Sammio

WIN-WIN neuvottelija | 30. - 31.1.2018

Neuvottelustrategian luominen, neuvottelukumppanin ”lukeminen” ja päämäärätietoinen pyrkiminen kohti tavoitetta kuuluvat tämän päivän työelämän avaintaitoihin.

Strateginen toiminta ja tarkkaan mietityt neuvottelutavoitteet tuovat yrityksille euroissa mitattavia hyötyjä. Hyvin neuvotelluilla sopimuksilla on mahdollisuus säästää omaa työtä, vaivaa, aikaa ja rahaa. Silti näihin avaintaitoihin panostetaan yllättävän vähän. Valmennuksen pääasiallinen tavoite on opettaa ihmisiä suunnittelemaan ja hiomaan neuvottelustrategioitaan ja saavuttamaan ennaltasuunnitellut neuvottelutavoitteet.

Investointi neuvottelutaidoissa kouluttautumiseen maksaa itsensä varmasti takaisin!

Completo DISC esimiehen henkilökohtainen neuvottelijan profiili kuvaa toimintatapaasi ja kompetenssejasi neuvottelemisessa ja vaikuttamistaidoissasi. Profiili selkiyttää sinulle vahvuutesi ja kehittämiskohteesi. Profiili on täysin räätälöity, kansainvälisesti validoitu disc- malliin perustuva analyysi. Profiilissa on sinulle myös yksilöllisiä ohjeita kuinka toimia tehokkaammin kaikenlaisissa neuvottelutilanteissa.

CompletoDisc-220x120

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

1. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Vuorovaikutuksen lainalaisuudet

 • Tavoitteet ja esittäytyminen
 • Jäävuori
  • Inhimillisen vuorovaikutuksen elementit
12.00-13.00

Lounas

 Käyttäytymistyylit ja henkilökohtainen palaute

 • Käyttäytymisen teoria ja tutkimukset
 • Käyttäytymistyylit Completo DISC -mallin mukaan
 • Miten tyylit näkyvät käytännön neuvottelemisessa?
 • Miten motivoit erityylisiä ihmisiä päätöksentekoon?
 • Priorisointi ja asioiden näkemys- ja painotuserot erilaisten ihmisten kanssa
 • Miten käytät ihmistuntemustasi ja Completo DISC -mallia hyvän neuvottelun käytännön työvälineenä?
 • Henkilökohtainen Completo DISC -profiili ja tulosten tulkinta

HARJOITUS

Luottamuksen rakentaminen

 • Luottamuksen osa-alueiden rakentaminen
  • Miten luottamus syntyy?
  • Avoimuus
  • Suoruus
  • Hyväksyntä
  • Uskottavuus
 • Luottamuksen perusta ja vuorovaikutus
 • Luottamuksellisen ilmapiirin rakentaminen
 • Luottamus käyttäytymistyyleittäin
 • Voiko menetetyn luottamuksen rakentaa uudelleen?

LUOTTAMUSHARJOITUKSIA

16.00

Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

2. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Mukauttaminen ja joustavuus neuvotteluissa

 • Toiminnan mukauttaminen
 • Mitä joustavuus on neuvottelutilanteissa?
 • Tilanneherkkyys ja -hallinta

HARJOITUKSIA

Neuvotteluprosessi

 • Järjestelmällinen neuvotteluprosessi
  • Neuvottelustrategioiden kehittäminen
  • Tavoiteorientoitunut vaiheiden käsittely
  • Oman käyttäytymistyylin mukauttaminen neuvotteluprosessiin
 • Miten valmistautua neuvotteluosapuolen tyyliin versus oma käyttäytymistyyli
  • Paljonko etua saat tyylien hallinnalla neuvottelutilanteessa?
  • Win-Win-neuvottelun rakentaminen
12.00-13.00

Lounas

Ristiriitojen hallinta neuvotteluissa

 • Ihmissuhdekemian hallinta
 • Tunteen hallinta hankalissa tilanteissa
 • Toisen tunteen ohjaaminen neuvottelutilanteessa

Kokonaisviestintä kohdalleen

 • Viestinnän kielet
  • Sanallinen viestintä
  • Sanaton viesti, ele- ja ilmekieli
 • Ensivaikutelma
 • Vaikuttavuus ja karisma

Neuvottelutilanteet

 • Suunnitelman rakentaminen
  • Prosessin vaiheittainen suunnitelma omasta realistisesta casesta
  • Palaute suunnitelmasta
 • Käytännön neuvottelutilanteiden harjoittelu
  • Eri rooleissa toimiminen
  • Suoraa palautetta harjoituksista kouluttajalta ja osallistujilta
 • Jälkikäteismallitus harjoituksen pohjalta

NEUVOTTELUHARJOITUKSIA

16.00

Koulutus päättyy

Seuraava koulutus 30.-31.1.2018

Koulutus järjestetään Helsingissä, sijainti tarkentuu myöhemmin. Lisätietoja koulutuspaikoista

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 8.9. asti

1 445 €/ 945 €

Normaalihinta

1 645 €/ 1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua?

1. Opit asettamaan neuvottelutavoitteita ja saavuttamaan ne tuloksellisesti.

2. Opit läpiviemään neuvotteluprosessin ja käyttämään eri neuvottelustrategioita.

3. Opit tunnistamaan neuvottelutyylisi – teet henkilökohtaisen Completo DISC -profiilin, josta saat henkilökohtaisen palautteen.

4. Ymmärrät, ettet ole hävinnyt, vaikkei ensimmäinen neuvottelusuunnitelma toimisikaan. Opit mukautumaan ja joustamaan neuvotteluissa saavuttaen silti parhaan mahdollisen lopputuloksen.

5. Opit säilyttämään itseluottamuksesi neuvottelutilanteissa ja rakentamaan luottamuksellisen ilmapiirin.

 • Kouluttaja

Satu Pitkämäki

Completo Consulting Oy, CEO, Founder, Coach

 • Koulutus on saanut sisällöltään arvosanaksi 4,8/5!

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Hyvä henki, ilmapiiri, kiinnostavasti esitetty, asia kerrattiin useammalta kantilta.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Koulutuksen aikana oli paljon hyvää keskustelua osallistujien kesken. Sisältö mukautui osallistujille tärkeiden asioiden mukaisesti.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Mahdollisesti elämäni tärkein koulutus.”

Kenelle suosittelemme koulutusta?

 • Sinulle, joka osallistut myynti-, osto- tai sopimusneuvotteluihin ja haluat kehittää käytännön taitoja onnistuneen neuvottelutuloksen aikaansaamiseksi
 • Myynti- tai markkinointitehtävissä toimiville
 • Projektien ja tiimien vetäjille
 • Sopimusneuvottelijoille
 • Toimitusjohtajille
 • Yrityksen ostoista ja hankinnoista vastaaville henkilöille ja kaikille muille, jotka tarvitsevat työssään neuvottelutaitoja ja haluavat kehittyä vakuuttaviksi neuvottelijoiksi.
 • Koulutus
 • HR