Tietojärjestelmä onnistuneesti tuotantoon | 23. - 24.8.2017 | Tapahtumatalo Bank, Helsinki

Selvitä pahimmat karikot – (epä)onnistuminen on omissa käsissäsi!

Tietojärjestelmän toimitusprojektin sujumisesta huolimatta käyttöönotto voi epäonnistua, jos projektin loppuvaiheen tehtäviin suhtaudutaan ylimalkaisesti.

Käyttöönoton epäonnistuminen aiheuttaa organisaation liiketoiminnalle vakavia taloudellisia tappioita ja lamaannuttaa koko organisaation toiminnan. Virheelliset ratkaisut käyttöönottovaiheen suunnittelussa ja läpiviennissä voivat pahimmillaan heijastua pitkäaikaisesti organisaation toimintaan ja vahingoittaa yrityksen imagoa.

Tällä käytännönläheisellä ja aina ajankohtaisella kurssilla saat kahden erittäin kokeneen asiantuntijan johdolla hyviä vinkkejä tietojärjestelmän käyttöönottovaiheen suunnitteluun ja läpivientiin. Koulutuksen ensimmäinen päivä koostuu parhaita käytäntöjä esittelevistä tietoiskuista ja ryhmäkeskusteluista, joilla osallistujat orientoidaan käyttöönottovaiheen eri tehtäväkokonaisuuksien ymmärtämiseen. Koulutuksen toinen päivä rakentuu tilannepelin ja siinä käsiteltävien case-harjoituksien ympärille. Case-harjoitukset liittyvät mm. heikon suunnittelun tunnistamiseen, testaus- ja migraatiohaasteiden ratkaisemiseen, organisaatiossa tapahtuvan muutoksen hallintaan ja käyttöönottovalmiuden objektiiviseen arviointiin. Tilannepeli toteutetaan toiminnanohjausjärjestelmän viitekehyksessä, mutta opit ovat sovellettavissa minkä tahansa tietojärjestelmän kanssa.

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

1. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00-12.00

Aamupäivä

Tietojärjestelmän käyttöönotto osana tietojärjestelmähanketta
• Tietojärjestelmän käyttöönoton suunnittelu ja resursointi osana koko tietojärjestelmähanketta
• Mitä hyviä käytäntöjä IT:n prosessijohtamisen malleista löytyy käyttöönottovaihetta koskien
• Organisaatiotasolla tapahtuvan muutoksen hallinta (business change management, business process re-engineering)

Erilaiset käyttöönottomallit/skenaariot
• Seitsemän erilaista käyttöönottomallia
• Esimerkkeihin perustuva ryhmäkeskustelu

Muutoksen ja osaamisen hallinta yksilötasolla
• Tietojärjestelmän käyttöönoton aiheuttama muutos yksilötasolla
• Muutosvalmiuden edistäminen ja tuottavuuden notkahdusriskin pienentäminen onnistuneilla käyttöönottokoulutuksilla

12.00 - 13.00

Lounas

13.00 - 16.00

Iltapäivä

Testaus varmistaa toimivuuden
• Tilaajan vastaanotto- ja hyväksymistestauksen (user acceptance testing) suunnittelu, toteutus ja testauksen edistymisen arviointi
• Suorituskyvyn varmistaminen osana testausta

Migraatiot, käyttöönottovalmius ja projektin tulosten siirto tuki- ja linjaorganisaatiolle
• Datan siirto vanhoista järjestelmistä (datamigraatio), migraation suunnittelu ja toteutus sekä migraatioriskien hallinta
• Kohti roll-outia: tehtävät, käyttöönottovalmiuden arviointi eri näkökulmista
• Tehostettu käytön tuki
• Ylläpidon organisointi ja ylläpitovastuun siirto tuki- ja linjaorganisaatiolle
• Koulutuspäivän yhteenveto

16.00

Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

2. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 - 12.00

Aamupäivä

Käyttöönottosuunnitelmat melkein puoliksi tehty
• Esimerkki toiminnanohjausjärjestelmähankkeen käyttöönottovaiheen tehtävälistasta
• Tilannepelin lähtökohtatilanteen ja käyttöönottosuunnitelman esittely ja tilannepelin käynnistäminen
• Case 1: käyttöönoton suunnitelmat ja resurssit

