Sammio

SAP-integraatiot | 11.12.2017 | Tapahtumatalo Bank, Helsinki

SAP integraatioteknologioiden ja ratkaisujen kehitys on ollut nopeaa viimeisien vuosien aikana. SAP on tuonut markkinoille uusia pilvipohjaisia ratkaisuja sekä päivittänyt olemassa olevia vastaamaan nykypäivän kysyntää mm. B2B (EDI), REST- pohjaisten integraatioiden osalta.

Osallistumalla SAP-integraatio koulutukseen saat tiiviin tietopaketin SAPin nykyisistä integraatioratkaisuista ja parhaista käytännöistä. Päivän aikana keskustellaan ja tuodaan myös esille näkemyksiä ja ideoita siitä minne SAP integraatioineen on menossa ja millaisia hyötyjä/etuja uudet ratkaisut tuovat mukanaan.

Koulutus sisältää seuraavat aihealueet:

 • Tyypilliset integraatioarkkitehtuurit SAP ympäristöissä
 • Integraatioratkaisut sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden sovellusintegraatioissa
 • Rajapintateknologiat
 • Integraatioiden hallinnan parhaat käytännöt
 • SAPin uudet (integraatio)ratkaisut ja niiden mahdolliset hyödyt

Koulutuksessa saat ajantasaisen tiedon SAPin integraatioteknologioista ja -ratkaisuista sekä ymmärryksen siitä, kuinka eri tavoin järjestelmiä ja sovelluksia voidaan integroida yrityksen omiin ja kolmansien osapuolten järjestelmiin/palveluihin SAP-ratkaisujen avulla. Lisäksi opit millaisia hyötyjä uudet ratkaisut voivat tuoda integraatioihin ja miten ne sopivat integraatioarkkitehtuuriin.

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

1. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

SAP system landscape ja järjestelmä-integraatiot 

 • Lähestytään SAP integraatioita tyypillisen SAP kokonaisarkkitehtuurin kautta ja käydään läpi millaisia integraatiomahdollisuuksia mikäkin ratkaisu tarjoaa.
9.30

SAP Integraatioratkaisut sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden sovellusintegraatioissa 

 • Käydään läpi tarkemmin, miten SAP- integraatioita on mahdollista toteuttaa eri ratkaisujen avulla ja miten ne eroavat toisistaan. Sukelletaan syvemmälle SAP Process Orchestration ratkaisuun käyden läpi ratkaisun oleellisimmat komponentit ja toiminnot sekä raotetaan mitä SAP pilvipalvelut tuovat integraatioihin ja miten niitä voidaan hyödyntää.
12.00

Lounas

13.00

SAP Integraatioratkaisut sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden sovellusintegraatioissa (jatkuu) 

 • Käydään läpi miten B2B integraatioita (EDI) voidaan toteuttaa SAPin ratkaisuin sekä esitellään tyypillinen B2B-projekti ja näytetään mitä B2B toteutus SAP-ratkaisuin vaatii. Samalla keskustellaan eri vaihtoehdoista, milloin käyttää ulkoista EDI-operaattoria ja milloin tehdä toteutus SAP-ratkaisuja hyödyntäen.
14.00

Rajapintateknologiat 

 • Käydään läpi SAP ERPin tukemat tajapinnat sekä sanomaliipaisutavat. Samalla pohditaan sitä, miten SAP-integraatioita on mahdollista toteuttaa kolmannen osapuolen integraatiotuotteilla.
14.30

Integraatioiden hallinnan parhaat käytännöt 

 • Käydään läpi tyypillinen integraatioprojekti ja se mihin aika projektissa kuluu, mitä resursseja tarvitaan. Lisäksi kerrotaan kokemuksiin perustuen, millaisia asioita kannattaa sopia jo ennen kuin ensimmäistäkään integraatiota on toteutettu ja analysoidaan näiden vaikutusta kustannuksiin kehitys- ja tuotantokäytön jälkeisessä ylläpidossa.
15.00

SAPin uudet integraatioratkaisut ja niiden hyödyt 

 • Käydään läpi SAPin uusia integraatioratkaisuja ja pohditaan mihin suuntaan SAP integraatioiden kehityksen osalta on menossa. Pohditaan uusien ratkaisujen mukanaan tuomia hyötyä ja mitä niiden käyttöönotto mahdollisesti tarkoittaisi nykyisessä arkkitehtuurissa. Läpikäytäviä ratkaisuja ovat mm. SAP Operational Process Intelligence (OPI) / Intelligent Business Operations (IBO) ja Integration Advisor.
16.00

Koulutuspäivä päättyy

Seuraava toteutus 11.12.2017

Koulutus järjestetään Tapahtumatalo Bankissa, Helsingin keskustassa, osoitteessa Unioninkatu 20, 00130 Helsinki. Katso koulutuspaikan sijainti ja saapumisohjeet »

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 13.10. asti

1 195 €/ 795 €

Etuhinta 10.11. asti

1 245 €/ 845 €

Normaalihinta

1 295 €/ 895 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Koulutuksen jälkeen: 

1. Ymmärrät SAP on-Premise integraatioratkaisun tärkeimmät komponentit, miten se eroaa pilviratkaisusta ja tiedät uusimman java-pohjaisen ratkaisun hyödyt.

2. Osaat kertoa yleisimmät SAPin tukemat integraatiorajapinnat ja tiedät perusteet kuinka integraatiot voidaan toteuttaa rajapintoja hyödyntäen.

3. Ymmärrät mitä ratkaisuja ja työkaluja käyttämällä voit parantaa integraatioiden kehitystä ja ylläpitoa.

4. Tiedät millaisia hyötyjä uudet (integraatio)ratkaisut voivat tuoda mukanaan ja miten ne istuvat nykyiseen SAP arkkitehtuuriin.

 • Kouluttaja

Mika Karvonen

SAP Consultant, Solteq

Kenelle koulutus on tarkoitettu:

loppukäyttäjä-organisaatioiden integraatioista ja arkkitehtuureista vastaaville arkkitehdeille ja päälliköille jotka tarvitsevan työssään SAP integraatiomenetelmien ja mahdollisuuksien tuntemusta. Lisäksi koulutus soveltuu hyvin sellaisten organisaatioiden arkkitehdeille ja päälliköille, jotka haluavat integroida omat järjestelmät tai ratkaisut SAP -pohjaisiin järjestelmiin tai tarjota kehittämiään SAP-rajapintoja SAP-ratkaisuja hyödyntävien organisaatioiden käyttöön.

 • Koulutus
 • ICT