR Consulting

16.00

Ensimmäinen päivä päättyy

2.päivä, Ke 31.10.2018 Alisuoriutumisen juridiikka -koulutuspäivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Tervetuloa, johdanto päivään

9.10

Työsuhde ja direktio – keskeiset seikat

 • Miten työsuhde määritellään?
 • Työnantajan direktio-oikeuden rajat ja merkitys kokonaisharkinnassa
 • Erityisesti työntekijän lojaliteettivelvoitteesta – miten alisuoriutumistapaukset arvioidaan?
10.50

Kahvitauko

11.10

Mitä juridisia keinoja työnantajalla on puuttua henkilön alisuoriutumiseen?

 • Mitä alisuoriutuminen on ja mitä se ei ole?
 • Mitä työntekijältä voi kohtuudella edellyttää?
 • Alisuoriutuminen työsuhteen päättämisperusteena
 • Prosessit ja menettelytavat
12.00

Lounas

13.00

Mitä juridisia keinoja työnantajalla on puuttua henkilön alisuoriutumiseen?

 • Jatkuu
 • Uuden oikeuskäytännön opit tutuiksi
13.50

Case-tapausten läpikäynti

14.20

Kahvitauko

14.40

Case-tapausten läpikäynti

16.00

Päivän yhteenveto

16.10

Seminaari päättyy

Kouluttajina:

Anu Waaralinna, asianajaja, Roschier

Anu Waaralinna on erikoistunut työoikeuteen, yritysjärjestelyihin sekä riitojen ratkaisemiseen. Hänen asiantuntemuksensa kattaa kaikki työsuhteisiin liittyvät näkökohdat ja hän on jo useiden vuosien ajan neuvonut työnantajia työoikeudellisissa kysymyksissä. Ennen siirtymistään asianajopuolelle hän on toiminut lakimiehenä teollisuudessa erikoistumisalueinaan työ- ja ympäristöoikeudelliset kysymykset. Hän on myös suosittu luennoitsija niin kotimaassa kuin kansainvälisesti aiheenaan työoikeuteen liittyvät kysymykset.

 

Tapio Syrén, Employment Counsel, Kesko

Tapio Syrén toimii Keskolla konsernin työsuhdejuristina ja hänellä on laajaa käytännön kokemusta tuhansien tapausten kautta. Hän avustaa työnantajaa työsuhdeasioissa kokonaisvaltaisesti miettien myös juridisen vastauksen implementoimista käytännön johtamiseen, johon hän on saanut opit suoritettuaan MBA-opinnot Aalto EE:ssä. MBA tutkinnon pääaineena hänellä oli muutos- ja henkilöstöjohtaminen.