Sammio

Rahoituslaskelma ja kassavirta-analyysi | Holiday Inn City Centre

Ohjelma

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Rahoituslaskelman laadinta

Anne Karanta, PricewaterhouseCoopers Oy

 • Laadintavelvollisuus
 • Sisältö ja esittämistapa
 • Erot kotimaisen ja IFRS-rahoituslaskelman välillä
 • Rahoituslaskelman laadintatekniikat
 • Konsernin rahoituslaskelman erityiserät
  o Tytäryhtiöhankinta
  o Osakkuusyhtiöt
  o Vähemmistön osuus
  o Muuntoerot
 • Yritysjärjestelyt rahoituslaskelmassa
10.30

Tauko

10.40

Edellinen aihe jatkuu

Anne Karanta, PricewaterhouseCoopers Oy

 • Esimerkin käsittely
12.00

Lounas

13.00

Rahoituslaskelma ja yrityksen strategisen suorituksen arviointi:

Harri Seppänen, Independent Valuator & Financial Analyst Executive & Higher Education Educator

 • tulkinta ja oikaisut

Kassavirta investointilaskelmissa ja arvonmäärityksessä

 • vapaa kassavirta investoinneista
 • liiketoiminnasta ja omistajille
 • kassavirta sijoitusanalyyseissä

Kassavirta luottoanalyyseissä

 • EBITDA, FFO/NIBD, OCF, FOCF, RCF – mitä ja milloin käyttää?
14.30

Kahvitauko

14.50

Kassavirrat ja käyttöpääoman hallinta

Kassavirta ja tilinpäätösinformaation ”laatu”

Harri Seppänen, Independent Valuator & Financial Analyst Executive & Higher Education Educator

Asioita havainnollistamme keskustelujen, laskutehtävien ja minicasejen kautta.

16.00

Seminaari päättyy