Sammio

Rahanpesupäivä | Royal at Crowne Plaza, Helsinki

Puhujat

Armi Taipale

Rahoitusmarkkinaosaston pääomamarkkinat- ja infrastruktuuriyksikön päällikkö, Valtiovarainministeriö

Armi Taipale toimii rahoitusmarkkinaosastolla yksikön päällikkönä. Yksikön tehtäviin kuuluu muun rahoitusmarkkinoita koskevan lainsäädännön kuin pankkilainsäädännön neuvottelu ja valmistelu Suomessa ja EU:ssa. Yksikön vastuulle kuuluu myös talousrikostorjuntaan liittyvät kysymykset.

Armi on osallistunut lukuisiin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan koskeviin neuvotteluihin EU:ssa ja OECD:ssä. Hän on myös johtanut työryhmää, joka valmisteli uuden kansallisen rahanpesulainsäädännön. Armi vastaa tällä hetkellä EU:ssa vireillä olevan rahanpesudirektiivin muutoksen neuvottelusta.

Esko Paananen

Senior Compliance Officer, Danske Bank

Lue lisää

Hans Söderlund

Compliance Officer, SEB

Lue lisää

Kristiina Lehvilä

Senior Counsel, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

Lue lisää

Ritva Sahavirta

Valtionsyyttäjä, valtakunnansyyttäjänvirasto

Lue lisää

Maarit Pihkala

Johtava lakimies, Finanssivalvonta

Lue lisää