Sammio

Sisällön- & dokumenttienhallinta 2018 | 24. - 25.1.2018 | Royal at Crowne Plaza, Helsinki

Ohjelma

PÄIVÄ 1, keskiviikko 24.1.2018

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Tervetuloa! Puheenjohtajan avaus

Risto Carlson, tietohallintopäällikkö, Keravan kaupunki

9.10

Kokonaisarkkitehtuurin rooli ECM:ssä

Sakari Olli, Enterprise Architect, OP

 • Johdatus aiheeseen: Mitä on sisällönhallinta ja dokumenttienhallinta
 • Tietoarkkitehtuuri osana kokonaisarkkitehtuuria
 • Kuinka hallitset useita tietovarastoja?
 • Miten käytät eri sovellusten dataa isommissa kokonaisuuksissa?
 • Sisältöjen käyttö rajapintojen avulla eri palveluissa
10.00

Onnistunut sisällön kokonaishallinta

Heikki Vepsäläinen, Lead Solution Manager Archiving, Tieto

 • Suurien tietomassojen kokonaisvaltainen hallinta ja tiedon jakaminen
 • Tiedon elinkaarinen hallitseminen
 • Dokumenttienhallintaan liittyvien prosessien ja periaatteiden kehittäminen
10.45

Tauko

11.05

KEYNOTE: EU:n uuden tietosuoja-asetuksen vaikutukset sisällönhallintaan

Tomi Voutilainen, Julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti, Itä-Suomen yliopisto

 • Kenen vastuulla sisällönhallinnan suunnittelu on tietosuoja-asetuksen mukaan?
 • Mitä minimointivaatimus tarkoittaa käytännössä sisällönhallinnassa?
 • Tietojen suojaamisvelvollisuus ja sisällönhallinta
11.55

Lounas

12.55

WORKSHOP Dokumenttien hallinnan järjestelmät ja niiden suhde organisaation muihin tietojärjestelmiin

Juha Anttila, toimitusjohtaja, IITC,

 • Mitä toiminnallisuuksia dokumenttien hallinnan järjestelmän pitäisi tarjota?
 • Mitä järjestelmiä dokumenttien hallintaan löytyy markkinoilta?
 • Mihin järjestelmiin dokumenttien hallinnan tulisi integroitua?
 • Mitä erityisvaatimuksia tulee kumppaniverkoston, mobiilikäytön ja tietoturvan puolelta?
 • Pilvi vai paikallinen – kumpi voittaa dokumenttien hallinnassa?

Näihin kysymyksiin pyritään löytämään uusia näkemyksiä ja hyväksi havaittuja malleja työpajassa. Työpaja koostuu alustuksista, ryhmissä työstämisestä ja yhteenvedoista.

14.10

Kahvitauko

14.30

Workshop jatkuu

15.50

Puheenjohtajan yhteenveto päivästä

Risto Carlson, tietohallintopäällikkö, Keravan kaupunki

16.00

Ensimmäinen päivä päättyy

PÄIVÄ 2, torstai 25.1.2018

8.30

Aamukahvia tarjolla

9.00

Puheenjohtajan johdatus päivään

Risto Carlson, tietohallintopäällikkö, Keravan kaupunki

9.10

Tietoturvan rooli digitaalisessa sisällönhallinnassa

Jörgen Rejström, Development Manager, Fujitsu
Marko Remes, Security Consultant, Enterprise & Cyber Security, Fujitsu

 • Asianhallinta ja Privacy by Design
 • Henkilötietojen käsittely asianhallinnassa
10.00

GDPR suhteessa paikkatietoon SNEAKPEEK: Paikkatietojen käsittely

Pekka Kiviniemi, Partner, Kalliolaw Asianajotoimisto

 • Muutamia pääkohtia paikkatiedoista
 • Paikkatiedon käsittely velvoitteista
 • Miten GDPR muuttaa paikkatiedon käsittelyä
10.35

Tauko

10.55

Globaali sisällön- ja dokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönottoprojekti CASE: Lindström O365

Heidi Rääsiö, Manager, IT Development, Lindström
Tarja Hämäläinen, Project Manager, Lindström

 • 23 maaorganisaatiota yhteiseen järjestelmään
 • Toimintatapojen jalkauttaminen henkilöstölle
 • Miten muutosvastarinnan voi selättää?
11.35

Lounas

12.35

Sähköinen arkistointi ja sähköiset toimintaprosessit 

Petri Konttinen, Asiakirjahallinnon päällikkö, Senaatti-kiinteistöt

 • Mitä vaatimuksia digitalisaatio asettaa toiminnalle?
 • Tiedonohjaussuunnitelman sitominen prosesseihin
 • Kuinka säilyttää tieto?
 • Metatiedot apuna tiedon jalostamisessa ja käytettävyydessä
13.20

Manuaalisten asiakirjojen muuttaminen pysyvästi digitaaliseen muotoon

Mikko Eräkaski, kehittämispäällikkö, Kansallisarkisto

 • Lainsäädäntö ja reunaehdot
 • Digitointi
 • Kustannushyödyt ja digitaalinen säilyttäminen
14.00

Kahvitauko

14.20

Miten luoda toimiva digipalvelujen infrastruktuuri CASE: KaPA-hanke

Joonas Kankaanrinne, Johtaja, Väestörekisterikeskus

 • Haasteet ja kuinka niistä selvittiin
 • Kansallinen palveluarkkitehtuuri – mitä uutta?
 • Tiedon siirtyminen organisaatioiden ja palvelujen välillä
 • Uusi kansallinen sähköinen tunnistusratkaisu
15.00

Mitä laajamittaiseen tiedonhallinnoinnin kehittämistyöhön tarvitaan?

Marjaana Kivioja, Viestintä- ja tiedonhallintapäällikkö, Fingrid Oyj

 • Kuinka tietohallinto voi toimia ydintoiminnan strategisena kumppanina
 • Jatkuvasti muuttuva ympäristö – haaste vai mahdollisuus?
 • Miltä näyttää sisällönhallinnan tulevaisuus?
15.50

Puheenjohtajan yhteenveto

Risto Carlson, tietohallintopäällikkö, Keravan kaupunki

16.00

Tapahtuma päättyy