Tietoarkkitehtuuri tiedolla johtamisen välineenä | 7.9.2017 | Huone Tapahtumahotelli, Helsinki

Muutos on nopeaa – miten hyödynnät tietoarkkitehtuurin mahdollisuuksia johtamisessa?

Organisaatioiden ohjaus vaatii nopeampaa ja kohdennettua reagointia toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Käytössämme on enemmän tietoa kuin koskaan. Tästä johtuen tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot ovat usein ”lokeroituneita” tai pirstoutuneita. Näin ollen tietojen hyödyntäminen vaatii huimasti lisätyötä, joka aiheuttaa viivettä päätöksen tekoon ja pahimmillaan estää tiedolla johtamisen toteuttamista.

Koulutus antaa osallistujalle ymmärryksen siitä, miten tietoarkkitehtuuria voi hallita. Kurssilla syvennytään keinoihin, miten strategian laadinta ja sen toteuttaminen tapahtuu tiedolla johtamisen avulla. Hallittu organisaation kehittäminen edellyttää toimintaprosessien ohella olemassa olevan tietoarkkitehtuurin ymmärtämistä. Näiden asioiden kehittäminen mahdollistaa prosessien virtaviivaistamisen ja tehokkuuden lisäämisen – Lean -ajattelun mukaisesti.

Osallistumalla valmennuspäivään pääset kehittämään oman organisaatiosi tietoarkkitehtuuria ja tiedolla johtamista. Valmennuspäivän aikana osallistut erilaisiin case-harjoituksiin, jossa saat käyttöösi käytännön työkaluja teoriatiedon lisäksi. Koulutus antaa osallistujalle välineet digitalisaation hyödyntämiseen strategian toteuttamisessa tiedolla johtamisen keinoin, joka vaatii kunnossa olevaa tietoarkkitehtuuria. Koulutuksen avulla voit saavuttaa kilpailuetua uudenlaisen toiminnan kehittämisen kautta.

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

1. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Tietoarkkitehtuurin rooli liiketoiminnassa

 • Mikä on tiedon arvo liiketoiminnallesi?
 • Tiedolla johtaminen osana strategiaa
 • Tiedon lokeroituminen, monistuminen ja hajoaminen
 • Tiedolla johtaminen – LEAN-näkökulmasta

Yhteenveto ja keskustelua aiheesta

10.15

10.30

Miten mallinnat toimintaympäristösi?

 • Johdatus käsite- ja tietomallinnukseen
 • Mallinnuksen tasot
 • Kuinka toteutan mallinnuksen?

Harjoitus: Mallinnusta CASE-esimerkkien pohjalta

12.00 - 13.00

Lounas

13.00

Miten mallinnat toimintaympäristösi? jatkuu

 • Case tehtävien purku ja esittely
 • Parhaat käytännöt – keskustelua
 • Prosessien ja strategian kytkökset tietoarkkitehtuurissa
14.15

Kahvitauko

14.30

Tietojen hyödyntäminen ja teknologian valintaan vaikuttavat tekijät – eli miten asiassa eteenpäin?

 • Tiedoista tietämykseen – millä tavalla tuon tiedon näkyväksi ja ymmärrettäväksi?
  • Mitkä seikat vaikuttavat tarvittavan teknologian hankintaan?
 • Ryhmäpohdintaa – tulevaisuuden kuvan hahmottaminen
16.00

Koulutuksen ohjelma päättyy

Seuraava toteutus 7.9.2017

Koulutus järjestetään Huone Tapahtumahotellilla, osoitteessa Länsisatamankatu 16, 00180 Helsinki. Lisätietoja koulutuspaikasta »

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 7.7. asti

1195 €/ 795 €

Etuhinta 4.8. asti

1245 €/ 845 €

Normaalihinta

1295 €/ 895 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua:

1. Opit tunnistamaan ja hallitsemaan organisaatiosi tietopääomaa.
2. Tiedät, miten organisaatiosi toimintoja kehitetään faktatietojen perusteella kustannustehokkaasti.
3. Opit mallintamaan organisaatiosi ydintiedot ja käsitteet strategian näkökulmasta.
4. Tiedostat erilaisia mahdollisuuksia tiedon esittämiseen ja tiedolla johtamiseen.
5. Ymmärrät, mitkä tekniset asiat vaikuttavat tiedolla johtamisen kehittämiseen.

 • Kouluttaja

Jari Meis

toimitusjohtaja, TCD Consulting And Research Oy

 • Kouluttaja

Jukka Soininen,

hall. pj. ja johdon konsultti, TCD Consulting And Research Oy

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu yritysten johtamisesta ja kehittämisestä vastaaville henkilöille sekä henkilöille, joiden tulee työssään ymmärtää tiedon merkitys liiketoiminnassa.

Tittelisi/työnkuvasi voi olla esimerkiksi:

kehittämisjohtaja, -päällikkö, -asiantuntija, -suunnittelija, laatujohtaja, -päällikkö, -vastaava, tietohallintojohtaja, -päällikkö, -vastaava, tietojärjestelmien kehittäjä, asiantuntija, suunnittelija, liiketoimintajohtaja, -päällikkö tai -vastaava.

 • Koulutus
 • Johtaminen & esimiestyö