Sammio

Työyhteisöviestintä 2017 | Royal at Crowne Plaza, Helsinki

Ohjelma

1. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Tervetuloa! Puheenjohtajan avaus

Maija Tommila, Toimitusjohtaja, Drum

9.10

KEYNOTE: Työyhteisöviestinnän U-käännös – yksisuuntaisesta viestinnästä kohti vuorovaikutuksellisuutta

 • Ylhäältä saneltu tieto ei enää riitä – miksi ja mitä sen tilalle?
 • Viestinnän muutos kytköksissä työelämän muutokseen
 • Kuinka vuorovaikutuksellisuutta voidaan ihan oikeasti edistää?

Elisa Juholin, Dosentti

10.00

Alas norsunluutornista – kuinka johtaja viestii menestyksekkäästi?

 • Strategian ja tulevaisuuden suunnitelmien viestiminen
 • Kuinka johtaja voi luoda luottamusta ja yhteisöllisyyttä viestinnän keinoin?
 • Osallistava päätöksenteko – myytti vain?

Pekka Sauri, Työelämäprofessori, Helsingin yliopisto

10.50

Kahvitauko

11.10

CASE Länsimetro: Kriisiviestintä vuoden suurimman uutismyrskyn keskellä

 • Organisaation ulkopuolella myrskyää – kuinka seinien sisäpuolella viestittiin?
 • Siivet poikki huhuilta ja epätietoisuudelta – kuinka tehdään luottamusta rakentavaa ja palauttavaa kriisiviestintää?
 • Tiedottamisen tavoitteet ja kanavat
 • Opit matkan varrelta – eli mitä oltaisiin voitu tehdä toisin?

Satu Linkola, Viestintäjohtaja, Länsimetro

12.00

Lounas

13.00

CASE Maanmittauslaitos: Hajallaan mutta yhdessä – monipaikkainen työ ja yhteisöllisyyden kokeminen

 • Monipaikkaisen työn ruusut ja risut
 • Monipaikkaisen työn vaikutukset yhteisöllisyyden kokemiseen
 • Hyväksi havaitut viestintäkanavat ja -mallit hajallaan olevan organisaation viestinnässä

Mervi Laitinen, Viestintäpäällikkö, Maanmittauslaitos

13.50

Kahvitauko

14.10

TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ: Sisäinen viestintä seuraavalle tasolle

Käytännön osio tarjoaa tuoreita näkökulmia ja luovia keinoja modernin sisäisen viestinnän kehittämiseen. Mitkä asiat ovat yleensä esteenä sisäisessä viestinnässä ja kehitystyön tiellä? Millaista viestintää organisaatiosi tekisi, jos kaikki olisi mahdollista? Osio sisältää johdannon lisäksi kuulijoita osallistavia keskusteluita ja harjoituksia. Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa:

 • Moderni ja tehokas sisäinen viestintä – keinot ja kulmakivet
 • Missä ovat usein työyhteisöviestinnän pullonkaulat?
 • Innovatiivisia keinoja sisäisen viestinnän kehittämiselle

Maija Ruokonen, Viestinnän asiantuntija, Viestintä-Piritta

15.45

Puheenjohtajan yhteenveto

15.55

Ensimmäinen päivä päättyy

2. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Tervetuloa! Puheenjohtajan avaus

Heidi Selkäinaho, Työyhteisöviestinnän konsultti, Toimitusjohtaja, Somepoint

9.10

CASE Musti ja Mirri: Kaikki samassa veneessä – sisäinen viestintä kasvun ja muutoksen tukena

 • Sisäisen viestinnän merkitys kasvavassa organisaatiossa
 • Miten Suomen paras työpaikka viestii muutoksessa ja rakentaa vahvaa organisaatiokulttuuria?
 • Vinkit onnistuneeseen muutosviestintään

Mika Sutinen, Osakas, hallituksen jäsen, Musti ja Mirri

10.00

Me-henkeä uusilla keinoilla – Työyhteisöviestinnän johtamisen TOP 5

 • Uusimmat viestintäkanavat ja -työkalut tehostavat viestintää (CASE Efora, mobiili)
 • Miten kannat vastuun, kun viestinnän johtaminen muuttuu ohjaamiseksi?
 • Sisällön ja visuaalisuuden merkitys sisäisen viestinnän työkaluissa
 • Business only – vai saako olla myös hauskaa? (CASE Eckerö Line, sisäinen some)

Alpo Räinä, Toimitusjohtaja, Mailand Communications 

10.50

Kahvitauko

11.10

Hei, me viihdytään – Viestintä innostavan työntekijäkokemuksen rakentajana

 • Ei ole ihan sama, millainen työntekijäkokemus nykyään on – hyödyt ja merkitys modernissa työelämässä
 • Työntekijöiden sitouttaminen viestinnällä
 • Viestinnän rooli ja keinot loistavan työntekijäkokemuksen luomisessa
 • Case innostavasta työntekijäkokemuksesta ja viestinnän roolista siinä

Anna Kärävä, Valmentaja, People2Join

12.00

Lounas

13.00

CASE Gigantti: Sisäisen viestinnän vallankumous Workplace by Facebookin avulla

 • Miksi Gigantti valitsi perinteisen intran sijaan sosiaalisen työyhteisöviestinnän?
 • Kokemukset, hyödyt ja havainnot työyhteisön suljetusta somesta, jossa kaikki voivat osallistua keskusteluun, tykätä ja kommentoida
 • Pelkkää autuasta yhteisöllisyyttä – vai onko eteen tullut myös haasteita?

Anniina Korpela, Viestintäpäällikkö, Gigantti

13.50

Kahvitauko

14.10

CASE Finnair: Toimiva sisäinen viestintä monimuotoisessa organisaatiossa

 • Monimuotoisuus paitsi haastaa myös rikastaa sisäistä viestintää. Heterogeeninen ja globaali työyhteisö on sekä iso pähkinä purtavaksi että mahdollisuus. Millaisin keinoin viestintää kannattaa toteuttaa monimuotoisessa organisaatiossa? Kuinka viestitään niin, että se kiinnostaa niin kokkia, lentäjää kuin koodaria? Puheenvuorossa kuulet Finnairin oppeja ja kokemuksia viestinnästä, joka tavoittaa suuren organisaation monet tasot ja tekijät.

Antti Miettinen, Communications Director, Finnair

14.55

KEYNOTE: Tulevaisuuden työ mullistaa työyhteisöviestinnän – muutummeko oivalluksen vai kriisin kautta?

 • Sisäisen viestinnän muutostarve on kriittinen, ja hyssyttelyn aika on ohi. Uudistuminen vaatii monenlaisia toimenpiteitä organisaation joka tasolla. Muutosta täytyy ajaa niin HR:n, viestinnän kuin johdon tasolta, mutta yhtä tärkeässä roolissa on yksilö itse. Rohkeamman henkilöstöjohtamisen sanansaattaja Aki Ahlroth esittelee puheenvuorossaan käytännönläheisiä esimerkkejä siitä, kuinka työyhteisöviestintä on mahdollista mukauttaa tulevaisuuden työn tarpeita vastaavaksi.

Aki Ahlroth, Valmentaja ja kirjailija, Leadelight

15.45

Puheenjohtajan yhteenveto

15.55

Seminaari päättyy