Tutkivan testauksen työkurssi | 4. - 5.9.2017 | Tapahtumatalo Bank, Helsinki

Testausaktiviteetit ovat merkittävä osuus ohjelmistokehityksen kokonaiskustannuksista, ja testausta tehdään kaikkien ohjelmistokehitykseen osallistuvien toimesta, mukaanlukien erikoistuneiden testaajien. Tämän kurssin keskiössä on taito toimittaa oikeaa tietoa tehokkaasti testaamalla: tutkiva testaus on kehys ajatella järjestelmän toimintaa, ja paketoi sisäänsä fiksut tavat dokumentoida ja automatisoida testauskokonaisuuden tukemiseksi.

Tällä työkurssilla rakennamme osaavan tutkivan testauksen hyviä tapoja kerros kerrokselta jaetun oppimiskokemuksen kautta. Työstämme erilaisia todellisia testaustehtäviä ryhmänä: käyttöliittymän analysoinnista yksittäisen ominaisuuden analysointiin; vaatimus- ja määrittelyasiakirjoihin perustuvasta tekemisestä vapaisiin mielleyhtymiin; kattavuuteen keskittymisestä ongelmien ymmärtämiseen; ja käyttöliittymästä koodin kurkisteluun.

Koet tutkivan testauksen käytännön kautta, ja opit tekemällä: suunnittelemme testausta, testejä ja testaamme havaintoja raportoiden. Opimme testauksen taitoja ryhmämuodossa. Testauskohteemme ovat avoimen lähdekoodin sovelluksia, jotka on helppo oppia ja joiden kautta saadut opit ovat suoraan siirrettävissä osaksi omaa projektityötä. Aloitamme rajatuista ja määritellyistä toiminnallisuuksista, ja opimme oleellisia ajattelun mekanismeja ja lähestymistapoja oman testaustyösi sisällön ja laajuuden rajaamiseksi. Kurssikerralle mahtuu enintään 16 osallistujaa, ja et tarvitse omaa tietokonettasi.

Tule mukaan kokemaan kuinka tutkiva testaus eroaa perinteisestä testauksesta, ja kerää konkreettisia ideoita oman testauksen tehostamiseksi. Tutkivalla testauksella saadaan paras mahdollinen irti rajallisesta ajankäytöstä älykkäällä testaamisella, joka tuottaa tuloksia!

Tutkivalla testauksella on saavutettu vastaavia ja parempia tuloksia perinteistä testausta merkittävästi pienemmällä kustannuksella

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

1. päivä

Päivän avaus

Oppimistavoitteet ja testattavan ohjelmiston esittely

Tutkivan testauksen lyhyt oppimäärä: parempia testejä ja parempia testaajia!

 • Testausmatematiikan perusteet: tarve älykkäälle ihmisen tekemälle testaukselle
 • Oraakkelit ja puutarhavertauskuva
 • Testausaktiviteettien erilaiset painotukset: työn vastaanotto, kartoitus, analyysi, pohjatyöt, syvä kattavuus ja yhteenveto

Sessio 1: Tutkivan testauksen ydin - Havaintojen löytäminen

 • Havaintojen löytäminen vapaalla testauksella
 • HARJOITUS: Opitaan tekemällä
 • Katsaus tehtyyn: mitä opimme?

Sessio 2:Tutkivan testauksen ja ad hoc testauksen ero

 • Itseohjautuvuus, jatkuva testauksen ja testien suunnittelu, sekä tehtävänannossa pysyminen
 • HARJOITUS: Opitaan tekemällä
 • Katsaus tehtyyn: mitä opimme?

Sessio 3: Dokumentaatio tutkivassa testauksessa

 • Vaatimusten ja koodin hyötykäyttö
 • Virheraporttien, muistiinpanojen ja tarkastuslistojen luominen
 • HARJOITUS: Opitaan tekemällä
 • Katsaus tehtyyn: mitä opimme?

Sessio 4: Tekniikoita oppimiseen ja testauksen tehostamiseen

 • Testausheuristiikoilla moniulotteiseen ideoiden tuottamiseen
 • HARJOITUS: Opitaan tekemällä
 • Katsaus tehtyyn: mitä opimme?

Keskustelu päivän päätteeksi: Päivän esimerkeistä arkipäivän malleihin

 • Tutkivan testauksen tekemisen ja hallinnon kehikko
 • Osaamisen syventäminen toisena kurssipäivänä

2. päivä

Päivän avaus:

oppien kertaus ja katsaus toiseen päivään

Sessio 6: Testausstrategian muodostaminen

 • Testauskokonaisuuden ymmärrys ja lähestymistavan muodostaminen
 • HARJOITUS: Opitaan tekemällä
 • Katsaus tehtyyn: mitä opimme?

Sessio 6: Virheiden raportointi ja käsittely

 • Hyvän virheraportin laatiminen
 • HARJOITUS Opitaan tekemällä
 • Katsaus tehtyyn: mitä opimme?

Sessio 7: Vaatimus- ja määrittelypohjainen tutkiva testaus

 • Vaatimukset ja määrittelyt tehtävänantona
 • HARJOITUS: Opitaan tekemällä
 • Katsaus tehtyyn: mitä opimme

Sessio 8: Muistiinpanojen tekeminen testatessa

 • Testauksen aikana tuotettava dokumentaatio
 • HARJOITUS: Opitaan tekemällä
 • Katsaus tehtyyn: mitä opimme?

Sessio 9: Testauksen raportointi

 • Testauksen ja laadun raportointi ja mittarit
 • HARJOITUS: Opitaan tekemällä
 • Katsaus tehtyyn: mitä opimme?

Keskustelu päivän päätteeksi: Päivän esimerkeistä arkipäivän malleihin

 • Osaamisen syventäminen osana testaustyötä

 

Seuraava koulutus 4.-5.9.2017

Koulutus järjestetään Tapahtumatalo Bankissa, Helsingin keskustassa, osoitteessa Unioninkatu 20, 00130 Helsinki. Katso koulutuspaikan sijainti ja saapumisohjeet.

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 7.7. asti

1 445 €/ 945 €

Etuhinta 4.8. asti

1 545 €/ 995 €

Normaalihinta

1 645 €/ 1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu
 • Kouluttaja

Maaret Pyhäjärvi

testausasiantuntija

 • Koulutus
 • ICT
 • Koulutus
 • ICT
 • Koulutus
 • ICT