Talouden perusteet | 1. - 2.6.2017

Asiantuntija tai esimies, tarvitsetko työssäsi talouden perusteita?

Taloustietoa ja -taitoa tarvitaan aina. Globalisaation ja koko ajan kiristyvän kilpailun seurauksena olennaisen ja oikea-aikaisen taloustiedon merkitys kasvaa vuosi vuodelta. Yhtä olennaista on myös se, että yrityksen koko organisaatio ymmärtää, miten talousorganisaatio toimii, mitä sen tuottama taloustieto tarkoittaa ja miten sitä hyödynnetään päivittäisessä toiminnassa.

Talouden perusteet -koulutus perehdyttää osallistujat talouden peruskäsitteisiin ja lainalaisuuksiin. Se tuo osallistujille työkaluja olennaisen taloustiedon suodattamiseen, tulkitsemiseen ja analysointiin. Osallistumalla pääsee tutustumaan myös nykyaikaisen taloushallinto-organisaation toimintoihin ja prosesseihin. Koulutus auttaa osallistujaa myös ymmärtämään paremmin omaa liiketoimintaa esimerkiksi budjetoinnin tai talousennusteiden laadinnan yhteydessä.

Talouden perusteita lähestytään koulutuksessa käytännön esimerkkien ja harjoitusten avulla. Pienen ryhmän avoimessa keskustelussa voi myös tuoda esiin omia erityiskysymyksiä. Koulutus tuo osallistujalle perustietämyksen talouden perusteista ja lainalaisuuksista. Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat tulkita ja analysoida paremmin oman organisaation taloudellista tilannetta ja kykenevät hyödyntämään perustietoja ja -työkaluja omassa päivittäisessä toiminnassaan.

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

1. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00-10.15

Menestyvän yrityksen taloushallinto

 • Taloushallinnon rooli(t), mahdollisuudet ja haasteet
 • Taloushallinnon perustoiminnot
 • Talous liiketoiminnan business partnerina
10.15-10.30

Kahvitauko

10.30-12.00

Talouden peruskäsitteitä ja terminologiaa

 • Peruskäsitteitä
 • Sisäinen vs. ulkoinen laskenta
 • Muu olennainen terminologia
12.00-13.00

Lounas

13.00-13.45

Talouden tukipilarit

 • Yritystoiminnan ja talouden yhteys
 • Kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius
 • Yrityksen tai liiketoiminnan arvo talouden tukipilarina
13.45-14.15

Taloudellisen menestyksen mittaaminen

 • Olennaiset ja riittävät mittarit
 • Miten luen ja tulkitsen taloustietoja?
 • Yhdistelmämittareiden haasteet
14.15-14.30

Kahvitauko

14.30-16.00

Liiketoiminnan analysointi

 • Mitä analysointi on?
 • Mittaamisen, raportoinnin ja analysoinnin yhteys
 • Käytännön työkaluja analysointiin

Harjoitus: Esimerkkiyrityksen tunnusluvut ja liiketoiminnan analysointi

16.00

Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

2. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00-10.15

Harjoitustyön purku ja keskustelu

10.15-10.30

Kahvitauko

10.30-12.00

Talouden ja liiketoiminnan rajapintoja

 • Budjetointi ja rullaava ennustaminen – Kumpi parempi? Vai molemmat?
 • Investoinnit – työkalu toiminnan jatkuvuuteen ja kasvuun
 • Raportointi – hyvä ja riittävä raportointi?
12.00-13.00

Lounas

13.00-13.45

Hinnoittelu kannattavan kasvun mahdollistajana

 • Hinnoittelun ja liikevaihdon yhteys
 • Maksuehdot on osa hinnoittelua
 • Mitä on tuloutus?
13.45-14.15

Kassa ja kassavirta

 • Mitä kassavirta on?
 • Miksi kassa ja kassavirta ovat tärkeitä mittareita?
 • Mihin kassavirtaa tarvitaan?
14.15-14.30

Kahvitauko

14.30-16.00

Liiketoiminnan mallintaminen

 • Miten liiketoiminta mallinnetaan?
 • Mitä hyötyä liiketoiminnan mallintamisesta on?
 • Liiketoiminnan mallintaminen budjetoinnin, rullaavan ennustamisen ja investointilaskelmien työkaluna

Harjoitus: Miten liiketoiminnan mallintaminen auttaa Esimerkkiyrityksen analysoinnissa?

16.00

Koulutus päättyy

Seuraava koulutus 1.–2.6.2017

Koulutus järjestetään Helsingissä, sijainti tarkentuu myöhemmin. Katso koulutuspaikan sijainti ja saapumisohjeet.

Koulutuksen hinta

Etuhinta 31.3. asti

1 445 €/ 945 €

Etuhinta 28.4. asti

1 545 €/ 995 €

Normaalihinta

1 645 €/ 1045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua:

1. Opit talouden peruskäsitteet ja lainalaisuudet.
2. Kasvatat omaa osaamistasi esimerkiksi budjetoinnin ja ennustamisen yhteydessä.
3. Ymmärrät, mitä taloushallinnon perustoiminnot sisältävät.
4. Opit liiketoiminnan mallintamisen perusteet.
5. Opit suodattamaan, tulkitsemaan ja analysoimaan olennaista taloustietoa.

 • Kouluttaja

Timo Nurminiemi

toimitusjohtaja/yrittäjä, Argon Pro Oy

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu jokaiselle, joka tarvitsee työssään talouden peruskäsitteiden ja lainalaisuuksien tuntemusta ja tulkintaa, tarvitsee talouden perusteiden hallintaa päivittäisiin rutiineihin tai esimerkiksi budjetoinnin tai ennustamisen prosesseihin. Koulutus on myös hyödyllinen taloustietojen ja taitojen kertaajalle.

Tittelisi/työnkuvasi voi olla esimerkiksi:

 • toimitusjohtaja
 • liiketoimintajohtaja/-päällikkö
 • tietohallintojohtaja/-päällikkö
 • hankintajohtaja/-päällikkö
 • kehitysjohtaja/-päällikkö
 • henkilöstöjohtaja/-päällikkö
 • viestintäjohtaja/-päällikkö
 • asiakkuus- ja liiketoimintajohtaja/-päällikkö/-vastaava
 • hinnoittelusta vastaava
 • asiantuntijat

 

 • Koulutus
 • HR
 • Koulutus
 • Johtaminen & esimiestyö