Rahanpesupäivä | 20.9.2017 | Royal at Crowne Plaza, Helsinki

Uusi rahanpesulaki tulee – oletko valmis?

Rahanpesun estämisen toimintamalleissa on vielä paljon parannettavaa. Suuret seuraamusmaksut, maineriski, ja jatkuvasti kiristyvä sääntely haastavat kehittämään prosesseja. Rikollinen toiminta saa kokoajan uusia muotoja, ja sääntely juoksee perässä.
Uuden rahanpesulain keskeisiä muutoksia ovat riskiperusteisen lähestymistavan korostuminen, sanktioiden ankaroituminen ja julkisuus sekä yritysten omistusrakenteiden muuttuminen läpinäkyvämmiksi. Lakimuutoksen jälkeen ilmoitusvelvollisten tulee myös järjestää riippumaton ja nimetön ilmiantokanava rikkomusepäilyjä varten.
Uuden lain myötä ilmoitusvelvollisten piiri laajentunee entisestään. Jo nykyisenkin lainsäädännön mukaan kaikilla yrityksillä on vastuu omalta osaltaan torjua rahanpesua. Viimeistään kesäkuun 2017 loppuun mennessä selviää millaisia velvoitteita rahanpesulakipaketti pitää sisällään – mitkä ovat parhaat käytännöt taata liiketoiminnan häiriötön jatkuminen sekä huolehtia riittävästi ja kustannustehokkaasti uusista velvoitteista?

Tutustu ohjelmaan

Rahanpesulaki koskee erityisesti sijoitus-, rahoitus-, luotto- ja vakuutusalan toimijoita. Lisäksi lain piirissä ovat muun muassa valuutanvaihtoliikkeet, tilintarkastajat, asianajajat, kiinteistönvälitysliikkeet ja perintätoimistot.

Tutustu puhujiin

Esko Paananen | Puhujat

Esko Paananen

Compliance, Anti-Money Laundering, Danske Bank

Armi Taipale | Puhujat

Armi Taipale

Rahoitusmarkkinaosaston pääomamarkkinat- ja infrastruktuuriyksikön päällikkö, Valtiovarainministeriö

Hans Söderlund | Puhujat

Hans Söderlund

Compliance Officer, SEB

Kiinnostuitko, ilmoittaudu mukaan!

Ilmoittaudu