Sammio

Rahanpesupäivä | Royal at Crowne Plaza, Helsinki

Ohjelma

Päivän puheenjohtajana Senior Counsel Kristiina Lehvilä, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus ja johdatus päivän teemoihin

9.15

Rahanpesun uusi aikakausi – rahanpesun ja terrorismin rahoituksen uusimpia ja vaikeasti havaittavia muotoja

Armi Taipale lainsäädäntöneuvos, rahoitusmarkkinaosaston pääomamarkkinat ja infrastruktuuri –yksikön päällikkö, valtiovarainministeriö

 

 • Virtuaalivaluutat
 • Rahanpesua vahinkovakuutuksilla?
 • Ehdotus neljännen rahanpesudirektiivin muuttamiseksi
10.00

Keskustelua ja tauko

10.15

Uusi rahanpesusääntely – paneelikeskustelu

 • Uuden sääntelyn keinot ja miten rahanpesua tulisi torjua?
 • Millaisia riskitekijöitä on nähtävissä OECD-maiden rahoitussektorilla?
 • Valvontavaltuudet – mitä haasteita useisiin eri valvontaviranomaisiin liittyy?

 

Paneelissa mukana valvovan viranomaisen, lainsäätäjän ja ilmoitusvelvollisen näkökulma:

Maarit Pihkala johtava lakimies, Finanssivalvonta

Armi Taipale lainsäädäntöneuvos, rahoitusmarkkinaosaston pääomamarkkinat ja infrastruktuuri –yksikön päällikkö, valtiovarainministeriö

Esko Paananen,  Senior Compliance Officer, Danske Bank

11.00

Lounas

12.00

Ilmoitusvelvollisen riskiarvio käytännössä

Esko Paananen, Compliance, Anti-Money Laundering, Danske Bank

 • Rahanpesuriskien tunnistaminen ja arvioiminen
 • Riskiarvio ja riskiperusteinen lähestymistapa
12.50

Tekniikka apuna riskien tunnistamisessa ja asiakkaan tehostetun tuntemisen menetelmien kehittäminen

Hans Söderlund, Compliance Officer SEB

 • CDD/KYC
13.40

Keskustelua ja tauko

14.00

Asiakkaan tunteminen ja tunnistaminen – paneelikeskustelu

 • PEP & korruptio
 • Todelliset edunsaajat
 • Tunnistamisen parhaat käytännöt
 • Kansainvälisyyden tuomat haasteet

Paneelissa mukana valvovan viranomaisen, valtionsyyttäjän ja pankin näkökulma:

Hans Söderlund, Compliance Officer, SEB

Anne-Mari Juutinen, riskiasiantuntija, Finanssivalvonta

Ritva Sahavirta, Valtionsyyttäjä, valtakunnansyyttäjänvirasto

15.00

Henkilöstön koulutus ja ilmiantokanavat

Senior Counsel Kristiina Lehvilä ja Associate Maria Aholainen Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

 • Henkilöstön sitouttaminen
 • Tietosuoja & työelämän yksityisyys
15.45

Puheenjohtajan loppuyhteenveto ja keskustelua

16.00

Seminaarin päätös