Tiedon visualisointi | 28.9.2017 | Huone Tapahtumahotelli, Helsinki

Nosta tiedosta esiin kaikista olennaisin visualisoinnin avulla.

Suurien datamassojen myötä tarve tiivistää tietoa ja esittää sitä ymmärrettävässä muodossa kasvaa. Tiedon visualisointi on keskeisessä roolissa modernissa BI:ssä, ja uudet välineet mahdollistavat entistä monimutkaisempien asioiden visuaalisen esittämisen. Välineosaamisen lisäksi tiedon visualisoija tarvitsee kuitenkin myös ymmärrystä siitä, miten tietoa tehokkaasti esitetään.

Koulutuksessa perehdytään monipuolisesti visualisointien käyttöön sekä tiedon välittämisen työkaluina että myös uuden tiedon löytämisen välineinä. Koulutuksessa tutustutaan tiedon visualisoijille sopiviin vaativuudeltaan eritasoisiin ohjelmistoihin ja käydään läpi tehokkaiden visualisointien suunnittelun ja toteutuksen periaatteita sekä harjoitellaan niiden soveltamista käytännön harjoitusten ja esimerkkien kautta.

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

1. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Tervetuloa ja esittelyt

9.15-10.30

Ymmärryksen luominen visualisoimalla

 • Visuaalisen havainnoinnin voima
 • Merkitysten esiintuominen visualisoinnin keinoin
 • Tiedon välitys – tiedon louhinta, visualisoinnin keinojen hyödyntäminen viestin välittäjänä ja uuden tiedon löytämisessä
 • Harjoitus 1: Teksti, numerot, kuva. Tehokasta vai tehotonta tiedon esittämistä?
10.30

Kahvitauko

10.45-12.00

Kuviotyyppejä ja visualisointimenetelmiä eri tarkoituksiin

 • Graafit
 • Karttavisualisoinnit
 • Dashboardit
 • Harjoitus 2: Miten annettu aineisto kannattaisi esittää? Millainen visualisointi vastaisi parhaiten annettuun kysymykseen?
12.00

Lounas

13.00-14.30

Työkaluja ja parhaita käytäntöjä

 • Tehokkaan visualisoinnin suunnittelu, miten haluttu viesti välittyy
 • Visualisoinnin toteutus: oletusasetuksista eroon
 •  Visualisoinnin työkaluja eri tasoille ja käyttötarkoituksiin
 • Harjoitus 3:  Visualisoinnin viimeistely, pienillä korjauksilla lisää tehoa
14.30

Kahvitauko

14.45-15.45

Analytiikka ja visualisoinnit

 • Analytiikkaa vai visualisointeja?
 • Analytiikan tulosten visuaalinen esittäminen
 • Tiedon visualisoinnin avainkysymyksiä: kattavuus vs. ymmärrettävyys
15.45-16.00

Yhteenveto

16.00

Koulutus päättyy

Seuraava toteutus 28.9.2017

Koulutus järjestetään Huone Tapahtumahotellilla, osoitteessa Länsisatamankatu 16, 00180 Helsinki. Lisätietoja koulutuspaikasta »

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 28.7. asti

1 195 €/ 745 €

Etuhinta 25.8. asti

1 245 €/ 845 €

Normaalihinta

1 295 €/ 895 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua:

1. Osallistuja ymmärtää tiedon visualisoinnin merkityksen osana yrityksen BI-toimintaa

2. Osallistuja saa erilaisia näkökulmia tiedon visualisoinnin hyödyntämismahdollisuuksiin

3. Osallistuja ymmärtää tiedon visualisoinnin tarjoamat mahdollisuudet liiketoiminta-analytiikalle

4. Osallistuja ymmärtää tiedon visualisoinnin merkityksen liiketoimintatiedon jakamiselle

5. Osallistuja saa käsityksen keskeisimmistä tiedon visualisoinnin työkaluista

 • Kouluttaja

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu erityisesti BI:n parissa työskenteleville henkilöille, jotka haluavat ymmärtää, miten visuaalista tiedon esittämistä voidaan hyödyntää tiedon välittämisen ja tiedon louhinnan välineinä. Koulutus sopii esimerkiksi asiantuntijoille, raportoijille ja dashboardien tekijöille, jotka haluavat uusia ideoita tiedon esittämiseen. Koulutus sopii myös analyytikoille, jotka haluavat tutustua tiedon visualisoinnin mahdollisuuksiin tiedon löytämisen ja tulosten esittämisen apuvälineenä.