Sammio

Prosessien kehittäminen | 24. - 25.1.2018 | Huone Tapahtumahotelli, Helsinki

Prosessien kehittäminen on avain tehokkaaseen liiketoimintaan ja vaikuttaviin palveluihin

Muuttuvassa liiketoiminta-ja palveluympäristössä tarvitaan tehokkaita ja vaikuttavia prosesseja sekä niihin liittyviä toimintatapoja. Prosessien kehittäminen rakentaa sillan nykyisyyden ja tulevaisuuden välille ja mahdollistaa organisaation menestyksen erilaisissa toimintaympäristöissä ja verkostoissa. Muutoksen johtaminen, organisaation uudistuminen sekä projektien tulosten toimeenpano mahdollistuu uudistettujen, kehitettyjen prosessien kautta. Prosessien arviointi ja mittaaminen sekä Lean-periaatteiden toteuttaminen rakentaa systemaattisen palautetiedon hankinnan sekä jatkuvan kehittämisen polun liiketoiminnalle sekä palvelujen kehittämiselle.

Prosessien kehittämistä lähestytään koulutuksessa käytännönläheisesti ja case-esimerkkien sekä parhaiden käytäntöjen avulla. Koulutus luo osallistuvalle yritykselle / osallistujille hyvän tietoperustan kehittää prosesseja tehokkaasti ja vaikuttavasti sekä uudistaa käytännössä prosesseja erilaisissa toimintaympäristöissä.

Osallistumalla koulutukseen saat valmiudet prosessien kehittämiseen ja uudistamiseen.

Kouluttajina toimivat kokeneet asiantuntijat, joilla on vuosikymmenten kokemus prosessien kehittämisestä ja johtamisesta erilaisissa toimintaympäristöissä ja kulttuureissa.

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

1. päivä

8.30

Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00

Osallistujen odotukset koulutusta kohtaan (seinätaulut)

9.15

Prosessien kehittämisen tavoitteet ja kehittämisen viitekehys

 • Miten tunnistaa prosessien kehittämisen tarpeet ja asettaa tavoitteet?
 • Mitä hyötyä, arvoa ja vaikuttavuutta prosessien kehittäminen tuottaa?

Toteutustapa: asiantuntijapuheenvuorot ja keskustelut

10.15

Kahvitauko

10.30

Prosessien kehittäminen

 • Miten kehittäminen organisoidaan / toteutetaan käytännössä?
 • Mitä osaamista, resursseja ja johtamista tarvitaan kehittämiseen?
 • Mitä toimintatapoja, hyviä käytäntöjä kehittämiseen?
 • Mitä osaamista kehittäminen edellyttää ja miten kehittämisvastuut kohdennetaan?

Toteutustapa: pienryhmät ja pariporinat

12.00

Lounas

13.00

Prosessien kehittäminen – muutoksen toteuttaminen käytännössä prosessien avulla

 • Miten kehittäminen toteutetaan eri toimintaympäristöissä ( verkostot, partnerit, oma organisaatio)?
 • Miten prosessien eri toimijat, vastuutahot sitoutetaan kehittämiseen ?
 • Miten kehittämisen ohjaus toteutetaan ( johtaminen, kehittämisvastuut, osaaminen)?
 • Miten prosessien kehittämisen tulokset viedään käytäntöön ja varmistetaan onnistunut muutos?

Toteutustapa: pienryhmät, pariporinat ja työpaja

14.15

Kahvitauko

14.30

Prosessien kehittäminen – työpaja jatkuu

 • Prosessien kehittämisen työpajan tulosten esittely ja kommentointi
 • Työpajan tulosten yhteenveto ja keskeisimmät havainnot
15.45

Koulutuspäivän yhteenveto ja tärkeimmät opit

16.00

Päivä päättyy

2.Päivä

8.30

Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00

Prosessien mittaamisen periaatteet ja kehikot

 • Miten tunnistaa prosessien strategiaan liittyvät tavoitteet ja mittarit?
 • Miten tunnistaa prosessien operatiiviset mittarit?

Toteutustapa: asiantuntijapuheenvuorot, harjoitteet ja keskustelut

10.15

Kahvitauko

10.30

Prosessien mittaamisen periaatteet ja kehikot

 • Miten vähentää tarvittaessa mittareita?
 • Miten tunnistaa prosessien sisäisiä ja rajapintojen ennakoivia mittareita?
 • Miten spesifioida mittarin tiedot ja jäsentää mittareista näyttönäkymiä?
 • Miten kehittää jatkuvasti mittaristoja?

Toteutustapa: pienryhmät ja pariporinat

12.00

Lounas

13.00

Prosessien kehittäminen Leanin periaatteiden avulla

 • Miten Leanin periaatteet liittyvät prosessijohtamiseen?
 • Miten soveltaa Leanin perusajatuksia prosessien tehostamiseen?
 • Miten prosessikuvaukset ja Leanin arvovirtakuvaukset tukevat toisiaan?
 • Miten arvovirtakuvauksen avulla tunnistetaan kehittämiskohteita?

Toteutustapa: pienryhmät, pariporinat ja harjoitteet

14.15

Kahvitauko

14.30

Prosessien kehittäminen Leanin periaatteiden avulla jatkuu

 • Asiantuntijaprosessien virtaviivaistamisen periaatteita ja Kanban taulun käytöstä tehtävien ohjauksessa
 • Miten jatkaa tästä?
15.45

Koulutuspäivän yhteenveto ja tärkeimmät opit

16.00

Päivä päättyy

Seuraava totetutus 24.-25.1.2018

Koulutus järjestetään Tapahtumahotelli Huoneella, Helsingin Jätkäsaaressa, osoitteessa Länsisatamankatu 16, 00180 Helsinki. Katso koulutuspaikan sijainti ja saapumisohjeet

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 24.11. asti

1 445 €/ 945 €

Etuhinta 22.12. asti

1 545 €/ 995 €

Normaalihinta

1 645 €/ 1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua:

1. Hanki ajankohtainen kokonaisuus prosessien kehittämisestä omaan työhön ja omaan organisaatioon.

2. Saa toimivat lähestymistavat ja menettelyt oman organisaation prosessien uudistamiseen.

4. Tunnista prosessien arvioinnin ja mittaamisen tehokkaat ja vaikuttavat menettelyt sekä soveltaminen omassa organisaatiossa.

5. Sovella Lean -periaatteen ja -menettelyjen hyödyntäminen prosessien kehittämisessä.

 • Kouluttaja

Pertti Melonen

toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy

 • Kouluttaja

Jussi Moisio

johtava kouluttaja, konsultti, pääarvioija, Qualitas Fennica / Arter Oy

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu yritysten ja julkisen sektorin prosessien ja palvelujen kehittämisen parissa työskenteleville asiantuntijoille ja kehittäjille.

Tittelisi/työnkuvasi voi olla esimerkiksi:

 • prosessien johtaja, prosessien vastuuhenkilö
 • tuotanto-ja palvelupäällikkö
 • tuotanto-ja palveluesimies
 • kehittämispäällikkö tai kehittämisen muu asiantuntija
 • laatupäällikkö tai laadun muu kehittäjä
 • tuotanto-tai pelavelutiimien vetäjät
 • projektipäälliköt ja projektien avainhenkilöt
 • organisaatioiden sisäiset konsultit ja muut kehittäjät
 • muutoksen johtamisen avainhenkilöt, muutosagentit
 • asiakkuus- ja liiketoimintajohtaja/-päällikkö/-vastaava
 • Koulutus
 • Taloushallinto
 • Koulutus
 • Ohjelmistot & alustat