Sammio

RoboController | 28. - 1.3.2018 | 28.2. - 1.3.2018 | Clarion Hotel Helsinki

Ohjelma

1. Päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Tervetuloa! Puheenjohtajan avaus

Olli Ainasvuori, partneri, MOST Digital

9.10

KEYNOTE: Robotiikka taloushallintoa muuttavana ilmiönä – nyt ja tulevaisuudessa

 • Taustaksi digitalisaatiosta – mitä se on ja miksi se tapahtuu?
 • Eri välineet eri käyttötarkoituksiin – robotiikka on yhdistelmä automaatiota ja älyä
 • Robotiikan toimintamallit onnistumisen edellytyksenä – teknologiat tarvitsevat rinnalle toimintamallit
 • Robotit käytännön taloushallintotyössä – esimerkkejä ja kokemuksia, mitä robotit oikeasti tekevät

Olli Ainasvuori, partneri, MOST Digital

10.00

CASE Talpa: Robotiikka Helsingin kaupungin talouspalvelukeskuksessa

 • Robotisaation kohteiden tunnistaminen esiselvitysvaiheessa
 • Käytännön kokemusta piloteista
 • Miten sujui vaihe kilpailutuksesta käyttöönottoon?

Jarkko Siren, RPA-asiantuntija, Helsingin kaupunki, Taloushallintopalvelu

10.50

Kahvitauko

11.10

Robotiikka osana taloushallinnon kehityksen työkalupakkia

 • Taloushallinnon tehostamisen menetelmiä ja työkaluja. Mikä on robotiikan rooli?
 • Milloin automaatiota kannattaa kehittää robotiikalla, milloin järjestelmillä ja liittymillä?
 • Robotiikasta tehoa talousjärjestelmien käyttöönottoon

Sanna Kaarlejärvi, partneri, CFO, Efima

12.00

Lounas

13.00

CASE UPM: Robotiikka taloushallinnon ulkoistuskumppanin kanssa

 • Mitä haasteita ja mahdollisuuksia robotiikka on tuonut UPM:lle?
 • Osaamisen muutosta ja muutosjohtamista – Vaikutus controllerin työhön
 • RPA yksi vaihtoehto monista eli mikä on robotiikan rooli UPM:llä?

Ari Suokas, Finance Director, UPM

13.50

Kahvitauko

14.10

CASE KONE & Knowit: How to succeed in RPA implementation?

 • This case will take a look at the key factors affecting a successful RPA implementation. What are the do’s and don’t’s of RPA implementation? What is essential when starting with software robotics? How do you make the transition as smooth as possible?

Katriina Valli, RPA Evangelist, Knowit & Galith Nadbornik, Head of KONE IT Quality & Operational Excellence, KONE

14.55

KEYNOTE: Muutoksen johtaminen RPA:n aikakaudella

 • Kuinka RPA-muutosta johdetaan?
 • Muutosvastarinnan kohtaaminen organisaatiossa
 • Muutoksen kautta taloushallinnon ja controllerin työn tekemisen uuteen aikaan

Outi Lähteenmäki

15.45

Puheenjohtajan yhteenveto

15.55

Ensimmäinen päivä päättyy

2. Päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Tervetuloa! Puheenjohtajan avaus

Merja Fischer, Director, Robotics & Shared Service Centers, Staria

9.10

KEYNOTE: Automatisaatio ja robotiikka muuttavat controllerin työtä

 • Robotiikan vaikutus taloushallintotyöhön – tehoja ja säästöjä mutta mitä muuta?
 • Kuinka työn painopisteet muuttuvat rutiinityön vähentyessä?
 • Talousammattilaisen uudet taidot ja tehtävät RPA:n ja tekoälyn aikakaudella

Sampsa Rönkkönen, CFO, Rainmaker

10.00

Robotiikka ja talousdata – Keinoälyn ja koneoppimisen hyödyntäminen talousdatan keräämisessä ja analysoinnissa

 • Keinoäly ja talousprosessien automaatiot
 • Talousdatan tuottaminen sekä kerääminen koneoppimista ja keinoälyä hyödyntäen
 • Talouden analyysien, tulevaisuuden mallintamisen sekä johdon raportoinnin nostaminen uudelle tasolle robotiikan avulla

Lasse Voipio, CFO, Gapps

10.50

Kahvitauko

11.10

CASE Telia: Ohjelmistorobotiikka liiketoiminnan uudistajana

 • Robotisoinnin käytännön prosessi ja kokemukset Teliassa

Mika Orava, kehitysjohtaja, RPA, Telia

12.00

Lounas

13.00

Tehot irti älykkäästä automaatiosta

 • RPA on jo valtavirtaa, mutta mitä on älykäs automaatio?
 • Älykkään automaation työkalupakki
 • Miten sopivimmat käyttökohteet tunnistetaan?
 • Eri toimitusmallien plussat ja miinukset

Jaakko Lehtinen, Head of Northern European Intelligent Automation CoE, Capgemini

13.50

Kahvitauko

14.10

Robotiikan hyödyntäminen sisäisessä valvonnassa

 • Robotiikan hyödyntämiskohteet ja sisäinen valvonta
 • Automatisointikohteiden tunnistaminen process miningin avulla
 • 10 hyötyä sisäisen valvonnan automatisointiin
 • Käytännön esimerkkejä sisäisen valvonnan automatisoinnin kohteista (ostoprosessi, kauden katkoprosessi)

Teemu Vieruaho, Audit technology and analytics leader, PwC

14.55

KEYNOTE: Automatisaatiosta älykkääseen taloussuunnitteluun – Kuinka tekoäly tuodaan taloushallintoon?

 • Automatisaatio on arkipäiväistynyt – tekoälyä on seuraava taloutta mullistava teknologia
 • Koneoppimisavusteinen talouden suunnittelu
 • Mitä koneoppimisen hyödyntämiseen tarvitaan, ja miten lähdetään liikkeelle?

Petrus Metsälä, CFO-palvelut -johtaja, Affecto

15.45

Puheenjohtajan yhteenveto

15.55

Seminaari päättyy