Eräänä päivänä ohjausryhmässä
• Case 2: sisäinen ja ulkoinen viestintä toimitusprojektin edistymisestä
• Case 3: vaihdoksia avainhenkilöstössä
• Case 4: järjestelmän muutostarpeita toimitusprojektin loppumetreillä
• Case 5: datamigraatio ahdistaa

12.00 - 13.00

Lounas

13.00 - 16.00

Iltapäivä

Projektiryhmä hyväksymistestauksen tilannepalaverissa
• Case 6: testauksen tuskaa osa I
• Case 7: testauksen tuskaa osa II

Eräänä toisena päivänä ohjausryhmässä
• Case 8: edellytykset tuotantokäytön aloittamiselle

Muutoksen hallintaa organisaatiossa
• Case 9: muutosvastarintaa työntekijätasolla
• Case 10: ensimmäistä päivää tuotannossa
• Case 11: kehitystöiden priorisointi käyttöönoton jälkeen

Ryhmäkeskustelu
• Mitä opimme?
• Koulutuksen yhteenveto

16.00

Koulutus päättyy

Seuraava toteutus 23.-24.8.2017

Koulutus järjestetään Tapahtumatalo Bankissa, Helsingin keskustassa, osoitteessa Unioninkatu 20, 00130 Helsinki. Katso koulutuspaikan sijainti ja saapumisohjeet »

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 23.6. asti

1 445 €/ 945 €

Etuhinta 21.7. asti

1 545 €/ 995 €

Normaalihinta

1 645 €/ 1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua:

 1. Ymmärrät tietojärjestelmien käyttöönottovaiheen kokonaisuuden ja siihen liittyvät osatehtävät
 2. Harjaannut case-tehtävien avulla kohtaamaan haastavia projektitilanteita.
 3. Tunnet hyviä käytäntöjä ja kehität johtamisvalmiuksiasi käyttöönottoprojektin suunnitteluun, toteutukseen ja ohjaamiseen.
 4. Osaat muodostaa objektiivisen arvion tuotantokäytön aloittamisen edellytyksistä yhdessä liiketoiminnan edustajien kanssa.
 5. Ymmärrät käyttöönottovaiheen kriittisyyden koko tietojärjestelmähankkeen onnistumisen kannalta.
 • Kouluttaja

Joni Saari

Toimitusjohtaja, Certified Project Manager (IPMA C-Level), MCTS: Managing Microsoft Dynamics Implementations (Sure Step), LazyJacks Pro Oy

 • Kouluttaja

Antti Laaksonen

Toimitusjohtaja, Certified ScrumMaster, Agillon Oy

 • Kommentteja osallistujilta:

  ”Case-päivä oli ihan mahtava. Kouluttajat olivat mukavan rentoja, mutta asiantuntevia.”

 • Kommentteja osallistujilta:

  ”Koulutus avasi uusia näkökulmia ja painotuksia.”

 • Kommentteja osallistujilta:

  ”Koulutus laittoi jumittuneet ajatukset liikkeelle. Koulutuksen vetotapa oli ilahduttavan interaktiivinen.”

 • Kommentteja osallistujilta:

  ”Kouluttajien monipuolinen ja konkreettinen kokemus käyttöönottojen reaalimaailmasta tuli vahvasti läpi elävästi ja tuttujen sudenkuoppien kautta rakennetun käyttöönottotarinan kautta.”

 • Kommentteja osallistujilta:

  ”Sain todellakin itselleni ahaa-elämyksiä ja koulutus poiki meille heti osvittaa omiin toimenpiteisiin.”

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Yksityissektorin ja julkishallinnon tietojärjestelmähankkeiden parissa työskenteleville päättäjille sekä hankkeiden ja projektien käyttöönottovaiheen suunnittelusta, toteutuksesta ja ohjauksesta vastaaville henkilöille erityisesti tilaajaorganisaatioissa. Koulutus soveltuu kaikille organisaatioille, joilla on lähitulevaisuudessa tapahtumassa uusien tietojärjestelmän käyttöönottoja.

Tittelisi voi olla esim:

-tietohallintojohtaja, -päällikkö, -vastaava
-it-johtaja, it-manager, CIO
-hankepäällikkö, projektipäällikkö
-järjestelmäpäällikkö.  -asiantuntija, -suunnittelija
-sovelluspäällikkö,  -asiantuntija, -suunnittelija
-kehitysjohtaja, -päällikkö
-konsultti
-suunnittelija tai erikoissuunnittelija

 • Koulutus
 • Ohjelmistot & alustat