Onnistunut rekrytointiprosessi | 30. - 31.8.2017 | Huone Tapahtumahotelli, Helsinki

Miten rekrytoit laadukkaasti ja osuvasti?

Koulutuksen tarkoitus on tuottaa konkreettista ja nopeasti käyttöön otettavaa tietoa ammattimaisen ja onnistuneen rekrytointiprosessin läpiviemiseen. Osallistujat oppivat kokeneen kouluttajan johdolla, miten hakijoista saadaan päätöksenteon kannalta tärkeää tietoa ja millä perusteilla työntekijä valitaan tai jätetään valitsematta. Lisäksi osallistujat oppivat tuntemaan rekrytoinnissa usein vastaan tulevia kompastuskiviä ja välttämään ne. Koulutuksen aikana rakennetaan yhdessä haastattelurunko, jota on helppo muokata jatkossa erilaisiin tarpeisiin.

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

1. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Rekrytointiprosessin kokonaisuus

• Työnantajamielikuvan merkitys tänä päivänä – miten sitä rakennetaan rekrytoinnissa
• Rekrytointi on vahva viestinnän väline
• Rekrytointiprosessi osana strategista henkilöstösuunnittelua

Lainsäädännölliset tekijät haastattelussa

• Tärkeimmät lainsäädäntöön liittyvät kohdat, jotka jokaisen rekrytoijan tulee tietää
• Millaisia asioita haastattelussa voi kysyä, mitä ei saa kysyä
• Miten tietoa jaetaan organisaatiossa haastattelun jälkeen

12.00-13.00

Lounas

Onnistuneen työhaastattelun perusedellytykset Case-harjoitus osa I

• HR:n ja esimiehen vastuunjako rekrytoinnissa
• Kohdetehtävän vaatimukset ja niiden määrittely

Case-harjoituksessa rakennamme ensimmäisen luonnoksen hyvän työhaastattelun rungosta. Pienryhmätyöskentelyä ja kokemusten jakamista.

Erilaisten persoonien kohtaaminen ja ymmärtäminen

• Haastattelutilannetta edeltävät ja sen jälkeiset tapahtumat
• Johtopäätösten vetäminen haastattelutilanteessa
• Haasteelliset haastateltavat, kuinka saada hiljaisesta haastateltavasta ”helmi” esille
• Oman persoonan vaikutus haastattelutilanteessa

16.00

Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

2. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Onnistuneen työhaastattelun rakentaminen

• Kannattaako haastatteluun laatia ennalta määritetty struktuuri vai toimiiko vapaamuotoinen eteneminen paremmin
• Millaisilla kysymyksillä saadaan halutut asiat selville
• Motivaation selvittäminen
• Haastattelu on dialogia molempiin suuntiin

Case-harjoitus osa II

Jatkamme hyvän työhaastattelun rungon rakentamista hyödyntämällä päivien aikana opittua tietoa.

Matkalla kohti laadukkaita rekrytointeja

• Henkilökemia ja osaaminen valintakriteereinä?
• Haastattelutekniikat – niiden avulla voit hyödyntää yksinkertaisia keinoja hyvän haastattelun läpiviemisessä
• Keitä valitaan jatkoon ensimmäisen haastattelun jälkeen?

12.00-13.00

Lounas

Henkilöarvioinnin hyödyntäminen osana rekrytointiprosessia

• Mitkä ovat henkilöarvioinnin onnistumisen edellytyksiä
• Lisäarvo, jonka henkilöarviointi tuo rekrytointiprosessiin
• Mitä henkilöarvioinnin tilaajana on hyvä huomioida
• Katsaus henkilöarvioinnin menetelmiin
• Voiko organisaatio itse toteuttaa henkilöarviointeja

Rekrytoinnin onnistumisen viimeistely

• Referenssien tarkastelu, miten se tulee hoitaa
• Sata hakijaa, yksi valitaan, mitä tehdään 99 hakijalle?
• Epäonnistunut perehdytys voi pilata onnistuneen rekrytoinnin
• Kannattaako koeaikamahdollisuus käyttää?

16.00

Koulutus päättyy

Seuraava toteutus 30.-31.8.2017

Koulutus järjestetään Huone Tapahtumahotellilla, osoitteessa Länsisatamankatu 16, 00180 Helsinki. Lisätietoja koulutuspaikasta »

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 30.6. asti

1 445 €/ 945 €

Etuhinta 28.7. asti

1 545 €/ 995 €

Normaalihinta

1 645 €/ 1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Mitä koulutus antaa sinulle?

 1. Osaat rakentaa organisaatiosi työnantajamielikuvaa rekrytointien kautta
 2. Tiedät, miten laadukas ja päätöksentekoa tukeva rekrytointihaastattelu rakennetaan
 3. Tunnistat erilaisten henkilötyyppien käyttäytymisen haastattelutilanteessa
 4. Osaat uudistaa organisaatiosi haastattelukäytäntöjä
 5. Saat tietoa henkilöarvioinneista ja niiden käytöstä rekrytointiprosessin osana
 • Kouluttaja

Kirsi Laine

partner, psykologi, Master Suomi Oy

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Koulutus oli sisällöltään kattava ja kouluttaja asiantunteva. Pieni ryhmäkoko mahdollisti vuorovaikutteisuuden osallistujien kesken ja kouluttaja antoi tilaa myös ajatusten vaihdolle, mikä oli erittäin hyvä asia.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Parasta koulutuksessa oli keskustelut ja verkostoituminen muiden osallistujien kanssa. Materiaaleja tulen hyödyntämään omassa työssäni.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Koulutus oli erittäin onnistunut. Huomasi, että kouluttaja osasi asiansa.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Kaiken kaikkiaan hyvin antoisa koulutus niin sisältönsä kuin verkostoitumisen kannalta.”

 • Koulutus
 • HR